• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus Franciscus: Naastenliefde geeft de mensen zin om zich bij de Kerk aan te sluiten

Het getuigenis van de naastenliefde “geeft de mensen zin om zich bij de Kerk aan te sluiten”, zei Paus Franciscus in het Sint-Marthahuis, waar hij de H. Mis concelebreerde met de leden van de Raad van Kardinalen, die van 1 tot 3 oktober in het Vaticaan bijeen zijn.

Over deze samenkomst zei hij: “vandaag begint hier in het Vaticaan de samenkomst van de adviserende kardinalen die in deze H. Mis concelebreren”. De Paus wenste dat de werkzaamheden “ons nederiger, milder, geduldiger maken en meer vertrouwen geven in God opdat de Kerk aan de mensen een mooi getuigenis zou kunnen geven en dat de mensen bij het zien van het Volk Gods, van de Kerk, het verlangen voelen bij ons aan te sluiten!”.

Het is de tweede keer, na zijn toespraak tot de catechisten verleden zaterdag 28 september, dat Paus Franciscus deze woorden van Benedictus XVI citeert: de Kerk “groeit niet door proselitisme, zij groeit door aantrekkelijkheid, door het getuigenis”. Vgl. Paus Benedictus XVI, Encycliek, God is Liefde, Deus Caritas Est (25 dec 2005), 31 En Paus Franciscus zegt ook: “wanneer mensen, volken dit getuigenis van nederigheid, mildheid, zachtmoedigheid zien, voelen zij de behoefte waarover de profeet Zacharias (eerste lezing) spreekt: “met u willen wij meegaan” (Zach. 8, 20-23)”. “Naastenliefde is eenvoudig: God aanbidden en de naaste dienen! En dit getuigenis doet de Kerk groeien” want “mensen voelen deze behoefte bij het getuigenis van de naastenliefde, van deze nederige liefde, zonder arrogantie, zonder zelfvoldaanheid, die aanbidt en dient”.

In zijn commentaar op het Evangelie waar Johannes en Jakobus willen bevelen “dat vuur van de hemel” valt om de Samaritanen te verdelgen, bemerkt de Paus dat de christelijke weg “geen weg is van wraak” maar van “nederigheid, mildheid”.

Hij geeft de heilige Theresia van het Kind Jezus tot voorbeeld van “deze geest van nederigheid, tederheid, goedheid”. Een geest “die de Heer van iedereen wil”.

De “kracht” van deze geest ligt in “liefde, naastenliefde, in het besef in de handen te zijn van de Vader”: “Wanneer men dat voelt, komt de idee niet op om vuur van de hemel af te roepen”. In tegendeel, de geest van de naastenliefde is degene die “alles doorlijdt, alles vergeeft, zich niet wreekt, nederig is, zichzelf niet zoekt”.

Als men menselijk gezien, kan denken dat deze geest “vernederend is voor de majesteit, de grootheid van de mens”, dan heeft “de wijze Kerk van deze nederige, kleine, op God vertrouwende, milde heilige, de patrones van de missies gemaakt” omdat haar voorbeeld doet zeggen: “wij gaan met u mee!”.

Zo ligt de kracht van het Evangelie “in de nederigheid, de nederigheid van het kind dat zich laat leiden door de liefde en tederheid van de Vader”.

Vert. Maranatha-gemeenschap
Bron: zenit.org

Zie ook Overzicht samenvattingen van dagelijkse kleine homilieën van Paus Franciscus

Publicatiedatum: 1 oktober 2013
Laatst bewerkt: 3 oktober 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test