• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Heilige Vader dringt aan om deel te nemen aan Pro Life vigilie

Benedictus XVI roept alle katholieken op deel te nemen aan een vigilie voor al het ongeboren leven, in parochies en bisdommen op 27 november.

De Paus zal het vigilie vieren in de St.-Pietersbasiliek op de vooravond van de eerste zondag van de Advent en vraagt “alle diocesane bisschoppen (en gelijkwaardigen) van alle locale Kerken in een gelijkaardige viering voor te gaan en de gelovigen daarin te betrekken in hun respectievelijke parochies, religieuze gemeenschappen, verenigingen en bewegingen”. De Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Sacramenten en de Pauselijke Raad voor het Gezin hebben samen het verloop van het vigilie uitgewerkt.

Een dergelijk verzoek van de Paus is nooit eerder voorgekomen. De Bisschoppenconferentie van de Verenigde Staten heeft een Maand voor de Eerbied voor het Leven aangekondigd, die vrijdag 1 oktober begint. Kardinaal Daniel DiNardo (Galveston-Houston, Texas), voorzitter van deze Bisschoppenconferentie, zegt in een verklaring over deze Maand: “ik moedig alle katholieken van harte aan om thuis of op reis, deel te nemen aan dit bijzonder gebed op de nationale feestdag” (in de V.S. valt de eerste zondag van de Advent dit jaar samen met de nationale feestdag). Hij vestigde de aandacht op de bedoeling van de Heilige Stoel: ‘de Heer te danken voor Zijn volledige zelfgave aan de wereld en voor Zijn menswording die aan elk mensenleven zijn werkelijke waarde en waardigheid verleent’ en ‘de bescherming af te smeken van de Heer over iedere mens die tot het leven geroepen wordt’. Het thema van de Maand voor de Eerbied voor het Leven is: “De maat van de liefde is mateloos lief te hebben”.

“Met de meer dan 1 miljoen onschuldige kinderen die ieder jaar door abortus sterven, zit de abortusplaag in onze cultuur verankerd”, zei kard. DiNardo. “Op veel terreinen van het openbaar beleid, wordt de kloof steeds groter tussen de morele principes waar de meerderheid van de Amerikanen achterstaan en het optreden van de regering. ... Bijvoorbeeld, Amerikanen zijn grootschalig gekant tegen het financieren van abortus, dat blijkt uit een recente opiniepeiling volgens dewelke 67 % gekant is tegen federale subsidie voor abortus via de gezondheidszorg. Begin 2009, stuurden katholieken en anderen meer dan 33 miljoen postkaarten en ontelbare e-mails en brieven naar leden van het Congres met het verzoek “wetten goed te keuren tegen federale subsidie en promotie van abortus. ... Doch in maart van dit jaar, keurde het Congres een wet goed voor herziening van de gezondheidszorg die federale subsidie van abortus toelaat en die Amerikanen toelaat abortussen te subsidiëren met hun bijdrage voor de gezondheidszorg. ... Zo loopt het weerloos menselijk leven, in naam van de wetenschap, vandaag gevaar wanneer onderzoekers het menselijk leven in het embryonaal stadium voor stamcelonderzoek willen vernietigen en daarvoor belastinggeld van de Amerikaan willen gebruiken”. De kardinaal vestigde eveneens de aandacht op “de recente opiniepeiling uitgevoerd door het Secretariaat van de Katholieke Bisschoppen voor Pro Life Activiteiten, waarbij 57 % zich uitsprak voor stamcelonderzoek, doch uitsluitend wanneer het de donor geen schade berokkent door stamcellen te gebruiken van de navelstreng, placenta en ander ‘volwassen weefsel’ ... Slechts 21 % zijn voorstander van subsidiëring van ieder stamcelonderzoek, ook onderzoek dat het doden vereist van een embryonaal menselijk wezen.”

Kard. DiNardo: “Opkomen voor het kind in de moederschoot en voor het embryonaal menselijk wezen dat het gevaar loopt een puur object voor onderzoek te worden, en opkomen voor verwaarloosde, zieke en bejaarde mensen is één van de vele manieren om onze medeburgers te leren dat de maat van de liefde, de mateloze liefde is.

Vert. Sorores Christi
Bron: Zenit.org

Zie ook: dossier Medische ethiek o.a. over abortus

Publicatiedatum: 30 september 2010
Laatst bewerkt: 25 oktober 2010


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test