• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Theologische Commissie buigt zich over het monotheïsme en de sociale leer

Het monotheïsme en de katholieke Sociale leer zijn één van de onderwerpen die in het geheel van de katholieke leer aan de orde van de dag zijn op de volgende voltallige zitting van de Internationale Theologische Commissie die zal plaats hebben in het Vaticaan (28/11 – 2/12/2011) onder leiding van secretaris-generaal Mgr. Charles Morerod, O.P., onlangs benoemd tot bisschop van Lausanne, Genève en Fribourg, in Zwitserland. De Internationale Theologische Commissie wordt voorgezeten door de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, kardinaal William Joseph Levada.

De Commissie zet zijn werkzaamheden ook verder over de kwestie van de methode die vandaag binnen de theologie gebruikt wordt (perspectieven, principes, criteria), aldus een persmededeling van de Heilige Stoel. Dit thema werd reeds behandeld tijdens de zittingen van 2004 en 2008. Zij groepeert katholieke theologen met wereldfaam en vierde haar 40-jarig bestaan in november 2009. De Commissie had toen haar wil te kennen gegeven de theologische methode te analyseren. De Commissie is opgericht door Paus Paulus VI om tegemoet te komen aan een voorstel van de eerste bisschoppensynode, georganiseerd na Vaticanum II, op 11 april 1969. Zij heeft tot doel de Heilige Stoel, vooral de Congregatie voor de Geloofsleer, bij te staan in analyses van belangrijke leerstellige kwesties. Het orgaan groepeert theologen van verschillende scholen en landen, die hun faam danken aan hun kennis en trouw aan het leergezag van de Kerk. De Commissie is samengesteld uit maximum 30 theologen, door de Paus aangesteld op voorstel van de kardinaal-prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer en na raadpleging van de bisschoppenconferenties.

Het laatste document van de Commissie, gepubliceerd in mei 2009, draagt als titel: “Internationale Theologische Commissie
Op zoek naar een universele ethiek: een nieuwe blik op de natuurwet
Inhoudsopgave - fragmenten
(10 juni 2009)
”. Voordien had zij in april 2007 een document uitgegeven onder de titel: “Internationale Theologische Commissie
De hoop op verlossing voor kinderen die sterven zonder gedoopt te zijn (19 april 2007)
”.

Vert. Sorores Christi
Bron: Zenit.org

Publicatiedatum: 21 november 2011
Laatst bewerkt: 24 november 2011


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test