• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Mgr. Carré: Ontmoeting met Christus, jongeren, het Nabije Oosten en schoonheid

De synodevaders hebben over de Bisschoppensynodes
Propositiones van de 13e Gewone Bisschoppensynode over de nieuwe evangelisatie
(27 oktober 2012)
die Benedictus XVI aangeboden werden, één voor één gestemd; vele ervan werden voor 95 % aanvaard, wat volgens Mgr. Pierre-Marie Carré, aartsbisschop van Montpellier en bijzonder secretaris van de synode, duidelijk de instemming van de synodeleden aantoont.

Ontmoeting met Christus

De aartsbisschop benadrukte het belang van de ontmoeting met Jezus Christus: “Men kan ze vergemakkelijken of verhinderen, maar dat Christus iemand persoonlijk ontmoet, kan men niet verwezenlijken. Doch door middelen te geven, kan men hopen en hulp bieden, opdat deze ontmoeting werkelijk zou plaatsvinden. Hiermee verbonden, heeft de synode veel nadruk gelegd op de persoon, op personen die gelovig zijn en geloofwaardig; dat kan anderen helpen om Christus te ontdekken en Hem te ontmoeten”.

De jongeren

De “kwestie van de jongeren” heeft de aandacht van de synodebijeenkomst lang beziggehouden: “Bijzonder Bisschoppensynodes
Propositiones van de 13e Gewone Bisschoppensynode over de nieuwe evangelisatie
(27 oktober 2012)
, dat de kwestie van de jongeren expliciet behandelt; wat op het spel staat, is zeker belangrijk. Als men het Evangelie uitdraagt, en dat gebeurt natuurlijk op verschillende momenten in iemands leven, zijn wij toch bijzonder begaan met de geloofsoverdracht aan kinderen, adolescenten en jongeren en dit kwam meermaals ter sprake. Twee dingen worden gezegd: men dient de middelen te gebruiken om de jeugd te bereiken en anderzijds, de jongeren zijn de eerste getuigen ten overstaan van andere jongeren”.

De weg van de schoonheid

De weg van de schoonheid om God te ontmoeten, die Benedictus XVI zo dierbaar is, werd eveneens beklemtoond. “Meerdere synodevaders merkten op dat als men in het Westen aan “schoon” denkt, men misschien te gemakkelijk denkt “duur, kostelijk”. De vaders zeggen ons: “Schoon is voor God, hetgeen telt; zelfs voor arme mensen is het belangrijk te bidden ten overstaan van schone dingen”.

Het Nabije Oosten

Mgr. Carré wijst ook op “de grote plaats” die de synodevaders uit het Nabije Oosten innemen: “Zij kwamen ruim aan bod en hun boodschap en standpunt worden in één of ander voorstel hernomen. Ik vestig de aandacht op Bisschoppensynodes
Propositiones van de 13e Gewone Bisschoppensynode over de nieuwe evangelisatie
(27 oktober 2012)
dat duidelijk gaat over de Oosterse katholieke Kerken. Deze synode kan en wil in de eerste plaats geen antwoorden voorstellen die specifiek zijn voor de één of andere streek in de wereld. Het Midden Oosten bijvoorbeeld, had onlangs een synode die afgesloten werd met het bezoek van de Paus aan Libanon en waar hij een Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Ecclesia in Medio Oriente
De Kerk in het Midden-Oosten - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode over het Midden-Oosten
(14 september 2012)
overhandigd heeft die trouwens het onderwerp van die synode was. Hier zijn wij echter vertegenwoordigers van alle landen ter wereld en kan men zich dus niet concentreren op kwesties die te specifiek zijn”.

Vert.: Sorores Christi
Bron: Zenit.org

Publicatiedatum: 28 oktober 2012
Laatst bewerkt: 31 augustus 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test