• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Persdienst Vaticaan: Priesterwijdingen Pius X Broederschap onwettig

VATICAAN (KerkNet/Kathpress) – De recente priesterwijdingen van volgelingen van de traditionalistische aartsbisschop Lefebvre zijn tot nader order onwettig. Dat heeft pater Federico Lombardi s.j. vandaag bevestigd. Dat paus Benedictus XVI in Congregatie voor de Bisschoppen
Decreet betreffende kwijtschelding van de censuur van de excommunicatie van vier Bisschoppen van de Broederschap Sint Pius X
(21 januari 2009)
van de priesterbroederschap ongedaan maakte, heeft geen gevolgen voor de illegitimiteit van de wijdingen.Pater Lombardi herinnert eraan dat de Priesterfraterniteit Sint-Pius X niet erkend is door de rooms-katholieke Kerk. “De wijdingen zijn dus onwettig en blijven dat zolang de leerstellige meningsverschillen tussen de Heilige Stoel en de broederschap niet zijn opgehelderd.” De priesterwijding mogen dan wel sacramenteel geldig zijn, toch blijven de door de broederschap gewijde priesters kerkrechtelijk gesuspendeerd ‘a divinis’. Dat wil zeggen dat het niet toegestaan is de Sacramenten te bedienen, zolang de broederschap niet opnieuw volledig opgenomen is in de schoot van de Rooms-Katholieke Kerk.De Priesterbroederschap Pius X wijdde recent in verschillende plechtigheden in totaal 23 diakens en 20 priesters, onder wie de Gentenaar Matthias De Clercq die op 2 juli tot priester werd gewijd in het Duitse Zaitzkofen. De sociëteit werd in 1970 door de Franse aartsbisschop Marcel Lefebvre met enkele medestanders gesticht uit onvrede met de hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie.

Publicatiedatum: 5 juli 2011
Laatst bewerkt: 6 juli 2011


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test