• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Homilie

De Synodevaders van de Bisschoppensynode over het Woord van God (gehouden in 2008) hebben het voorstel gedaan om te komen tot een directorium over de homiletiek. Paus Benedictus XVI heeft in zijn Apostolische Exhortatie Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Verbum Domini
Over de Heilige Schrift - naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2008 Het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk
(30 september 2010)
, naar aanleiding van die Synode competente autoriteiten gevraagd een prekendirectorioum samen te stellen. Vgl. Paus Benedictus XVI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Heilige Schrift - naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2008 "Het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk", Verbum Domini (30 sept 2010), 60 Op basis van een eerdere Synode had hij al eerder aangegeven dat het belangrijk is om meer aandacht te geven aan de voorbereiding van de homilie. Vgl. Paus Benedictus XVI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Het Sacrament van de Liefde - Over de Eucharistie, bron en hoogtepunt van het leven en de zending van de Kerk, Sacramentum Caritatis (22 feb 2007), 46 Ook Paus Franciscus heeft in zijn Apostolische Exhortatie Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Gaudium
Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie
(24 november 2013)
gepleit voor het  belang van goede homilieën. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 135-144

Overzicht ontleend aan Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Directorium homiletiek (29 juni 2014)


Laatste wijziging: 6 oktober 2021

Vaticanum II

Concilie van Trente

 • Sessio 24: "saltem diebus dominicis et solemnibus festis"

Pauselijk magisterium

Franciscus

Benedictus XVI

Johannes Paulus II

Paulus VI

H. Paus Johannes XXIII

 • Toespraak 13-02-1961: H. Paus Johannes XXIII - Toespraak
  LIncontro - Over de bronnen van de prediking en over de aangepaste en juiste manier van preken
  Tot de pastoors en vastenpredikers van Rome (13 februari 1961)
  , tot de Vatsenpredikers 

Benedictus XV

 • Encycliek Paus Benedictus XV - Encycliek
  Humani Generis Redemptionem
  Over de prediking van het Woord Gods (15 juni 1917)

Paus Pius X

Canoniek Recht

Congregatie van het ConsistorieZie ook:

Referenties naar dit dossier

 
Geen documenten gevonden!
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test