• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Cursusschema voor de CKK en Compendium

In enkele parochies is een catechesecursus gehouden die uitging van de 'Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
'. Het wordt ook wel "CKK" genoemd, niet alleen omdat het gebruikte boek zo wordt genoemd, maar ook omdat je kunt zeggen: wij lezen de Catechismus van Kaft tot Kaft ...

Inderdaad, schrik niet terug voor het boek waar alles in staat. Waarom dan ook? Het is weliswaar stevige kost, maar met enige begeleiding is het geen onneembare vesting - zo kunnen de cursisten getuigen, die in parochies in Eindhoven en Helmond bij elkaar zijn geweest.

Er kan als volgt gewerkt worden:

  • men leest thuis een gedeelte van de Catechismus.
  • Vervolgens kwamen we eens per 2-3 weken bij elkaar en men kon dan alle vragen stellen die het gedeelte heeft opgeroepen. Samen met de pastoor kwamen we dan een heel eind...

Hebt u zin om zelf via het Internet aan de slag te gaan? Dan boft U. De digitale Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
is op deze site beschikbaar. Met een compleet cursus-systeem en zoekapparaat wordt het handboek van ons geloof nu nog toegankelijker.

Onderstaand een suggestie voor de verdeling van de stof over 46 bijeenkomsten.

Wij wensen u veel geloofsverdieping toe!


Laatste wijziging: 6 juli 2014

les

thema

CKK-
nummers

Compen-
dium-
vragen
1

 

Inleiding: waarom catechese? Roeping tot apostolaat en heiligheid alle gelovigen, noodzaak vorming

 

2e Vaticaans Concilie - Decreet
Apostolicam Actuositatem
Over het lekenapostolaat
(18 november 1965)
;
H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Christifideles laici
Over de roeping en de zending van de leken in de Kerk
(30 december 1988)

 

2

 

Vervolg les 1 en Inleiding op de C.K.K.

 

C.K.K. 1-25

 

 
3

 

DEEL 1: GELOOFSBELIJDENIS
Verlangen, kennis en openbaring

 

Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)

 

 
4

 

Openbaring, Schrift en kerk

 

74-141

 

 
5

 

Geloven en geloof belijden

 

142-197

 

 
6

 

art. 1: De Vader, de Drievuldigheid

 

198-278

 

 
7

 

Schepper en en schepping

 

279-324

 

 
8

 

Hemel, aarde, engelen, mensen

 

325-384

 

 
9

 

Zondeval en (erf)zonde

 

385-421

 

 
10

 

(art. 2+3) Jezus Christus, mensgeworden Woord

 

422-483

 

 
11

 

(art. 3) Maria en Jezus’ openbaar leven 484-570

 

 
12

 

art. 4: Gekruisigd en begraven

 

571-630

 

 
13

 

art. 5-7: Verrijzenis, Hemelvaart , wederkomst van Christus

 

631-682

 

 
14

 

art. 8: de H.Geest 683-747

 

 
15

 

art. 9: de kerk: wezensbepaling

 

748-810

 

 
16

 

de kerk: de vier kenmerken

 

811-871

 

 
17

 

de kerk: de ene gemeenschap

 

872-962

 

 
18

 

de kerk: Maria /
art. 10: vergeving /
art. 11: verrijzenis van het lichaam /
art. 12 eschatologie

 

963-1065

 

 
19

 

DEEL II: VIEREN.
Liturgie en sacramenten, algemeen

 

1065-1134

 

 
20

 

Paasmysterie en liturgie: concreet

 

1135-1209

 

 
21

 

Sacramenten: Algemeen en Doop

 

1210-1284

 

 
22

 

Sacramenten: Vormsel en Eucharistie deel 1

 

1285-1344

 

 
23

 

Sacramenten: Eucharistie deel 2

 

1345-1419

 

 
24

 

Sacramenten: Boete en Verzoening

 

1420-1498

 

 
25

 

Sacramenten: ziekenzalving /
plus: sacramentalia en uitvaart

 

1499-1532 en 1667-1690

 

 
26

 

Sacramenten: wijding

 

1533-1600

 

 
27

 

Sacramenten: huwelijk

 

1601-1666

 

 
28

 

DEEL III: LEVEN

roeping en vrijheid v.d. mens

 

1691-1748

 

 
29

 

menselijke daden en geweten

 

1749-1802

 

 
30

 

deugden en zonde

 

1803-1876

 

 
31

 

de menselijke gemeenschap

 

1877-1948

 

 
32

 

wet en genade

 

1949-2029

 

 
33

 

kerk en geboden

 

2030-2082

 

 
34

 

10 geboden: eerste gebod

 

2083-2141

 

 
35

 

10 geboden: 2e en 3e gebod

 

2142-2195

 

 
36

 

10 geboden: 4e gebod/gezin

 

2196-2257

 

 
37

 

10 geboden: 5e gebod/leven

 

2258-2330

 

 
38

 

10 geboden: 6e gebod/seksualiteit

 

2331-2400

 

 
39

 

10 geboden: 7e gebod/bezit

 

2401-2463

 

 
40

 

10 geboden: 8e gebod

 

2464-2513

 

 
41

 

10 geboden: 9e + 10e gebod

 

2514-2557

 

 
42

 

DEEL IV: GEBED

 

2558-2597

 

 
43

 

in kerk en traditie

 

2598-2662

 

 
44

 

wegen en vormen

 

2663-2724

 

 
45

 

moeilijkheden met gebed / Onze Vader (1)

 

2725-2802

 

 
46

 

Onze Vader (2) en slot CKK

 

2803-2865

 

 


Zie ook:

Referenties naar dit dossier

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test