• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Pater Lombardi: leessleutel voor de 3e reis van de Paus naar Duitsland

P. Lombardi SJ, directeur van de perszaal van de Heilige Stoel, heeft in het Vaticaan de derde reis voorgesteld van Benedictus XVI aan Duitsland (22-25 september): een intensieve reis in drie bisdommen en de Bundestag, waarin de oecumenische en interreligieuze betrekkingen goed vertegenwoordigd zijn. En in het teken van de toekomst: “Waar God is, is er toekomst”.

Thema van de reis, leessleutel

Het is de 21e reis van de Paus buiten Italië en zijn 3e reis in zijn vaderland, na die van 2005 ter gelegenheid van de Wereldjongerendag in Keulen en die van 2006 in Beieren. Het thema van deze reis die vier dagen duurt, is: “Waar God is, is er toekomst”. Deze woorden komen uit een Paus Benedictus XVI - Homilie
Door de waarheid van Christus zijn wij anders dan de wereld
Voor de basiliek van de H. Maria te Mariazell (Oostenrijk)
(8 september 2007)
. P. Federico Lombardi benadrukt dat hiermee herinnerd wordt aan het primaat van God en Zijn hulp aan de mensheid om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de wereld. P. Lombardi ziet in dit thema “een belangrijke leessleutel” van deze “zeer rijke en intensieve reis”: 17 of 18 toespraken werden voorzien, wat deze reis “na de reis in het Heilig Land” plaatst “onder de reizen met het grootste aantal toespraken”.

De Paus zal naar Berlijn gaan, Erfurt en Freiburg im Breisgau: er wordt zeer uitgekeken naar zijn toespraak tot het Parlement, de Bundestag, maar ook naar zijn ontmoetingen met de Duitse evangelische Kerk en de orthodoxe Kerken, en met vertegenwoordigers van de joodse gemeenschap. De Paus zal ook vertegenwoordigers van de islam ontmoeten.

Toespraak tot de Bundestag

Benedictus XVI zal de federale president, Christian Wulff, ontmoeten op de residentie van het kasteel Bellevue, vervolgens kanselier Angela Merkel, op de zetel van de Duitse Bisschoppenconferentie in Berlijn. Wat het bezoek aan de Bundestag betreft, op donderdag 22 september, en de polemiek die sommige politici op gang gebracht hebben, onderlijnt P. Lombardi het “officiële” karakter van de uitnodiging aan Benedictus XVI vanwege de voorzitter van het parlement, M. Norbert Lammert, een katholiek van de CDU (Christen-democratische Unie): “Het is de president van de Bundestag die de Heilige Vader heeft uitgenodigd om te komen spreken. Omdat hij uitgenodigd is, gaat de Paus erheen en zal een toespraak geven, natuurlijk voor degenen die hem wensen te horen en die deze toespraak met respect willen aanhoren”. Sommige afgevaardigden hebben aangekondigd de zaal bij deze gelegenheid te zullen verlaten. De aartsbisschop van Berlijn, Mgr. Rainer Maria Wölki, heeft wat hem betreft, benadrukt dat Duitsland een democratisch land is waar de vrije meningsuiting gerespecteerd wordt. Hij raadt aan, de woorden van de Paus af te wachten vooraleer kritiek te geven.

De coördinator van de reis en secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie, P. Hans Langendörfer, wenst van zijn kant dat de legitieme vrije meningsuiting niet in geweld ontaardt. Nog in Berlijn, zal de Paus de Mis celebreren in het Olympiastadion in aanwezigheid van meerdere tienduizenden personen.

In het land van Luther, in het voormalige Oost-Duitsland In Erfurt, hoofdstad van Thüringen (in het voormalige Oost-Duitsland) zal Benedictus XVI op zaterdag 24 september een zeer belangrijke oecumenische ontmoeting hebben in het klooster van de Augustijnen, waar hij vertegenwoordigers zal ontmoeten van de evangelische Kerk en deelnemen aan een oecumenische viering in aanwezigheid van ongeveer 300 personen: een Psalm zal gelezen worden in de Bijbelvertaling van Luther.
Dit klooster is bekend omdat het Martin Luther van 17 juli 1505 tot 1508 opgenomen heeft. Luther werd na zijn studies aan de universiteit van Erfurt (1501-1505) namelijk Augustijner monnik. Hij deed er een kort noviciaat en werd in 1507 priester gewijd. Het jaar daarop moest hij zijn theologiestudies afmaken in Wittenberg: tot in 1511 keerde hij regelmatig naar zijn klooster terug.
Herinneren wij ons dat de Paus in december 2010, een toenemende toenadering tussen katholieken en lutheranen verlangde, bijna 500 jaar (in 2017) na het schisma: op 17 december heeft hij in het Vaticaan de voorzitter ontvangen van de Lutherse Wereldfederatie, eerwaarde Munib Younan. “In deze jaren voorafgaand aan de 500e verjaardag van de gebeurtenissen van 1517”, toen de Duitse monnik Martin Luther zich van het katholicisme distantieerde, “zijn katholieken en lutheranen geroepen opnieuw na te denken om te zien waar onze weg naar eenheid ons geleid heeft en de raad en hulp van de Heer af te smeken voor de toekomst”, zei de Paus.

Op 24 januari laatstleden, heeft de paus in het Vaticaan een afvaardiging ontvangen van de Lutherse evangelische Kerk van Duitsland, in het kader van de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen. Hij wenste dat deze vieringen plaats hadden in een oecumenische geest die toelaat het gemeenschappelijk geloof te benadrukken in de Drie-ene God. Hij zag er een gelegenheid in om na te denken over de redenen van de scheiding en om de gewetens verder te zuiveren, de 1500 jaren gedenkend van het gemeenschappelijke Kerkelijk patrimonium die aan de scheiding voorafgingen.

’s Namiddags zal de Paus naar het Mariaheiligdom Etzelsbach gaan, getekend door de christenvervolging van de communisten, in de voormalige Duitse Democratische Republiek.

Ontmoeting met de jongeren in Freiburg

In Freiburg-in-Breisgau zal de Paus op zondag 25 september voorgaan in een openluchtmis. Het is een heel katholieke streek van Duitsland. De Paus zal er oud-kanselier Helmut Kohl ontmoeten, één van de belangrijkste protagonisten van de hereniging van de twee Duitslanden.

P. Lombardi legt de nadruk op de ontmoeting die voorzien is met katholieken die geëngageerd zijn in het Centraal Comité van Duitse Katholieken (Zentralkomitee der Deutschen Katholiken - ZDK), de spil waar het lekenapostolaat in Duitsland om draait. Hoogtepunt van deze ontmoetingen zal de wake zijn met jongeren uit verschillende bisdommen van Duitsland.

Wat de kosten van de reis betreft – ongeveer 30 miljoen euro – bevestigde Mgr. Zollitsch, voorzitter van de Bisschoppenconferentie, dat zij ten laste zijn van de Kerk in Duitsland. De kosten, ten laste van de Staat, betreffen alleen de veiligheidsmaatregelen, zoals voor iedere andere publieke manifestatie.

Mgr. Zollitsch heeft tevens de oprichting meegedeeld van een “Fonds Benedictus XVI voor Oost-Afrika”, een collecte voor de hongerlijdende volken in de Hoorn van Afrika.

Bron: Zenit.org
Vert.: Sorores Christi

Publicatiedatum: 16 september 2011
Laatst bewerkt: 26 maart 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test