• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wensdocumenten en vertalers gezocht

Naast de vertalingen van teksten die hoge prioriteit hebben of die al in productie zijn is er de vraag of er mensen bereid zijn mee te werken aan het vertalen van ontbrekende teksten. Hier een actueel overzicht van die teksten en de status of er een vertaler zich heeft gemeld.
Teksten waarvan een vertaling is gepubliceerd worden gedigitaliseerd.

De hieronder genoemde documenten zijn veelal door gebruikers van deze site aangemeld bij de redactie, omdat de tekst bijzondere aandacht vraagt of belangrijk is.

De lijst is niet volledig, het is hoogstens een suggestie, waarbij ook meetelt in hoeverre een tekst regelmatig elders aangehaald wordt. In de meeste gevallen is vertaling vanuit het Italiaans gewenst; soms kan een vertaling vanuit de officiële Duits-, Engels- of Franstalige vertalingen, gepubliceerd door het Vaticaan, gemaakt worden. Ook zijn vertalingen welkom van bronteksten die in het Duits, Engels of Frans gesteld zijn.


Laatste wijziging: 31 augustus 2013

De wekelijkse catecheses van de Paus tijdens de algemene audiëntie op woensdag worden in de meeste gevallen al reeds vertaald, daarom zijn deze niet expliciet in deze lijst genoemd.

Documentenstatus

Tekst Link bron tekst Datum Vertaler
Paus Johannes Paulus II, Catecheses over "Theologie van het Lichaam" 1979 - 1984 gezocht
Paus Johannes Paulus II / Paus Benedictus XVI, Catecheses over het "Bidden met de Psalmen", over de Psalmen, Hymnen en Kantieken uit de Lauden en Vespers (zie ook dossier Catecheses van de Paus tijdens de wekelijkse Algemene Audienties) 2001 - 2005 gezocht
Pauselijke Raad voor het Gezin
Vademecum voor biechtvaders over de huwelijksmoraal
(12 februari 1997)
, verbetering van bestaande vertaling
12-07-1997 in bewerking
H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Tot het bij de Heilige Stoel geaccrediteerde Corps Diplomatique (2004) (12 januari 2004)
Engels 12-01-2004 gezocht
Paus Benedictus XVI
Homilie Vespers Paulus Bekering, afsluiting
Gebedsweek voor Eenheid van de Christenen
25-01-2008 gezocht

Paus Benedictus XVI - Homilie
Naar Rome gaan is onderdeel van de missie van de H. Paulus
Pontificale concelebratie op het Hoogfeest van de Heilige Apostelen Petrus en Paulus in de St. Pieter, met aanwezigheid van Oecuemenische Patriarch van Constantinopel Bartholomeus I (29 juni 2008)
, Pontificale concelebratie op het Hoogfeest van de Heilige Apostelen Petrus en Paulus in de St. Pieter, met aanwezigheid van Oecuemenische Patriarch van Constantinopel Bartholomeos I
29-06-2008 gezocht

Boodschap Paus Benedictus XVI - Boodschap
Aan het Internationale Congres over Humanae Vitae: actualiteit en profetie van een Encycliek
Aan mgr. Livio Melina, dekaan van het Pauselijke Instituut Johannes Paulus II voor studies over huwelijk en gezin, Rome (2 oktober 2008)

Zie ook Actueel: Paus: "Humanae Vitae is de sleutel"

