• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Toelichting bij Quamquam Pluries

Uit de encycliek van Leo XIII Paus Leo XIII - Encycliek
Quamquam Pluries
Over de devotie tot St. Jozef
(15 augustus 1889)
(15 Augustus 1889) over het inroepen der hulp van Sint Josef haalde Benedictus XV in zijn Motu proprio Paus Benedictus XV - Motu Proprio
Bonum sane
Over de oefeningen van godsvrucht ter ere van de H. Jozef in de maand maart; b.g.v. 50e verjaardag sinds de uitroeping van St. Jozef tot patroon van de Katholieke Kerk
(25 juli 1920)
(25 Juli 1920) heel de al. 23 aan. (2)

Door die encycliek wilde Leo XIII het godvruchtig leven bevorderen en tevens in de moeilijke tijden, waarover hij sprak in Paus Leo XIII - Encycliek
Exeunte iam anno
Naar aanleiding van het jubeljaar bij zijn 50e verjaardag van de priesterwijding (25 december 1888)
, de gelovigen wijzen op dien machtigen en goeden patroon dier H. Kerk. Aanleiding gaf niet een of ander jubilé, zoals bij Paus Benedictus XV - Motu Proprio
Bonum sane
Over de oefeningen van godsvrucht ter ere van de H. Jozef in de maand maart; b.g.v. 50e verjaardag sinds de uitroeping van St. Jozef tot patroon van de Katholieke Kerk
(25 juli 1920)
, uitgevaardigd toen het vijftig jaar geleden was, dat Pius IX den H. Josef Congregatie voor de Riten
Quemadmodum Deus
Plechtige, officiële proclamatie van St. Jozef tot Patroon van de gehele Kerk en van de verheffing van de feestdag van 19 maart tot een plechtige liturgische viering
(8 december 1870)
, doch enkel die overtuiging, dat hij in de reeks encyclieken, waardoor hij het christelijk leven wilde bevorderen, aan den verheven voedstervader van Jezus Christus en bruidegom der al1erheiligste Maagd een ereplaats moest geven. Hij verklaart de titel, aan de heilige geschonken, en zet uiteen, hoe de verschillende levensstaten en standen in hem niet slechts een beschermer, doch ook een edel toonbeeld bezitten; heel in het bijzonder worden daar de armen en arbeiders op gewezen. Alles is ook heden nog volledig van toepassing. En het gebed, er afzonderlijk aan toegevoegd, wordt in de oktobermaand nog steeds op de voorgeschreven wijze verricht.

Publicatiedatum: 15 augustus 1889
Laatst bewerkt: 27 mei 2014


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test