• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Apostolische Penitentiarie, Volle aflaat in het Jaar van het Geloof

Ter gelegenheid van het Jaar van het Geloof dat donderdag 11 oktober begint en op 24 november 2013 eindigt, heeft de Apostolische Penitentiarie een decreet uitgevaardigd om een reeks vroomheidsoefeningen met een heilige aflaat te verrijken. Volgens de bewoordingen van het decreet, dat 5 oktober ll. uitgevaardigd werd, zijn “de beschikkingen” van de Penitentiarie bepaald op vraag van de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie en overeenkomstig het verlangen van de Paus “om de gelovigen aan te moedigen tot kennis van en liefde voor de leer van de katholieke Kerk” opdat zij er “meer geestelijke vruchten” door verkrijgen.

“In dit uur van zeer diepgaande veranderingen waaraan de mensheid onderworpen is”, zal in dit Jaar “aan alle gelovigen de gelegenheid gegeven worden hun geloof in de verrezen Heer te belijden ... in de kathedralen en kerken van de hele wereld, thuis en in hun familie, opdat iedereen de diepe noodzaak zou voelen, het aloude geloof beter te kennen en aan de toekomstige generaties door te geven.”

“Alle gelovigen, individueel en in gemeenschap, zijn geroepen openlijk van hun geloof te getuigen in de omstandigheden die eigen zijn aan het dagelijkse leven”, zoals “de sociale aard van de mens” het wil, aldus het decreet dat de verklaring van het Concilie over de godsdienstvrijheid citeert, 2e Vaticaans Concilie - Verklaring
Dignitatis Humanae
Over de godsdienstvrijheid - Het recht van de persoon en van de gemeenschappen op sociale en burgerlijke vrijheid in godsdienstige aangelegenheden
(7 december 1965)
(1965).

50 Jaar na de opening van het Tweede Vaticaans Concilie, wordt de gelovigen in dit Jaar van het Geloof aanbevolen, de documenten van het Concilie te lezen of de artikelen van de Catechismus. Het decreet zegt dat elke gelovige die berouwvol biecht, de communie ontvangt en bidt voor de intenties van de Paus, een “volle aflaat (= kwijtschelding)” kan krijgen van de tijdelijke straffen voor zijn zonden. Dit is ook toepasselijk op de zielen van het vagevuur wanneer hij voor die intentie bidt.

Er zijn 4 voorwaarden opdat deze volle aflaat van kracht zou worden:

 • Telkens de gelovigen in een kerk of geschikte plaats, deelnemen aan tenminste drie missiepreken of tenminste drie lessen over de documenten van Vaticanum II en de artikelen van de Catechismus-Compendium
  Catechismus van de Katholieke Kerk
  (15 augustus 1997)
  ;
 • Telkens zij op bedevaart gaan naar een Pauselijke basiliek, catacombe, kathedraal of daartoe door de plaatselijke bisschop bestemd heiligdom, en zij op die plaatsen deelnemen aan een eredienst of zich daar tenminste enige tijd in gebed terugtrekken, eindigend met het Onze Vader, de Geloofsbelijdenis in een erkende vorm, aanroepingen tot de Maagd Maria, tot de apostelen of andere heiligen;
 • Telkens zij op dagen door de plaatselijke bisschop bepaald, deelnemen aan een plechtige eucharistieviering of vesperdienst, aangevuld met de Geloofsbelijdenis in een erkende vorm;
 • Telkens zij op een vrij gekozen dag een doopkapel bezoeken of een andere plaats waar zij het doopsel ontvingen, en daar de doopbeloften in een erkende vorm hernieuwen.
En ook: Bij plechtigheden zullen bisschoppen en geestelijken die daartoe afgevaardigd zijn, de Pauselijke zegen kunnen geven waaraan een volle aflaat verbonden is indien de gelovigen hem met devotie ontvangen.

Het decreet preciseert tenslotte dat berouwvolle gelovigen die terecht verhinderd zijn deel te nemen aan de daarvoor bepaalde vieringen en naar de daarvoor aangewezen plaatsen te gaan (bv. wie in een slotklooster leven, gevangenen, zij die zieken en zorgbehoevenden bijstaan, bejaarden, zieken ...), zich onder dezelfde voorwaarden in hun hart en gedachten, langs radio en televisie, kunnen verenigen met de toespraken van de Paus en de bisschoppen, en daarbij het Onze Vader of de Geloofsbelijdenis in een erkende vorm bidden, en andere gebeden ter intentie van dit Jaar van het Geloof, en hun lijden of levensmoeilijkheden daarvoor offeren.

Vert.: Sorores Christi
Bron: zenit.org

Publicatiedatum: 14 september 2012
Laatst bewerkt: 15 oktober 2012


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test