• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Eersta balans Bisschoppensynode

ROME (KerkNet) – Nu de bisschoppensynode over de nieuwe evangelisatie halfweg is, wordt in Rome een tussenbalans gemaakt van de 250 tussenkomsten. Enkele belangrijke inzichten werden in de verschillende interventies telkens opnieuw beklemtoond, zoals het belang van de vorming als basis voor het geloof en de vraag naar een betere opleiding van de priesters en leken. Verschillende synodevaders onderstreepten dat het geloof ook in naastenliefde en concrete daden van solidariteit moet worden uitgedrukt. Gelovigen worden door de synodevaders uitgedaagd om al wie naar zin zoekt, nabij te zijn. Ook de herdenking van het Tweede Vaticaans Concilie, net een week geleden, was een van de hoogtepunten. Enkele synodevaders onderstreepten de noodzaak om de verdeeldheid tussen de christelijke Kerken te overwinnen, omdat het christelijke getuigenis in een geseculariseerde wereld dan aanzienlijk aan kracht zou winnen.

Kardinaal Donald Williams Wuerl, de aartsbisschop van Washington, Bisschoppensynodes
Relatio post Disceptationem
Tijdens de opening van de 13e Bisschoppensynode Over de nieuwe evangelisatie - Synodeaula
(17 oktober 2012)
voor aan de synodevaders. Hij vestigde daarin de aandacht op de uitdagingen van de secularisatie en de onverschilligheid voor Kerk en geloof. Hij zei dat parochies en leken, zowel mannen als vrouwen, samen met de priesters een belangrijke rol moeten vervullen bij de nieuwe evangelisatie.

Gisteren was er ook nog een opmerkelijke oproep van de Russisch-orthodoxe metropoliet Hilarion, die als waarnemer van de Russisch-orthodoxe Kerk de synode volgt. Hij riep de aanwezige synodevaders op tot een sterkere samenwerking tussen de katholieke en de orthodoxe Kerk. “Slechts zo kunnen wij een christelijk antwoord geven op de uitdagingen waarmee de moderne samenleving wordt geconfronteerd.”

Publicatiedatum: 18 oktober 2012
Laatst bewerkt: 22 oktober 2012


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test