• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Litanie ter ere van de H. Jozef


Laatste wijziging: 4 mei 2021

Latijn

Vertaling

Herkomst / Achtergrond
Kyrie, eléison. Christe, eléison. Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.  
Kyrie, eléison, Christe, audi nos. Christe, exáudi nos. Heer, ontferm U over ons. Christus, aanhoor ons. Christus, verhoor ons.  
Pater de cælis, Deus, miserére nobis. God, hemelse Vader,ontferm U over ons  
Fili, Redémptor mundi, Deus, miserére nobis. God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons  
Spíritus sancte, Deus, miserére nobis. God, Heilige Geest ontferm U over ons  
Sancta Trínitas, unus Deus, miserére nobis. Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons  
     
Sancta María, ora pro nobis. Heilige Maria, bid voor ons  
Sancte Ioseph, ora pro nobis. Heilige Jozef, bid voor ons  
Proles David ínclyta, ora pro nobis Roemrijke afstammeling van David, bid voor ons  
Lumen Patriarchárum, ora pro nobis Licht van de aartsvaders, bid voor ons.  
Dei Genitrícis sponse, ora pro nobis. Bruidegom van de Moeder van God, bid voor ons.  
Custos Redemptóris, ora pro nobis. Bewaarder van de Verlosser, bid voor ons {toevoeging door Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Over nieuwe invoegingen in de litanie ter ere van de H. Jozef
Aan de voorzitters van de Bisschoppenconferenties
(1 mei 2021)
}
Custos pudíce Vírginis, ora pro nobis. Kuise bewaarder van de Maagd, bid voor ons.  
Fílii Dei nutrítie, ora pro nobis. Voedstervader van de Zoon van God, bid voor ons.  
Christi defénsor sédule, ora pro nobis. Zorgvolle verdediger van Christus, bid voor ons  
Serve Christi, ora pro nobis. Dienaar van Christus, bid voor ons {toevoeging door Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Over nieuwe invoegingen in de litanie ter ere van de H. Jozef
Aan de voorzitters van de Bisschoppenconferenties
(1 mei 2021)
}
Miníster salútis, ora pro nobis Helper van het heil, bid voor ons {toevoeging door Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Over nieuwe invoegingen in de litanie ter ere van de H. Jozef
Aan de voorzitters van de Bisschoppenconferenties
(1 mei 2021)
}
Almæ Famíliæ præses, ora pro nobis Hoofd van het heilig Huisgezin, bid voor ons.  
Ioseph iustíssime, ora pro nobis Zeer rechtvaardige Jozef, bid voor ons  
Ioseph castíssime, ora pro nobis. Zeer kuise Jozef, bid voor ons  
Ioseph prudentíssime, ora pro nobis Zeer voorzichtige Jozef, bid voor ons.  
Ioseph fortíssime, ora pro nobis. Zeer sterke Jozef, bid voor ons  
Ioseph obedientíssime, ora pro nobis Zeer gehoorzame Jozef, bid voor ons  
Ioseph fidelíssime, ora pro nobis. Zeer getrouwe Jozef, bid voor ons.  
Spéculum patiéntiæ, ora pro nobis. Spiegel van geduld, bid voor ons.  
Amátor paupertátis, ora pro nobis. Beminnaar van de armoede, bid voor ons.  
Exémplar opíficum, ora pro nobis. Voorbeeld van de werklieden, bid voor ons.  
Domésticæ vitæ decus, ora pro nobis. Luister van het huiselijk leven, bid voor ons.  
Custos vírginum, ora pro nobis. Beschermer van de maagden, bid voor ons.  
Familiárum cólumen, ora pro nobis. Steun van de huisgezinnen, bid voor ons.  
Fulcímen in difficultátibus, ora pro nobis. Steun in moeilijkheden, bid voor ons {toevoeging door Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Over nieuwe invoegingen in de litanie ter ere van de H. Jozef
Aan de voorzitters van de Bisschoppenconferenties
(1 mei 2021)
}
Solátium miserórum, ora pro nobis. Troost van de ongelukkigen, bid voor ons.  
Spes ægrotántium, ora pro nobis. Hoop van de zieken, bid voor ons.  
Patróne éxsulum, ora pro nobis. Patroon van de ballingen, bid voor ons. {toevoeging door Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Over nieuwe invoegingen in de litanie ter ere van de H. Jozef
Aan de voorzitters van de Bisschoppenconferenties
(1 mei 2021)
}
Patróne afflictórum, ora pro nobis. Patroon van de bedroefden, bid voor ons. {toevoeging door Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Over nieuwe invoegingen in de litanie ter ere van de H. Jozef
Aan de voorzitters van de Bisschoppenconferenties
(1 mei 2021)
}
Patróne páuperum, ora pro nobis. Patroon van de armen, bid voor ons {toevoeging door Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Over nieuwe invoegingen in de litanie ter ere van de H. Jozef
Aan de voorzitters van de Bisschoppenconferenties
(1 mei 2021)
}
Patróne moriéntium, ora pro nobis. Patroon van de stervenden, bid voor ons  
Terror dæmónum, ora pro nobis. Schrik van de duivelen, bid voor ons.  
Protéctor sanctæ Ecclésiæ, ora pro nobis. Beschermer van de heilige kerk, bid voor ons.  
     
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, parce nobis, Dómine. Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons Heer.  
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, exáudi nos, Dómine Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons Heer  
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons  
     
C. Constítuit eum dóminum domus suæ. God heeft hem aangesteld tot heer over zijn huis,  
R. Et príncipem omnis possessiónis suæ. en tot beheerder van als zijn bezittingen  
     
Orémus. Laat ons bidden:  
Deus, qui ineffábili providéntia beátum Ioseph, sanctíssimæ Genitrícis tuæ sponsum elígere dignátus es, præsta, quæsumus, ut, quem protectórem venerámur in terris, intercessórem habére mereámur in cælis. Qui vivis et regnas in sæcula sæculórum Almachtige God, Gij hebt aan de heilige Jozef de taak gegeven om als trouwe dienaar te waken over het begin van uw heilswerk. Geef dat uw kerk, op zijn voorspraak, altijd zorg draagt voor de voltooiing van dit mysterie. Door Christus onze Heer.  
R. Amen Amen  


Zie ook:

RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test