• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus en patriarch samen naar Jeruzalem?

De oecumenisch patriarch van Constantinopel heeft Paus Franciscus uitgenodigd in 2014 samen naar het Heilig Land te gaan. Het is dan vijftig jaar geleden dat H. Paus Paulus VI - Toespraak
Gezamenlijke verklaring van Paus Paulus VI en Patriarch Athenagoras I
(6 januari 1964)
, een mijlpaal in de katholiek-orthodoxe dialoog.

Tijdens hun ontmoeting in het Vaticaan bespraken de Paus en het erehoofd van de wereldwijde Orthodoxie mogelijke paden richting eenheid, waaronder een theologische dialoog en opkomen voor het milieu.

Eerder, toen de Paus christelijke en anders-gelovige leiders ontmoette, was Bartholomaios de enige die hem toesprak. Volgens de patriarch moeten christenen door "kerkelijke eenheid" een geloofwaardig getuigenis afleggen. Zo kunnen ze de economische crisis tegemoet treden en "wereldlijke trends" tegengaan die het leven tot aardse horizonten beperken.

Bartholomaios' woorden weerspiegelden de Pauselijke opvatting van rentmeesterschap die hij in de preek tijdens zijn inaugurele Mis presenteerde.

De gebeurtenissen van de laatste dagen wijzen op grote eensgezindheid tussen de twee Kerkleiders. Bartholomaios was de eerste patriarch van Constantinopel die een Pauselijke inauguratie bijwoonde sinds het Grote Schisma van 1054.

Toen Franciscus de patriarch introduceerde, noemde hij hem "mijn broeder Andreas", verwijzend naar de zetel van Constantinopel, die aan Petrus' broer Andreas wordt toegeschreven. Andreas van Constantinopel was "de eerste die geroepen werd" door Jezus, zijn broer Petrus van Rome de "eerste onder de apostelen", aldus de Paus.

Evenals Franciscus noemde Bartholomaios Benedictus XVI "een milde man die zich onderscheidde door zijn theologische kennis en naastenliefde".

Bron: Kris Biesbroeck

Publicatiedatum: 20 maart 2013
Laatst bewerkt: 26 maart 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test