Italiaans 2 okt 2008 gezocht
Paus Benedictus XVI - Toespraak
Bij het bezoek aan de Wereldvoedselorganisatie, FAO, van de Verenigde Naties, bijeen voor de 36e Algemene Zitting (16 november 2009)
16-11-2009 gezocht
Paus Benedictus XVI - Toespraak
Ontmoeting met kunstenaars
Sixtijnse Kapel
(21 november 2009)
, gedeeltelijke vertaling is er al uit Katholiek Nieuwsblad. Dit dient nog verbeterd en aangevuld te worden.
21-11-2009 iemand al gevraagd
Paus Benedictus XVI - Toespraak
Evangelie van hoop, Evangelie van het kruis
Zondag Laetare 2010 - Bezoek aan de Lutherse Gemeente te Rome (14 maart 2010)
Duits 14-03-2010 gezocht
Bisschoppensynodes
Aan de mensen van goede wil - Slotboodschap van de Synodevaders van de bijzondere synode over het Midden-Oosten
(voorlopig Engelstalig)
(23 oktober 2010)
Engels 23-10-2010 gezocht
Homilie Paus Benedictus XVI - Homilie
Op het Hoogfeest van Maria, Moeder van God (1 januari 2011)
Italiaans 01-01-2011 gezocht
Homilie Paus Benedictus XVI - Homilie
Het universum draagt de handtekening van God
Op het Hoogfeest van de Openbaring van God (Driekoningen - Epifanie) (6 januari 2011)
Italiaans 06-01-2011 gezocht
Homilie Paus Benedictus XVI - Homilie
Op het feest van de Doop van de Heer (9 januari 2011)
Italiaans
09-01-2011 gezocht
Toespraak Paus Benedictus XVI - Toespraak
Tot het bij de Heilige Stoel geaccrediteerde Corps Diplomatique, Nieuwjaar 2011
Sala Regia, Vaticaan (10 januari 2011)
Italiaans 10-01-2011 gezocht
Toespraak Nederland
Haat tegen Joden verwerpelijk
(30 juli 2014)
Italiaans 22-01-2011 gezocht
Toespraak Paus Benedictus XVI - Toespraak
Tot de deelnemers aan de Algemene Vergadering van het Hooggerechtshof van de Apostolische Signatuur (4 februari 2011)
Italiaans 04-02-2011 gezocht
Meditatie Paus Benedictus XVI - Homilie
Over de Brief aan de Efesiërs 4, 3
Bij het bezoek aan het Grootseminarie van het Bisdom Rome b.g.v. van het feest Maria della Fiducia - vrij Lectio Divina (4 maart 2011)
Italiaans 04-03-2011 gezocht
Toespraak Paus Benedictus XVI - Toespraak
Eenheid en pluriformiteit … waarden die elkaar wederwijds verrijken
Tot de leden van de Nationale Associatie van locale Italiaanse burgerlijke overheden (12 maart 2011)
(o.a. over godsdienstvrijheid, subsidiariteit en solidariteit)
Italiaans 12-03-2011 gezocht
Tot de Apostolische Peninentiarie over het "Forum internum" 25-03-2011 gezocht
Tot het diocesaan congres van het Bisdom Rome in de St Jan van Lateranen 13-06-2011 gezocht
Paus Benedictus XVI - Boodschap
Universele rechten in een wereld van verschillen: over godsdienstvrijheid
B.g.v. 17e algemene Vergadering van de Pauselijke Academie voor de Sociale Wetenschappen (29 april 2011)
tot de Pauselijke Academie voor de Sociale Wetenschappen over de godsdienstvrijheid
Engels 29-04-2011 gezocht
Paus Benedictus XVI - Toespraak
Tot de leiding, docenten en studenten van de Katholieke universiteit van het Heilig Hart (Milaan)
Bij gelegenheid van het 90 jarig bestaan - Aula Paulus VI, Vaticaan (21 mei 2011)
21-05-2011 gezocht

De aspirant-vertaler kan kiezen uit de beschikbare talen, zoals www.vatican.va de teksten weergeeft, om een vertaling te maken. Soms is de tekst maar in 1 taal beschikbaar, soms meerdere. In de lijst hierboven is de link aangebracht naar de betreffende tekst, veelal in het Italiaans, als "grondtekst". Vertalingen kunnen geplaatst worden zonder vermelding van de naam van de vertaler, indien gewenst.

Status zoektocht gedrukte versies

Tekst Datum Tekst
Paus Paulus VI - Audiëntie: H. Paus Paulus VI - Audiëntie
De rijkdom van het Nieuwe Missaal (26 november 1969)
26-11-1969 Italiaans

Veel teksten uit het verleden zijn eens al vertaald, dus is het zonde om nogmaals een vertaling te maken (tenzij de eerder gepubliceerde versie daartoe aanleiding geeft). Echter niet alle teksten zijn eenvoudig te vinden. Beschikt u over de tekst of over een vindplaats, meldt het ons dan. Op welke wijze we de tekst kunnen digitaliseren en zo opnemen in onze database is in gemeenschappelijk overleg te bepalen.

U kunt zich aanmelden (of ons op iemand attent maken) via de knop "reactie" in de bovenbalk van de pagina.

Zie ook Hieronymus Vertaaldienst

Referenties naar dit dossier

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test