• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus Johannes Paulus II en Paus Johannes XXIII worden heilig verklaard

BRUSSEL (KerkNet/VIS) - Paus Franciscus zal een consistorie bijeenroepen voor de heiligverklaring van twee van zijn voorgangers, de zalige Johannes XXIII en de zalige Johannes Paulus II. De beslissing is bevestigd door de persdienst van het Vaticaan. Er is nog geen datum vastgelegd voor de officiële heiligverklaring, maar vermoed wordt dat het in de loop van de maand december, tegelijk met de afsluiting van het Jaar van het Geloof. Heel merkwaardig is dat Paus Franciscus ook heeft beslist dat er geen tweede wonder nodig is voor de heiligverklaring van Johannes XXIII.

Vanmorgen heeft Paus Franciscus kardinaal Angelo Amato, de prefect van de Congregatie voor de Heiligverklaringen, in audiëntie ontvangen. Hij gaf zijn toestemming voor de afkondiging van enkele decreten in verband met wonderen, martelaarschap en heroïeke deugden. Het belangrijkste decreet is het document inzake een wonderbaarlijke genezing die toegeschreven wordt aan “de voorspraak van de zalige Johannes Paulus II (Karol Jozef Wojtyla), Pools bisschop en soevereine pontifex (1920-2005)”. Dat betekent concreet dat niets nog een heiligverklaring van Johannes Paulus II in de weg staat.

Johannes XXIII: geen wonder nodig

Paus Johannes Paulus II verklaarde Johannes XXIII zalig op 3 september van het Jubeljaar 2000. Op voorspraak van Johannes XXIII genas de Italiaanse kloosterzuster Caterina Capitani in 1966 van een ongeneeslijk geachte maagaandoening nadat men een afbeelding van de in 1963 overleden Paus op haar buik had gelegd.
Heel opmerkelijk is de beslissing van Paus Franciscus dat een tweede wonder uitzonderlijk niet nodig is voor de heiligverklaring van Johannes XXIII (Angelo Roncalli). Op een persconferentie vanmiddag bevestigde pater Federico Lombardi, de directeur van de persdienst van het Vaticaan, dat Paus Franciscus hiervoor een uitzondering maakt. Volgens Lombardi is het de uitdrukkelijke wil van de Paus dat Johannes XXIII, die het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) bijeen liet roepen, heilig wordt verklaard. “De Paus heeft als hoogste wetgever in de rooms-katholieke Kerk de vrijheid om van kerkelijke regels af te wijken”, aldus Lombardi. Hij voegde eraan toe dat er binnen de katholieke Kerk momenteel een discussie wordt gevoerd over de opportuniteit van het vereist zijn van twee wonderen, een voor de zalig- en een andere voor de heiligverklaring.

Santo subito!

Paus Benedictus XVI had het proces voor de zaligverklaring van zijn voorganger uitzonderlijk snel groen licht gegeven. Hij ging daarmee in op het nadrukkelijke verzoek – ‘Santo subito!’ - van de mensenmassa die tussen de dood en de uitvaart van de Poolse Paus in Rome was samengestroomd. De eerste miraculeuze genezing was die van een Franse kloosterzuster die op een onverklaarbare manier genas van de ziekte van Parkinson.
Het voor een heiligverklaring noodzakelijke tweede wonder slaat op de wonderbaarlijke genezing van een Costa Ricaanse mevrouw wiens blijvende hersenletsel op een onverklaarbare manier verdween op 1 mei 2011, de dag waarop de zaligverklaring van Johannes Paulus II werd uitgesproken.
In april had de medische commissie van de Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen al vastgesteld dat een vrouw door toedoen van Paus Johannes Paulus II onverklaarbaar was genezen. Die vaststelling werd in juni bekrachtigd door de theologische commissie en afgelopen dinsdag was het de beurt aan de kardinalen en bisschoppen van de Congregatie.
Vanmorgen ondertekende Paus Franciscus dan het decreet dat het tweede wonder aan Karol Wojtyla toeschrijft.

Naast deze acten heeft de Paus tevens nog een aantal acten meer bekrachtigd waardoor wonderen op voorspraak van dienaren Gods of zaligen vastgesteld werden. Daaronder die betreffende Don Álvaro del Portillo, de eerste opvolger van de stichter van het Opus Dei. Paus Benedictus XVI had hem reeds tot Dienaar Gods verheven en het betreffende Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen
Vir fidelis multum laudabitur
Decreet over de deugden van de dienaar Gods Álvaro del Portillo y Diez de Sollano
(28 juni 2012)
laten publiceren.

Publicatiedatum: 5 juli 2013
Laatst bewerkt: 25 januari 2014


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test