• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Onderwijs - opvoeding

{vanaf januari 2018 in opbouw}


Laatste wijziging: 2 april 2022

Heilige Schrift

Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)

Vaticanum II

Canoniek Recht

Sociale leer

Paus Franciscus

Paus Benedictus XVI

H. Paus Johannes Paulus II

H. Paus Paulus VI

Paus Pius XII

 • 30-12-1953: Toespraak Paus Pius XII - Toespraak
  Non è ancora
  Tot het congres van afgevaardigden van de meisjes van de Katholieke Actie in Italië - over de opvoeding van het jonge meisje (30 december 1953)
  over de opvoeding van het jonge meisje
 • 21-09-1950: Toespraak Paus Pius XII - Toespraak
  En Vous Souhaitant
  Tot de docenten en leerlingen van Katholieke hogere scholen in Frankrijk (Institut Catholique de Paris) (21 september 1950)
  tot de professoren en studenten van de Franse universiteiten over de taak van de katholieke universiteit

Paus Pius XI

Paus Leo XIII

Congregatie voor de Katholieke Vorming (Seminaries en de Studie-instituten)

 • 19-12-2013: Congregatie voor de Katholieke Vorming
  Onderwijs in interculturele dialoog in de katholieke school. Samen leven voor een beschaving van liefde (19 december 2013)
 • 28-10-2013: Congregatie voor de Katholieke Vorming
  Opvoeden tot interculturele dialoog in katholieke scholen. Leven in harmonie voor een beschaving van liefde
  (28 oktober 2013)
 • 05-05-2009: Congregatie voor de Katholieke Vorming
  Rondzendbrief aan de voorzitters van de Bisschoppenconferenties over religieus onderwijs in scholen (5 mei 2009)
 • 08-09-2007: Congregatie voor de Katholieke Vorming
  Samen onderwijzen in katholieke scholen: Een missie gedeeld tussen gewijde personen en de gelovige leken (8 september 2007)
 • 28-12-1997: Congregatie voor de Katholieke Vorming
  De katholieke school op de drempel van het derde millenium (28 december 1997)
 • 07-04-1988: Congregatie voor de Katholieke Vorming
  De religieuze dimensie van opvoeding in een katholieke school (7 april 1988)
 • 19-03-1977: Congregatie voor de Katholieke Vorming
  De Katholieke School (19 maart 1977)

Verenigde Naties

 • 14-12-1960: Verenigde Naties
  Verdrag nopens de bestrijding van discriminatie in het Onderwijs
  Parijs (14 december 1960)

Europese Hof van de Rechten van de Mens

 • 04-11-1950: Europees Hof voor de Rechten van de Mens
  Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentale Vrijheden (4 november 1950)
 • 20-03-1952: Europees Hof voor de Rechten van de Mens
  Aanvullend Protocol bij het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentale Vrijheden (20 maart 1952)

Capita Selecta

Seksuele opvoeding

Kernpunten: de taak en verantwoordelijkheid van de opvoeding ligt primair bij de ouders en kan niet gedelegeerd worden en de opvoeding kan niet 'waardevrij' of 'objectief' gegeven worden maar moet altijd in overeenstemming zijn met de moraal van de Kerk.

Zie ook dossier celibaat Celibaat

Kerkelijke studiesZie ook:

RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test