• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Menswording van Christus - De twee naturen van Christus

In de 4de en 5de eeuw werden heftige discussies gevoerd over de twee naturen van Christus, als God en als Mens. Diverse ketterijen ontstonden hierdoor. Met name H. Paus Leo I de Grote ging ertoe over de geloofsleer op dit punt helder te krijgen, hetgeen op het Concilie van Chalcedon formeel is vastgelegd. Ook in deze tijd is er telkens een zoeken naar de balans tussen Christus als Mens en Christus als God.


Laatste wijziging: 9 oktober 2021

Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
(1997)

Concilie van Konstanz

Concilie van Efeze (22 juni - sept 431)

Onder Paus Sixtus III (31 juli 432 - 19 aug. 440)

Concilie van Chalcedon (8 okt. - begin nov. 451)

Paus Leo I de Grote (29 sept. - 10 nov. 461)

Tweede Concilie van Constantinopel (5 mei - 2 juni 553)

 • 2e Concilie van Constantinopel
  Sessio VIII - Canones
  8e Zitting - Canones (2 juni 553)

Derde Concilie van Constantinopel (7 nov. 680 - 16 sept. 681)

 • 3e Concilie van Constantinopel
  Sessio XVIII - Definitio de duabus in Christo voluntatibus et opertionibus
  18e Zitting - Definitie over de twee willen en werkzaamheden in Christus ()

Vierde Lateraans Concilie (1215)

Concilie van Vienne (1312)

Concilie van Trente (1545-1563)

Oecumenische VerklaringenZie ook:

RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test