• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

H. Laurentius van Brinidisi

Tijdens de algemene audiëntie van 23 maart sprak paus Benedictus XVI over de kerkleraar en heilige kapucijn Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Laurentius van Brindisi
(23 maart 2011)
(1559-1619).

Geboren in Brindisi, deed Giulio Cesare Rossi op 16-jarige leeftijd zijn religieuze professie bij de kapucijnen. Zijn kloosternaam werd Laurentius. In 1582 ontving hij zijn priesterwijding. Tijdens zijn kerkelijke studies bleek zijn talenknobbel. Met gemak leerde hij oude talen als Grieks, Hebreeuws en Syrisch en ook moderne als Frans en Duits. Dat alles voegde zich voortreffelijk bij zijn kennis van het Latijn.

Dankzij zijn uitgebreide talenkennis kon Laurentius een intensief apostolaat ontwikkelen. Als effectief prediker was hij diepgaand vertrouwd met de Bijbel. Als theoloog goed thuis in de kerkvaders, kon hij op voorbeeldige manier de katholieke leer verkondigen, ook aan die christenen die zich – vooral in Duitsland – hadden aangesloten bij de Hervorming. Helder en nuchter toonde hij het bijbels en patristisch fundament aan van al die geloofsartikelen die door Martin Luther ter discussie werden gesteld. Daaronder noemen we de primaat van Petrus en zijn opvolgers; de goddelijke oorsprong van het episcopaat; de rechtvaardiging als innerlijke verandering van de mens; de noodzaak van goede werken voor het verkrijgen van de verlossing. Als we naar het succes kijken dat Laurentius ten deel viel, begrijpen wij dat ook vandaag de uitleg van de H. Schrift gelezen in de Traditie van de Kerk, van fundamenteel belang is, zoals ik al schreef in de apostolische aansporing Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Verbum Domini
Over de Heilige Schrift - naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2008 Het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk
(30 september 2010)
Paus Benedictus XVI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Heilige Schrift - naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2008 "Het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk", Verbum Domini (30 sept 2010), 46.

Ook de meer eenvoudige gelovigen profiteerden van de overtuigende taal van Laurentius, die zich tot het gewone volk wendde om te wijzen op de samenhang tussen het eigen leven en het beleden geloof. Ook vandaag heeft de nieuwe evangelisatie goed voorbereide, ijverige en moedige verkondigers nodig, omdat het licht en de schoonheid van het Evangelie de culturele oriëntaties overtreft van ethisch relativisme en religieuze onverschilligheid, en de verschillende manieren van denken en doen verandert in een authentiek menselijk christendom. Het is verrassend, dat Laurentius van Brindisi ononderbroken deze activiteit van gewaardeerd en onvermoeibaar prediker kon uitoefenen in vele steden in Italië en diverse landen, zeker als men bedenkt hoeveel andere belangrijke verantwoordelijkheden en ambten hij binnen de kapucijnenorde uitoefende, vele jaren zelfs als generaal-overste.

Te midden van zijn vele taken cultiveerde Laurentius een uitzonderlijk spiritueel leven met daarin veel tijd voor gebed en voor het op bijzondere wijze celebreren van de H. Mis, die vaak uren duurde. Wie als priester in de school der heiligen wil treden, dient het gevaar van activisme te mijden en zorg te dragen voor het eigen innerlijke leven. De tijd voor gebed is de belangrijkste tijd in het leven van de priester. Immers, dan is de goddelijke genade het meest werkzaam en schenkt zij vruchtbaarheid aan zijn priesterministerie. "Gebed is de ruimte waarin wij met God spreken en God met ons spreekt; God is werkelijk in ons aanwezig, als wij in gebed met Hem spreken", aldus Laurentius.

Zijn inzet voor vrede is een andere belangrijke karakteristiek in zijn leven en werken. Zowel pausen als katholieke vorsten vertrouwden hem belangrijke diplomatieke taken toe. Het was op een van deze diplomatieke missiereizen dat Laurentius in Lissabon zijn aardse leven afsloot.

Laurentius van Brindisi benadrukte ook het werken van de Heilige Geest in het leven van de gelovige. "De Heilige Geest maakt het juk van de goddelijke wet zo zacht en zijn gewicht zo licht, dat wij Gods geboden kunnen opvolgen met groot gemak en zelfs met vreugde."

Ik wil deze korte uiteenzetting over leven en leer van Laurentius van Brindisi afronden door te onderstrepen dat heel zijn doen en laten was geïnspireerd door een grote liefde voor de H. Schrift en door de overtuiging dat het beluisteren en opnemen van het Woord van God in ons een innerlijke verandering bewerkt, die tot heiligheid brengt.

  • Bron: Katholiek Nieuwsblad
  • Samenvatting: Sef Adams

Publicatiedatum: 25 maart 2011
Laatst bewerkt: 31 augustus 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test