• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Leef de vreugde van het geloof

Zaterdagavond Paus Franciscus - Toespraak
Het is vandaag mogelijk in het gezin de vreugde van het geloof te beleven
Tijdens de bedevaart op de Gezinsdag ter gelegenheid van het Jaar van het Geloof - Sint Pietersplein
(26 oktober 2013)
gezinnen toe die zich verzameld hadden op het Sint Pieters­plein voor een weekend-pelgrimage naar het graf van St. Petrus. Paus Franciscus nodigde alle generaties uit om samen te komen en de vreugde van het geloof te leven.

Na te hebben geluisterd naar de ervaringen en de verhalen die een aantal aanwezigen met hem hadden gedeeld, zei de Paus: “Ik heb zoveel kinderen, zoveel groot­ouders gezien... Ik heb de pijn gevoeld van de gezinnen die in armoede en oorlog leven. Ik heb geluisterd naar de jongeren die willen trouwen, hoewel zij met talrijke problemen te maken hebben. En dus, laten wij ons afvragen: hoe kunnen we de vreugde die voortkomt uit het geloof, vandaag in de familie beleven?

Hij vervolgde zijn Paus Franciscus - Toespraak
Het is vandaag mogelijk in het gezin de vreugde van het geloof te beleven
Tijdens de bedevaart op de Gezinsdag ter gelegenheid van het Jaar van het Geloof - Sint Pietersplein
(26 oktober 2013)
met een over­weging van een passage uit het Evangelie van Matteüs, waarin Jezus zegt: “Kom allen naar Mij toe die afgemat en belast zijn, en Ik zal u rust geven” en wees erop dat het leven vaak vermoeiend kan zijn. Werk is vermoeiend - zei hij - en op zoek zijn naar werk is vermoeiend. Maar het meest belastend in het leven is een gebrek aan liefde. Zonder liefde - zei de Paus - wordt de last nog zwaarder.

En zijn gedachten richtend op alleen­staande ouderen, en op gezinnen die geen hulp krijgen voor iemand thuis die speciale zorg nodig heeft, zei de Paus dat de Heer onze worste­lingen kent en de lasten die we ondervinden in ons leven. Maar hij kent ook onze grote wens om rust en vreugde te vinden!

Paus Franciscus ging verder met het overwegen van huwelijk dat hij beschreef als een levenslange reis “Samen op stap, hand in hand, en jezelf overgeven aan de krachtige handen van de Heer”.

De Paus zei dat door te vertrouwen op God, alles met vertrouwen en zonder angst tegemoet kan worden gezien. Hij zei dat ondanks de vele moeilijkheden die echtgenoten vandaag ontmoeten, Christenen niet bang zijn om verant­woorde­lijkheid te dragen, “ze onttrekken zich niet aan de missie van het vormen van een gezin en het kinderen ter wereld brengen”.

En, reflecterend op het icoon van Jezus’ Opdracht in de Tempel, merkt Paus Franciscus op dat het drie generaties toont die samen komen: de ouderen vertegen­woordigen het geheugen van het geloof, Maria en Jozef zijn de familie, geheiligd door de aanwezig­heid van Jezus die de vervulling is van al Gods beloften. Net als de Heilige Familie van Nazareth – zei de Paus - “maakt elke familie deel uit van de geschiedenis van een volk, dat niet kan bestaan zonder de generaties die vóór zijn gegaan”.

Paus Franciscus besloot zijn Paus Franciscus - Toespraak
Het is vandaag mogelijk in het gezin de vreugde van het geloof te beleven
Tijdens de bedevaart op de Gezinsdag ter gelegenheid van het Jaar van het Geloof - Sint Pietersplein
(26 oktober 2013)
met de verzekering aan alle gezinnen dat ook zij een deel zijn van Gods volk en spoorde hen aan om, met de hulp van de genade van Christus, de vreugde van het geloof te leven. (Rknieuws.net / katholiekgezin.nl)

Publicatiedatum: 26 oktober 2013
Laatst bewerkt: 29 oktober 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test