• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Nieuw op kerkelijke kalender: Onze Heer Jezus Christus Eeuwige Hogepriester

(rkkerk.nl) Met ingang van 2014 zal de Nederlandse Kerkprovincie een nieuw feest vieren: het feest van Onze Heer Christus Eeuwige Hogepriester. Dit feest zal worden gevierd op de donderdag na het hoogfeest van Pinksteren.

Priesterschap en inzet voor heiligheid

Het feest van Christus Priester wordt al verschillende jaren gevierd in diverse religieuze instituten en landen. In het Romeins Missaal volgens Paus Paulus VI (1969) is er reeds een votiefmis voor opgenomen. Het feest van Onze Heer Christus Eeuwige Hogepriester nodigt de hele Kerk uit het priesterschap van Christus te overwegen. Het bemoedigt alle gelovigen in hun inzet om Jezus na te volgen, speciaal hen die zijn geroepen tot het ambtelijk priesterschap. Gebeden wordt dat de priesters hun streven naar persoonlijke heiliging mogen beleven in een totale overgave aan God en de Kerk.

Opgenomen in de kerkelijke kalender 2014

In een Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Quo efficacius gratia
Over de mogelijkheid van het opnemen van het feest Onze Heer Jezus Christus Eeuwige Hogepriester in de plaatselijke liturgische kalender door Bisschoppenconferenties
(23 juli 2012)
aan de Bisschoppenconferentie gaf de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten in Rome enige tijd geleden aan dat het mogelijk is dit feest op te nemen in de kerkelijke kalenders. De Nederlandse Bisschoppenconferentie maakt van deze mogelijkheid gebruik. Het feest zal voor het eerst op de kerkelijke kalender staan in 2014.

Achtergrond

De introductie van het feest van Christus Priester vindt plaats in het verlengde van de viering van het Jaar van de Priester (2009-2010). De liturgische formulieren die toen werden opgesteld voor de viering van Onze Heer Christus Eeuwige Hogepriester zijn nu beschikbaar gesteld via de bisschoppenconferenties.
Het feest moet ook worden verstaan in de lijn van de Jaarlijkse dag van gebed voor de heiliging van de priester, die door de zalige Paus Johannes Paulus II werd ingesteld.

Beschikbaar komen misformulieren

Het opnemen van dit nieuwe feest op de kalender van de Nederlandse Kerkprovincie, en de Nederlandse vertaling van teksten voor het misformulier (met Bijbellezingen), voor het getijdengebed en het Romeins martyrologium zijn inmiddels door de Bisschoppenconferentie en de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten goedgekeurd. De liturgische teksten worden gepubliceerd in de Liturgische Documentatie, dl. 10, de bijlage bij het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie dat medio oktober 2013 zal verschijnen.

Zie ook:

Publicatiedatum: 16 september 2013
Laatst bewerkt: 22 oktober 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test