• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Priesters Pius X fraterniteit oefenen geen geldig ambt uit

De commissie herhaalt het Paus Benedictus XVI - Brief
La remissione - Over het opheffen van de excommunicatie van vier Bisschoppen gewijd door Mgr. Lefebvre
Aan de Bisschoppen van de Katholieke Kerk
(10 maart 2009)
dat zolang de standpunten inzake de leer met de traditionalisten niet zijn uitgeklaard de fraterniteit geen enkel canoniek statuut heeft in de Kerk en haar bedienaars, zelfs al is hun kerkelijke straf ongedaan gemaakt, geen enkele functie in de Kerk wettig uitoefenen.

Zelfs in geval van nood mag een katholieke gelovige geen eucharistieviering bijwonen die opgedragen wordt door een priester van de priesterfraterniteit Pius X, luidt het. Het opheffen van de excommunicatie in 2009 verandert het canoniek statuut van de priesters van de oerconservatieve priesterfraterniteit Pius X niet, aldus de Pauselijke Commissie 'Ecclesia Dei' .

Publicatiedatum: 28 november 2012
Laatst bewerkt: 2 december 2012


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test