• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Einde 'Jaar van het Geloof' nadert

Op zondag 24 november sluit de Katholieke Kerk het Jaar van het Geloof af. In Rome zal Paus Franciscus de apostolische exhortatie ‘Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Gaudium
Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie
(24 november 2013)
’ presenteren. Deze Exhortatie is een vrucht van de algemene bisschoppensynode over de nieuwe evangelisatie waarmee het Jaar van het Geloof begon (7-28 oktober 2012).

‘Evangelii Gaudium’ over nieuwe evangelisatie
De afsluitende Eucharistieviering in Rome vindt plaats op het Sint Pietersplein. Paus Franciscus zal op verschillende manieren het belang van dit moment zichtbaar maken. Hij toont de relieken van de H. Petrus en presenteert de Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Gaudium
Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie
(24 november 2013)
. Van de Nederlandse bisschoppen nam mgr. De Jong deel aan deze synode. Tijdens de eucharistieviering wordt gecollecteerd voor de slachtoffers van de orkaan ramp in de Philippijnen. Dit is een bijdrage van hen die in het kader van het Jaar van het Geloof naar Rome pelgrimeren aan de leniging van de ergste nood in dat land.

Laatste activiteiten in Rome
Tijdens een persconferentie op 18 november in Vaticaanstad spraken vertegenwoordigers van de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie over de afsluitende activiteiten van het Jaar van het Geloof en de "dag van het contemplatieve leven" op 21 november.

Op 21 november bezoekt Paus Franciscus het slotklooster van de Camaldolenzer-zusters op de Aventijnse heuvel. Deze zusters vormen een tak van de bendictijnerorde. In dit klooster leefde de bekende kluizenares zr. Nazarena Crotta (1907-1990). Deze Amerikaanse musica trad in op 21 november 1945 en leefde van meet af aan in een kluis op het kloosterterrein. De Paus wil deze dag toewijden aan die religieuzen die zich totaal wijden aan gebed en beschouwing.

Op zaterdag 23 november ontvangt Paus Franciscus de catechumenen. Het thema van deze ontmoeting luidt: “Klaar om over de drempel van het geloof te stappen.” Meer dan 500 catechumenen uit vijf contintenten zullen aan deze bijeenkomst deelnemen. Zij worden vergezeld door hun begeleiders. De Paus verwelkomt 35 personen uit deze groep bij de ingang van de Sint Pieter en hen de traditionele vragen stellen die bij de Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Ordo initiationis christianae adultorum
Orde van dienst voor het catechemunaat (6 januari 1972)
horen.

Aartsbisschop Fisichella deelde mee dat meer dan acht miljoen gelovigen tijdens het Jaar van het Geloof het graf van Petrus bezocht hebben en daar hun geloof beleden. Hij zei dat we, gewend aan een crisissituatie in de Kerk vaak voorbijgaan aan de tekenen van hoop die er zeker zijn. Het Jaar van het Geloof heeft het mogelijk gemaakt deze te zien. Dank zij het Jaar van het Geloof kijken we met meer vertrouwen naar de toekomst van de Kerk.

Bron: jaarvanhetgeloof.nl

Publicatiedatum: 19 november 2013
Laatst bewerkt: 20 november 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test