• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"Mane nobiscum Domine" - Synthese van het document

Literatuur en informatie bij Kerkelijke documenten

H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Mane nobiscum, Domine
Blijf bij ons, Heer
(7 oktober 2004)
brief van Paus Johannes Paulus II bij gelegenheid van het Jaar van de Eucharistie, oktober 2004 - oktober 2005

Vrijdag 8 oktober 2004 is de nieuwe Apostolische Brief van Paus Johannes Paulus II, getiteld "H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Mane nobiscum, Domine
Blijf bij ons, Heer
(7 oktober 2004)
", over het Jaar van de Eucharistie, in een persconferentie vrijgegeven. Kardinaal Arinze, die de ontmoeting voorzat, gaf aan dat drie bijeenkomsten in het Jaar van de Eucharistie de speerpunten zijn:

Vervolgens gaf de Kardinaal een eerste synthese van de H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Mane nobiscum, Domine
Blijf bij ons, Heer
(7 oktober 2004)
.

In hoofdstuk 1 gaat de Paus in op de redenen van het bijzondere Jaar en de ontwikkeling daarnaar toe. De roepstem van Christus en het nagaan van Zijn wil karakteriseert de pastorale bewogenheid van de kerk die met name door het Tweede Vaticaans Concilie is bekrachtigd en het zoeken naar het mysterie van God en dus naar het mysterie van de mens een centrale rol heeft gegeven. Johannes Paulus II is vanaf zijn eerste encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Redemptor Hominis
De Verlosser van de mensen
(4 maart 1979)
en vervolgens in vele andere documenten, bezig geweest het jubileum jaar 2000 voor te bereiden en heeft daarbij telkens de Eucharistie centraal gesteld, ofwel de aanwezigheid van Jezus Christus in centrum van de aandacht gebracht.

In het tweede hoofstuk, "Eucharistie en het mysterie van het Licht", brengt de Paus de woorden van Jezus "Ik ben het Licht van de wereld" (Joh. 8, 12) in herinnering. De viering van de Eucharistie geeft een aantal manieren waarop we het goddelijk mysterie kunnen verstaan. Allereerst in de Woorddienst, waar Christus zelf rechtstreeks tot ons spreekt, en vervolgens in de Eucharistische dienst waar tijdens de consecratie Christus' Lichaam en Bloed weer onder ons komt. In de preek tenslotte wordt het Woord van God geactualiseerd voor het leven in onze tijd. Eucharistie is maaltijd èn offer en vandaaruit is het een verkondiging van de Verrijzenis. Dit vieren volgens de liturgische normen is een vereiste, waarbij de Paus wijst op de nieuwe, derde editie van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Institutio Generalis Missalis Romani
Algemene Inleiding op het Romeins Missaal (26 maart 1970)
.
Ook de Eucharistische Aanbidding, zowel in de parochie als in kloosters, wordt gezien als een belangrijke manier om onze liefde te tonen voor de aanwezigheid van Christus. We kunnen er vergeving vragen, Hem beschouwen, bijbelse of christelijke meditaties houden. De Sacramentsprocessie op Sacramentsdag is een uitgelezen mogelijkheid de wereld ons geloof in de Eucharistie te tonen.

Hoofdstuk 3 handelt over de Eucharistie als vorm van gemeenschap. De leerlingen van Emmaus zijn daarbij een voorbeeld hoe de Eucharistie de kerkelijke gemeenschap kan vormen. De viering van de Eucharistie door de Bisschop met zijn priesters in aanwezigheid van alle andere gelovigen is de uiterste vorm van een dergelijke kerkelijke gemeenschap. De Paus vraagt speciale aandacht te besteden aan de zondagse liturgie in de parochies om het Jaar van de Eucharistie daar gestalte te geven.

"Eucharistie als begin en doel van de missie", is vervolgens het vierde hoofstuk. Eer brengen aan God vraagt God te kennen. In de Eucharistie kunnen we Hem kennen en dus kunnen we vandaar uit ook aan de wereld laten zien hoe de werkelijke vrede en gemeenschap er uit kan zien. Door als binnen de Bisdommen en parochies het Jaar van de Eucharistie te vieren kunnen we ook opkomen voor de armere landen, de landen waar ernstige ziekten heersen, landen waar vele vluchtelingen zijn. De mate waarin we ook hier aandacht aan besteden is een criterium voor het authentiek beleven van ons vieren van de Eucharistie.

In het afsluitende deel van de brief vraagt de Paus om veel gebed om de rijke gaven van de Eucharistie te zien als de werkelijke gave van Christus aan Zijn Kerk. Vele vormen daarin zijn mogelijk, maar centraal staat de Zondagsmis en de Aanbidding in de parochies. Van allen, Bisschoppen, priesters, diakens,seminaristen, personen van het gewijde leven, leken, vooral de jongeren daaronder, vraagt de Paus de inzet tijdens het Jaar van de Eucharistie en het gebed tot Maria. Zij is het model van de Kerk waarin het Allerheiligste Mysterie tot groei is gekomen.

(Bron: vatican.va).

Publicatiedatum: 7 oktober 2004
Laatst bewerkt: 31 augustus 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test