• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus: "Godsdienstvrijheid is de weg naar de vrede"

BRUSSEL (KerkNet/Ipid) – “Aan het begin van het nieuwe jaar wens ik iedereen gemoedsrust en voorspoed, maar vooral vrede. Helaas werd het jaar dat nu ten einde loopt, getekend door vervolging, discriminatie, verschrikkelijk geweld en religieuze onverdraagzaamheid”, opent paus Benedictus XVI zijn Paus Benedictus XVI - Boodschap
Godsdienstvrijheid, de weg naar vrede
Wereldvredesdag 2011
(8 december 2010)
(1 januari 2011).

“Ik bedank gemeend alle regeringen die werken aan het verlichten van het verdriet van deze leden van de menselijke familie en ik vraag alle katholieken om hun gebed en steun voor deze broeders en zusters in het geloof, die slachtoffer zijn van geweld en onverdraagzaamheid. In dit verband leek het mij heel passend om enkele gedachten met u te delen over godsdienstvrijheid als weg naar vrede. Het is pijnlijk te bedenken dat het in sommige delen van de wereld onmogelijk is om vrij zijn godsdienst te belijden, tenzij met gevaar voor eigen leven en persoonlijke vrijheid. In andere streken zien we subtielere en geraffineerdere vormen van vooringenomenheid en vijandigheid tegenover gelovigen en religieuze symbolen. Op dit moment zijn het christenen die het meeste te lijden hebben onder vervolging wegens hun geloof. Velen van hen ervaren dagelijks beledigingen en bedreigingen vanwege hun streven naar waarheid, hun geloof in Jezus Christus en hun oprechte pleidooi voor respect van de godsdienstvrijheid. Deze situatie is onaanvaardbaar, omdat zij een belediging inhoudt van God en de menselijke waardigheid. Ook vormt zij een bedreiging voor de vrede en veiligheid, en een obstakel voor de authentieke ontplooiing van heel de mens.” Paus Benedictus XVI, Boodschap, Wereldvredesdag 2011, Godsdienstvrijheid, de weg naar vrede (8 dec 2010), 1

Publicatiedatum: 1 januari 2011
Laatst bewerkt: 3 januari 2011


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test