• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Theologische Commissie schets principes en criteria "Katholieke Theologen"

ROME (KerkNet) – De Internationale Theologische Commissie heeft donderdag een 40 pagina’s tellend document gepubliceerd waarin honderd criteria en principes worden vastgelegd voor de katholieke theologie. Het document Internationale Theologische Commissie
Theologie vandaag: perspectieven, principes en criteria
(29 november 2011)
onderstreept het primaatschap van de heilige Schrift bij de theologische studie, die in verbondenheid met de Kerk moet worden beoefend. De publicatie moet volgens de commissie helpen om de identiteit van deze wetenschappelijke discipline te beschermen.

Het document herhaalt nogmaals nadrukkelijk dat het woord van God de belangrijkste leidraad is bij de theologische studie. Dat moet theologen beschermen om niet in dwaling te vervallen. Tegelijk wordt de trouw aan de apostolische traditie beklemtoond en worden theologen aangemoedigd om het gezag van de bisschoppen inzake de kerkelijke leer te erkennen. Dat mag theologen niet beletten om een gesprek aan te gaan met de wereld en oog te hebben voor de tekenen van de tijd. Het document erkent dat de katholieke Kerk in het verleden vaak te lang de betekenis heeft miskend van keerpunten zoals de Verlichting, emancipatiebewegingen of bewegingen die de rechten van vrouwen willen bevorderen, omdat die al te zeer als een bedreiging werden beschouwd voor de kerkelijke leer en het geloof. Theologen kunnen helpen om die historische ontwikkelingen beter te begrijpen en te interpreteren.

Katholieke theologen reageren voorzichtig op de publicatie, waarin staat dat de bisschoppen uiteindelijk het laatste woord hebben over de authentieke interpretatie van het katholieke geloof. Het document maakt ook duidelijk dat de vrijheid van het theologische onderzoek grenzen kent, omdat zij anders in dwaling dreigt te vervallen. Zo waren er de afgelopen jaren onder meer notificaties van de Congregatie voor de Geloofsleer bij geschriften van de bevrijdingstheoloog Jon Sobrino (2007), de Amerikaanse jezuïet Roger Haight (2005) of de Belgische theoloog Jacques Dupuis (2001). De congregatie legt echter uitzonderlijk nog een publicatieverbod op.

Krzystof Charamsaz, de vicesecretaris van de Internationale Theologische Commissie, onderstreepte donderdag bij de voorstelling van het document dat het niet de bedoeling is het theologische onderzoek aan banden te leggen. Theologen worden wel aangespoord om hun onderzoek in verbondenheid met de katholieke traditie te verrichten en dit als een dienst aan de Kerk te beschouwen. Bisschoppen en theologen hebben een verschillende roeping en zij moeten elkaars roeping respecteren. Maar uiteindelijk moeten zij allen een authentieke interpretatie van het geloof nastreven.

Publicatiedatum: 9 maart 2012
Laatst bewerkt: 9 maart 2012


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test