• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De viering van het Paastriduüm 2013

In de serie Liturgische Documentatie is een brief verschenen van de Nederlandse bisschoppen: ‘Nederland
De viering van het Paastriduum: Enkele aspecten van de liturgie van het lijden, sterven en verrijzen van de Heer
(22 februari 2012)
’ (Liturgische Documentatie VIII).

De brochure wordt na Pasen verzonden aan de priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers in het bisdom van Breda en is ook bestemd voor onder meer werkgroepen liturgie. De bisschop vraagt de pastorale teams te spreken over de brief en de praktijk in te richten naar wat er in de brief staat, met het oog op de vieringen van Pasen in 2013.

Vanuit hun herderlijke taak brengen de Nederlandse bisschoppen in de brief enkele aspecten van de viering van het Paastriduüm onder de aandacht. De bisschoppen vragen met de uitgave om goede zorg van alle betrokkenen voor de vieringen van Pasen. Pasen is het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. De bisschoppen willen alle gelovigen, celebranten zowel als kerkgangers, aanmoedigen om het hoogtepunt van het kerkelijk jaar met heel zijn rijkdom aan inhoud en vormgeving zo waardig mogelijk te vieren.

De vieringen van het Paastriduüm, waar de bepalingen in het boekje over gaan:
- op Witte Donderdag de avondviering ter herdenking van het Laatste Avondmaal
- op Goede Vrijdag de viering ter herdenking van het lijden en sterven van de Heer
- in de Paasnacht de Paaswake waarin de Verrijzenis van de Heer wordt gevierd

De bisschoppen bepalen dat enkel een priester de liturgische plechtigheden van de Goede Week celebreert. Diakens en pastoraal werk(st)ers kunnen gebedsleiders zijn bij het getijdengebed of de kruisweg.

Publicatiedatum: 29 maart 2012
Laatst bewerkt: 10 april 2012


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test