• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Samenvattingen van dagelijkse homilieën Paus Franciscus nov. 2013 t.m. nov. 2014

Dit ovrzicht betreft het kerkelijk jaar 2013 - 2014.

Voor het overzicht van de samenvattingen van de recente homilieën: Overzicht samenvattingen van dagelijkse kleine homilieën van Paus Franciscus

Voor de periode van de Pauskeuze tot aan het einde van het betreffende kerkelijk jaar 2012-2013: Samenvattingen van dagelijkse homilieën Paus Franciscus t.m. nov. 2013

Paus Franciscus viert bijna dagelijks in het Domus Sanctae Marthae 's morgens de H. Mis met diverse groepen, meestal medewerkers van het Vaticaan. Daarbij houdt hij een korte homilie over de lezingen of het feest van de dag. Door het Vaticaan worden ze niet als een 'officiële' homilie gepubliceerd. Via Radio Vaticana en L'Osservatore Romano zijn wel samenvattingen gepubliceerd, waarvan enkele inmiddels ook in het Nederlands vertaald. Het Vaticaan heeft eind mei 2013 bekend gemaakt dat het bij deze samenvattingen zal blijven. Het is een weergave van iets dat in spreektaal is gezegd en waarvan geen uitgeschreven tekst beschikbaar komt (die o.a. geredigeerd zou moeten worden). Het is de wens van de Paus om dit karakter van de H. Mis in een kleine beperkte kring zo te behouden, zowel als ten aanzien van de daarin gehouden homilie.

Volledige vertalingen van de homilieën tijdens grote publieke vieringen zijn op deze site te vinden via de documentselector (aan te klikken rechts van de button "Zoeken") van deze webpagina en dan kiezen onder "Heilige Vader" - "Paus Franciscus" - "Homilieën".


Laatste wijziging: 5 augustus 2020

vr. 21-11-2014: Congregatie voor de Sacramenten
Regulae Servandae (7 mei 1923)

do. 20-11-2014: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Episcopalis Potestatis (2 mei 1967)

di. 18-11-2014: Paus Pius XI - Motu Proprio
Sollicitudinem Nostram
De iudiciis pro Ecclesia Orientali (6 januari 1950)

ma. 17-11-2014: H. Paus Johannes XXIII - Motu Proprio
Crebrae allatae sunt
De disciplina Sacramenti matrimonii pro Ecclesia Orientali (22 februari 1949)

di. 11-11-2014: De weg van de dienstbaarheid, de weg van wonderen

ma. 3-11-2014: Het goede doen in plaats van zaakjes doen met het goede

vr. 31-10-2014: Hoed u voor hypocrisie!

vr. 17-10-2014: Paus Franciscus - Toespraak
Opleiding rond de huwelijksprocedure
Tot de deelnemers aan de cursus voor priesters georganiseerd door de Romeinse Rota - Sala Clementina
(25 februari 2017)

do. 16-10-2014: Paus Franciscus - Audiëntie
Hoop 12. - In de hoop dat we allen gered worden (vgl. Rom. 8, 19-27)
Catechesereeks over de christelijke hoop - Sint Pietersplein
(22 februari 2017)

ma. 13-10-2014: Cicero
Pro Milone ()

vr. 10-10-2014: Paus Pius XII - Toespraak
Tot de leden van het Italiaanse genootschap ter bevordering van de wetenschap
Ter gelegenheid van hun 41e Congres te Rome
(3 oktober 1942)

do. 09-10-2014: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Aan mij vroeg Zij of ik nog meer zondaars zou willen bekeren. Ik heb Haar ja gezegd
Tijdens de H. Mis waaronder de Zaligverklaring van de Eerbiedwaardige Jacinta en Francesco Marto - Santuario di Nostra Signora del Rosario di Fátima
(13 mei 2000)

vr. 03-10-2014: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Zijn vijanden liefhebben en de band van het kwaad verbreken
7e Zondag door het Jaar (Jaar A) - Sint Pietersplein
(19 februari 2017)

do. 02-10-2014: Paus Franciscus - Audiëntie
Hoop 11. - De hoop stelt niet teleur (vgl. Rom. 5, 1-5)
Catechesereeks over de christelijke hoop - Aula Paulus VI
(15 februari 2017)

