• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Bisschoppensynode moet nieuw elan geven aan geloofsverkondiging

ROME (KerkNet) – Paus Benedictus opende zondagmorgen 7 oktober 2012 op het plein voor de Sint-Pietersbasiliek de bisschoppensynode, die nog tot 28 oktober 262 bisschoppen uit de hele wereld en leden van de Romeinse curie voor overleg samenbrengt in Rome. De bisschoppenconferentie van België wordt er vertegenwoordigd mgr. André-Joseph Léonard, aartsbisschop van Mechelen-Brussel en de mgr. de Jong, hulpbisschop van Roermond vertegenwoordigt de Nederlandse bisschoppenconferentie.
Met zijn initiatief wil Paus Benedictus XVI een impuls geven aan de geloofsverkondiging en de herkerstening van vooral West-Europa en Noord-Amerika. De synode valt samen met de herdenkingen voor de vijftigste verjaardag van de start van het Tweede Vaticaans Concilie en de opening het ‘Jaar van het Geloof’ op 11 oktober. Dat laatste is een initiatief van Paus Benedictus XVI die de jubileumviering van de opening van Vaticanum II als een goede aanleiding beschouwt om de schoonheid en centrale plaats van het geloof opnieuw in herinnering te brengen.

De rijke jongeling

De katholieke Kerk wordt in het Westen al langer geconfronteerd met een dalend kerkbezoek en een toenemende secularisering. Nu dreigt ze ook afgesloten te worden van haar christelijke erfenis omdat een hele generatie de nodige basiskennis mist en aansluiting dreigt te verliezen bij een geloof, dat eeuwenlang van generatie op generatie werd doorgegeven. Aartsbisschop Salvatore Fisichella, de voorzitter van de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie, zei vorig weekend nog dat de uitdaging er vooral in bestaat om het evangelie op een nieuwe manier te verkondigen en ervoor te zorgen dat ook een jonge generatie zich daardoor opnieuw aangesproken weet. De nieuwe evangelisatie is volgens hem noodzakelijk als antwoord op de “antropologische, ethische en sociale crisis”, die ontstaan is door de ontkenning van God. “Een van de basisuitdagingen van het Tweede Vaticaans Concilie was het zoeken naar een nieuwe taal om tijdgenoten over God te spreken. Wij mogen niet langer de illusie koesteren dat onze geloofstaal gehoord en begrepen wordt zoals vroeger.”

Toch waarschuwt hij tegen doemdenken. De huidige crisis moet veeleer als kans worden beschouwd. “Het Avondland heeft geen toekomst als het zijn christelijke identiteit verloochent.” Een centraal basisinzicht daarbij is dat de profetische boodschap van Jezus de kracht blijft bezitten om ook toekomstige generaties aan te spreken.

Tekenen van de tijd

Tijdens de synode komt ook een serie problemen aan bod waarmee parochies en kerkgemeenschappen worden geconfronteerd, zoals het tekort aan roepingen en als gevolg daarvan ook het gebrek aan priesters, de groeiende individualisering waardoor het steeds moeilijker wordt vrijwilligers te vinden, de plaats van de vrouw in de Kerk of praktische problemen zoals de herbestemming van kerken en de fusie van parochies. Fundamenteel is de overdracht van het geloof, met samenhangend de nood aan een geloofwaardig geloofsgetuigenis. Een van de belangrijke aandachtspunten wordt de vraag hoe randkerkelijken opnieuw bij de katholieke Kerk kunnen worden betrokken.

Publicatiedatum: 8 oktober 2012
Laatst bewerkt: 8 oktober 2012


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test