• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Exhortatie "Verbum Domini" over de Heilige Schrift gepubliceerd in het Vaticaan

BRUSSEL (KerkNet/KatholiekNederland) - Het Vaticaan heeft vandaag de postsynodale apostolische exhortatie ‘Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Verbum Domini
Over de Heilige Schrift - naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2008 Het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk
(30 september 2010)
’ (Woord van de Heer) gepresenteerd. In het document reflecteert Paus Benedictus XVI over de resultaten van de 12de Algemene Assemblee van de Bisschoppensynode (2008). ‘Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Verbum Domini
Over de Heilige Schrift - naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2008 Het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk
(30 september 2010)
’ is het eerste belangrijke kerkelijke document over de Heilige Schrift sinds de dogmatische constitutie ‘2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Dei Verbum
Over de Goddelijke openbaring
(18 november 1965)
’ van het Tweede Vaticaans Concilie die in 1965 door Paus Paulus VI werd afgekondigd.

De publicatie van ‘Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Verbum Domini
Over de Heilige Schrift - naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2008 Het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk
(30 september 2010)
’ volgt op de twaalfde algemene bisschoppensynode in 2008. De synodevaders spraken toen over 'Het Woord van God in het leven en de missie van de Kerk'. Het vandaag voorgestelde document is gedateerd op 30 september, de feestdag van St.-Hieronymus (340-420). Hij is de auteur van de Vulgaat, de beroemde Latijnse Bijbelvertaling.

De documenten ‘Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Verbum Domini
Over de Heilige Schrift - naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2008 Het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk
(30 september 2010)
’ (2010) en ‘2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Dei Verbum
Over de Goddelijke openbaring
(18 november 1965)
’ (1965) vormen samen met drie Pauselijke encyclieken ‘Paus Leo XIII - Encycliek
Providentissimus Deus
Over de studie van de Heilige Schrift
(18 november 1893)
’ van Paus Leo XII (1893), ‘Paus Benedictus XV - Encycliek
Spiritus Paraclitus
Over de H. Hieronymus (15 september 1920)
’ van Paus Benedictus XV (1920) en ‘Paus Pius XII - Encycliek
Divino afflante Spiritu
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
(30 september 1943)
’ van Paus Pius XII (1943) een mijlpaal in de ontwikkeling van de Rooms Katholieke leer over de Heilige Schrift.

Het woord van God is de ziel van de liturgie en de viering van de Sacramenten, en de Bijbel moet een centrale plaats innemen in het kerkelijke leven. Christenen moeten blijven streven naar een betere kennis van de heilige Schrift. Dat is de kern van de 220 bladzijden tellende postsynodale apostolische exhortatie 'Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Verbum Domini
Over de Heilige Schrift - naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2008 Het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk
(30 september 2010)
'. Daarin wordt ook gepleit voor een betere benutting van de moderne communicatiemiddelen voor de overdracht van teksten uit de Bijbel.

Opmerkelijk is de passage over de historisch-kritische methode, die erkend wordt als een onmisbaar instrument voor de studie van de heilige Schrift. Maar tegelijk waarschuwt de Paus dat theologie en exegese niet tot een geseculariseerde Bijbeluitleg mogen leiden, waarbij het goddelijke wordt weggeredeneerd. Het kerkelijke leerambt moet daarbij een oriënterende rol vervullen. De exhortatie waarschuwt anderzijds ook voor het gevaar van een fundamentalistische Bijbeluitleg.

'Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Verbum Domini
Over de Heilige Schrift - naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2008 Het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk
(30 september 2010)
' onderstreept nadrukkelijk de eenheid van het Oude en het Nieuwe Testament en kant zich tegen elke vorm van Jodenhaat. Om de persoon van Jezus goed te begrijpen is het absoluut noodzakelijk dat hij als Zoon van het Joodse volk erkend wordt. Het Oude Testament is voor Christenen van essentieel belang en het mag niet ‘tegenover’ het Nieuwe Testament geplaatst worden, al moet het wel in het licht van Christus gelezen worden.

Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Verbum Domini
Over de Heilige Schrift - naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2008 Het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk
(30 september 2010)
’ onderstreept het grote belang van de Bijbel voor de oecumene en de interreligieuze dialoog. “De heilige Schrift is de basis voor de eenheid van de Christenen en door het samen beluisteren en bezinnen over de Schrift ontstaat een werkelijke, maar nog niet volledige gemeenschap. Vele grote wereldgodsdiensten getuigen samen van de liefde van God voor de mens en het gebod om de naaste lief te hebben.”

Vanaf 17-12-2010 publiceren wij, in een werkvertaling, fragmenten uit de Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Verbum Domini
Over de Heilige Schrift - naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2008 Het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk
(30 september 2010)
.

Publicatiedatum: 11 november 2010
Laatst bewerkt: 14 juli 2011


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test