di. 30-09-2014: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Geen façadechristenen
6e zondag door het Jaar (Jaar A) - Sint Pietersplein
(12 februari 2017)

ma. 29-09-2014: H. Johannes Cassianus
Brief aan de abt Leontius ()

vr. 26-09-2014: Paus Franciscus - Toespraak
Dialoog als opvoeding en methode
Tot de deelnemers aan de Algemene Vergadering van de Congregatie voor de Katholieke Vorming - Sala Clementina
(9 februari 2017)

do. 25-09-2014: Paus Franciscus - Audiëntie
Hoop 10. - De hoop bron van wederzijdse troost en vrede (1 Tess. 5,12-22)
Catechesereeks over de christelijke hoop - Aula Paulus VI
(8 februari 2017)

di. 23-09-2014: Paus Franciscus - Boodschap
Het Woord is een gave. De ander is een gave
Veertigdagentijd 2017
(18 oktober 2016)

vr. 19-09-2014: Paus Franciscus - Homilie
Godgewijd leven: geen professionals in het sacrale maar vaders en moeders
Opdracht van de Heer - Maria Lichtmis - 21e Dag van het Godgewijde Leven - Sint Pietersbasiliek
(2 februari 2017)

do. 18-09-2014: Paus Franciscus - Audiëntie
Hoop 9. - De helm van de hoop (1 Tess 5, 4-11)
Catechesereeks over de christelijke hoop - Aula Paulus VI
(1 februari 2017)

ma. 15-09-2014: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Als er meer armen van geest waren, zou er minder verdeeldheid zijn
4e Zondag door het Jaar (Jaar A) - Sint Pietersplein
(29 januari 2017)

vr. 12-09-2014: Paus Franciscus - Boodschap
Verrukking voor al wat God doet: “Die machtig is, deed aan mij zijn wonderwerken”. (vgl. Lc. 1,49)
25e Wereldgebedsdag voor de zieken (2017)
(8 december 2016)

do. 11-09-2014: Paus Franciscus - Audiëntie
Hoop 8. - Judit: De moed van een vrouw geeft hoop aan het volk.
Catechesereeks over de christelijke hoop - Aula Paulus VI
(25 januari 2017)

do. 04-09-2014: Congregatie voor de Geloofsleer
Over de bewezen praktijk van de Kerk aangaande het forum internum voor hen die leven in irreguliere relaties (21 maart 1975)

di. 02-09-2014: Paus Franciscus - Toespraak
De moed om te trouwen
Bij opening van het werkjaar 2017 voor de Romeinse Rota - Sala Clementina (21 januari 2017)

ma. 01-09-2014: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Zoals Johannes de Doper verkondigt de Kerk Christus
2e Zondag door het Jaar (A) - Sint Pietersplein
(15 januari 2017)

 ma. 30-06-2014: Paus Franciscus - Audiëntie
Hoop 7. - Jona: Hoop en gebed
Catechesereeks over de christelijke hoop - Aula Paulus VI
(18 januari 2017)

do. 26-06-2014: Paus Franciscus - Audiëntie
Hoop 6. - Psalm 115. De valse hoop van de afgoden
Catechesereeks over de christelijke hoop - Aula Paulus VI
(11 januari 2017)

di. 24-06-2014: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Verbo divino consentiens
Decreet waarbij de viering van O.L.V. van Guadalupe voor geheel Amerika verheven wordt tot feest en op 12 december op de kalender geplaatst wordt (25 maart 1999)

ma. 23-06-2014: Concilie van Efese
Veroordeling van het pelagianisme (31 augustus 431)

vr. 20-6-2014: Het hart moet rijpen zoals goede wijn

di. 17-06-2014: Bidden voor de bekering van anderen, een christelijke plicht

ma. 16-06-2014: De uitweg voor corruptie is dienstbaarheid

ma. 09-06-2014: Het programma van heiligheid: de zaligsprekingen en Mattheüs 25

vr. 06-06-2014: Vergeet uw eerste liefde niet!

