• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus vraagt betere regeling zorg en werk

Paus Benedictus XVI bepleit gezinsvriendelijker regelingen ten aanzien van arbeid. In de moderne theorieën worden arbeid, productie en markt vaak alleen nog maar bekeken vanuit het gezichtspunt van winstmaximalisering, zei de Paus zondag bij de afsluiting van de Wereldgezinsdagen in Milaan.

Deze “eenzijdige logica” gaat in tegen een “harmonische ontwikkeling van het welzijn van het gezin en de opbouw van een rechtvaardiger samenleving”, aldus de Paus tegenover een gehoor van bijna een miljoen mensen.

Voor een menselijke samenleving is het onontbeerlijk arbeidstijden en de eisen van het gezin op elkaar af te stemmen. Het gezinsleven is de “eerste en onvervangbare school van de maatschappelijke deugden”.

De Paus pleitte ook voor behoud van de arbeidsvrije zondag. De zondag is “als een oase waarin wij ons inhouden om de vreugde van de ontmoeting te smaken en onze dorst naar God te lessen”. Het is een dag van de Kerk, van het gezin, van de mens en zijn waarde. Gezinnen moeten de gelegenheid hebben tot “gezamenlijkheid, het samen delen en ook om naar de Heilige Mis te gaan”.

Gezinnen riep hij op ondanks de hectiek van het leven “de zin voor de Dag des Heren” niet te verliezen.

De verwoestende “logica van het hebben” moet een opbouwende “logica van het zijn” tegenover zich vinden. Utilitaristische economische theorieën leiden tot verbitterde concurrente, ongelijkheden, consumptisme en vergrote milieuschade, aldus Benedictus.

Nog grotere schade ontstaat doordat het puur winstgerichte denken vaak ook de intermenselijke en interfamiliaire betrekkingen aantast. Deze worden zo gereduceerd tot “onzekere overeenkomsten van individuele belangen”.

De Paus sprak ook zijn bijzondere verbondenheid uit met hertrouwde gescheiden mensen. Hij riep de bisdommen op “gepaste initiatieven” te nemen om de betreffende mensen “nabij te zijn” . Gelovigen die weliswaar de leer van de Kerk over het gezin delen maar “door de pijnlijke ervaring van echtscheiding getroffen worden” moeten weten dat “de Paus en de Kerk jullie in jullie nood ondersteunen”.

Publicatiedatum: 3 juni 2012
Laatst bewerkt: 5 juni 2012


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test