• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

'Handreiking Freiburg' in strijd met kerkelijke leer

De Congregatie voor de Geloofsleer heeft zich uitgesproken tegen de pastorale handreiking van het aartsbisdom Freiburg over de omgang met hertrouwd gescheidenen, excater gezegd: zij die geen nietigverklaring hebben verkregen op hun (eerdere) kerkelijk huwelijk en nadien alleen voor de wet getrouwd zijn met een ander persoon. Dat meldt de Tagespost.

De prefect van de Congregatie, Aartsbisschop Gerhard Ludwig Müller, heeft Robert Zollitsch, de juist geëmeriteerde aartsbisschop van Freiburg, opgeroepen de handreiking terug te nemen en te herzien, omdat deze "onhelder is in de terminologie en op twee punten niet in overeenstemming is met de kerkelijke leer", aldus Müller in een brief die te lezen valt bij kath.net.

'Situaties onderscheiden'

Müller heeft er kritiek op dat in de handreiking de betrokkenen tot een "verantwoord genomen gewetensbeslissing" kunnen komen en zij dan sacramenten kunnen ontvangen. "In tegenstelling tot deze opvatting benadrukt het leergezag van de Kerk dat de herders de verschillende situaties goed moeten onderscheiden en de betrokken gelovigen moeten uitnodigen tot deelname aan het kerkelijke leven, maar het bekrachtigt ook de door de H. Schrift ondersteunde praktijk om hertrouwd gescheidenen niet tot de eucharistische Maaltijd toe te laten", aldus de prefect, die waarschuwt voor een "verwarring van de gelovigen ten aanzien van de leer van de Kerk over de onontbindbaarheid van het huwelijk."

'Verboden'

Ook de mogelijkheid dat er een gebedsdienst zou kunnen zijn voor wie een nieuwe burgerlijke verbintenis aangaan, wordt door Rome resoluut afgewezen. "Dergelijke plechtigheden werden door Johannes Paulus II en Benedictus XVI uitdrukkelijk verboden", stelt Müller. Hij maakt in de brief duidelijk dat hij Paus Franciscus hierover op de hoogte heeft gesteld en in overleg met hem een Congregatie voor de Geloofsleer
Getuige voor de kracht van de genade
Over de onontbindbaarheid van het huwelijk en de discussie over de burgerlijk hertrouwden en de Sacramenten
(15 juni 2013)
, waarin hij de "bindende leer van de Kerk in deze kwestie" heeft samengevat. Dit artikel was 15 juni dit jaar ook al verschenen in de Tagespost.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

 

Publicatiedatum: 12 november 2013
Laatst bewerkt: 13 november 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test