do. 05-06-2014: De Kerk is geen huurwoning, maar het echte huis van een Christen

di. 03-06-2014: Hebt ge problemen? Vraag Jezus voor u te bidden

vr. 30-05-2014: Ik weet Heer dat deze droefheid in vreugde zal omslaan - Akte van geloof van een Christen

do. 22-05-2014: Vreugde is de thermometer van de goede gezondheid van een Christen

di. 20-05-2014: De enige onoverwinnelijke vreugde

vr. 16-05-2014: Jezus kennen is het belangrijkste werk van ons leven

do. 15-05-2014: Een Christen bewaart de herinnering aan wat God voor hem heeft gedaan

di. 13-05-2014: Waar het er te ernstig aan toegaat, is de Heilige Geest niet

ma. 12-05-2014: Paus in Santa Martha: Wie zijn wij om deuren te sluiten

vr. 09-05-2014: Paus Franciscus, Een heilige is degene die kleiner wordt, kleiner, kleiner …

di. 06-05-2014: Paus Franciscus: "Een Christen die niet getuigt, is steriel"

ma. 05-05-2014: Paus Franciscus: Carrière-belusten kunnen beter aan alpinisme doen

vr. 02-05-2014: Paus Franciscus: Tranen voor gekruisigde Christenen

vr. 11-04-2014: Paus Franciscus: De duivel bestaat

do. 10-04-2014: Paus Franciscus: Vandaag wordt Jezus opnieuw gekruisigd

ma. 17-03-2014: Paus Franciscus: Wie ben ik om te oordelen?

di. 04-03-2014: Paus Franciscus: Christenleven op smaak gebracht met olie van de vervolging

ma. 03-03-2014: De onuitsprekelijke vreugde van de navolging van Christus

vr. 28-02-2014: Paus Franciscus - Dagelijkse overweging
Bij een mislukt huwelijk: begeleiden zonder te veroordelen
(28 februari 2014)

di. 11-02-2014: Paus Franciscus: De wolk van God omhult de mens

do. 30-01-2014: Paus Franciscus: Drie pijlers om beter tot de Kerk toe te behoren: nederigheid, trouw en gebed

di. 28-01-2014: Paus Franciscus: Wie 'goal!' kan roepen, is ook in staat de Heer te loven

ma. 27-01-2013: Paus Franciscus: Hoeveel anonieme heilige priesters …

vr. 24-01-2014: Paus Franciscus: Zich vernederen is altijd een brug bouwen

do. 23-01-2014: Paus Franciscus: Jaloezie opent de deur voor al wat slecht is

ma. 20-01-2014: Paus Franciscus: Verrassingen - Gods specialiteit

do. 16-01-2014: Paus Franciscus: Zonder het woord Gods staat een Christen schaakmat

di. 14-01-2014: Paus Franciscus: Evangelische transparantie

ma. 13-01-2014: Paus Franciscus: Een groot zondaar kan een grote heilige worden

za. 11-01-2014: Paus: De kracht van een priester bestaat in zijn relatie met Jezus

vr. 10-01-2014: Paus Franciscus: Geloof kan alles

di. 07-01-2014: Paus Franciscus: Het hart is geen markt

Tot 7 januari zijn de HH. Missen met Paus Franciscus in de "Domus sanctae Marthae" opgeschort geweest.

ma. 23-12-2013: Paus Franciscus: Kerstmis: plaats laten voor de Heer!

vr. 20-12-2013: Paus Franciscus: Bescherm het mysterie in uw leven!

di. 10-12-2013: Paus Franciscus: God opent deuren, Hij sluit ze niet

ma. 09-12-2013: Paus Franciscus: Op vrede hopen in het Midden Oosten

vr. 06-12-2013: Paus Franciscus: Aan God alles vragen wat men nodig heeft

do. 05-12-2013: Paus Franciscus: Woorden met of zonder Christus

di. 03-12-2013: Paus Franciscus: Zelfs in ernstige zaken is Jezus blij

ma. 02-12-2013: Paus Franciscus: Zich op Kerstmis voorbereiden door in gebed te volhardenZie ook:

Overzicht samenvattingen van dagelijkse kleine homilieën van Paus Franciscus

Referenties naar dit dossier

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test