• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Exhortatie 'Evangelii Gaudium' ter afsluiting 'Jaar van het Geloof'

Aanstaande zondag wordt het "Jaar van het Geloof" afgesloten met een H. Mis op het Sint Pietersplein. Aartsbisschop Fisichella, president van de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie, heeft op een persconferentie maandag 18 november, uitleg gegeven van enkele belangrijke punten.

Voor het eerst zullen de relieken van de H. Petrus publiek vereerd worden. Nadat Paus Paulus VI in 1968 de relieken in ontvangst heeft genomen en erkend heeft dat het zeer aannemelijk is dat ze tot het originele stoffelijk overschot van de Prins van de Apostelen behoren, zijn ze zeker gedurende het pontificaat van Paus Benedictus XVI bewaard geweest in zijn privékapel. Alleen op het Hoogfeest van Petrus en Paulus (29 juni) werden ze in zijn privékapel getoond.

Paus Franciscus zal de Postsynodale Apostolische Exhortatie "Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Gaudium
Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie
(24 november 2013)
" ("De vreugde van het Evangelie"), die hij geschreven heeft naar aanleiding van de Bisschoppensynode over de nieuwe evangelisatie, dat vorig jaar oktober in Rome gehouden werd, overhandigen aan diverse personen. "Alle gedoopten hebben een missie opgedragen gekregen om te evangeliseren", aldus Mgr. Fisichella. Zo wordt het overhandigd aan een bisschop, priester en diaken (telkens de jongste van hen die gewijd zullen worden) uit Litauen, Tanzania en Australië, en aan vertegenwoordigers van hen die gevormd zijn, seminaristen en een vrouwelijke novice, een gezin, een catecheet, een blinde man - de Paus zal hem een cd-rom met de voorgelezen versie van de brief overhandigen - zowel als aan de jongeren en aan de broederschappen en bewegingen. Ook vertegenwoordigers van de kunst krijgen de Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Gaudium
Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie
(24 november 2013)
"om duidelijk te maken dat de waarde van de schoonheid een bevoorrechte wijze is om te evangeliseren". Twee vertegenwoordigers van de journalisten ontvangen de Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Gaudium
Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie
(24 november 2013)
ook, "om aan te geven de grote toewijding en promotie die uitgevoerd wordt door degenen die geroepen zijn tot deze dienst, die een steeds meer de nieuwe vormen van cultuur vertegenwoordigen, waar de Kerk een grote nood ziet om die te benaderen en de hulp van verwacht in de taak tot het evangeliseren."

Bron: zenit.org

Publicatiedatum: 18 november 2013
Laatst bewerkt: 25 november 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test