• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In 2012 Bisschoppensynode over de Nieuwe Evangelisatie

ROME (RKnieuws.net) - Op het einde van zijn Paus Benedictus XVI - Homilie
In de H. Mis ter afsluiting van de Bijzondere Bisschoppensynode voor het Midden-Oosten
(voorlopig Engelstalig)
(24 oktober 2010)
tijdens de slotviering van de bisschoppensynode over het Midden-Oosten in de Sint-Pietersbasiliek in Rome heeft Paus Benedictus XVI zondag aangekondigd dat er in 2012 een nieuwe bisschoppensynode zal plaatsvinden. Die zal gewijd zijn aan de nieuwe evangelisatie. ‘Tijdens de werkzaamheden van de bisschoppensynode over het Midden-Oosten is vaak op de noodzaak gewezen om het Evangelie te verkondigen aan personen die het te weinig kennen of te ver van de Kerk verwijderd zijn ‘, zei de Paus. ‘De dringende noodzaak van een nieuwe evangelisatie, zelfs in het Midden-Oosten, werd vaak onderstreept. Het is een noodzaak, vooral in de landen die van oudsher gekerstend zijn’, aldus Benedictus XVI.

Benedictus XVI richtte op 12 oktober jongstleden al een Pauselijke Raad ter Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie op en vertrouwde de leiding ervan toe aan mgr. Rino Fisichella. Deze raad moet vooral het Evangelie verkondigen in de geseculariseerde landen van Europa en de theologische en pastorale betekenis van de nieuwe evangelisatie uitdiepen. De Raad zal nauw samenwerken met de lokale kerken en het gebruik van de moderne communicatiemiddelen bevorderen in functie van de nieuwe evangelisatie. De Pauselijke Raad ter Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie zal ook samenwerken met meerdere Pauselijke raden, onder meer met die van cultuur, de leken, en de eenheid van de Christenen.

Mgr. Fisischella is voorlopig het énige lid van de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie.

Publicatiedatum: 24 oktober 2010
Laatst bewerkt: 10 november 2010


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test