• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Curie

Inleiding

De Heilige Stoel (de formele benaming van de staatsrechterlijke positie van het Vaticaan), de Katholieke Kerk en Vaticaanstad worden bestuurd door tal van organen. Diverse daarvan publiceren documenten die op deze site opgenomen zijn. De organen worden hier allemaal genoemd in hun betreffende context. Het zijn de bestuursinstellingen, zoals deze op het moment bestaan. Voorzover documenten opgenomen zullen worden op deze site, die uitgegeven zijn door instellingen die inmiddels niet meer bestaan, of zijn opgegaan in nu nog wel bestaande organen, zullen deze apart op beschreven worden.

Na het sterven of terugtreden van een Paus en gedurende de periode van "Sede Vacante", blijven de Curie-departementen de lopende zaken afhandelen. Formeel zijn alle leiders van de departementen ontheven van hun taken met uitzondering van:

  • de Camerlengo van de Apostolische Kamer (hij moet de lopende zaken tijdens de "Sede Vacante" verzorgen en met name de uitvaart (indien van toeapssing) en het conclaaf voorbereiden);
  • de vicaris-generaal van het Bisdom Rome (die als Apostolisch Administrator tijdelijk het Bisdom blijft besturen, normaal benoemt de Paus een Apostolisch Administrator wanneer een Bisdom zijn Bisschop verliest, maar voor Rome kan dit niet) en
  • de Pro-Grootpenitentiër.

Maar met name zaken die betrekking hebben op benoemingen en op het gebied van de geloofsleer (ook de Zalig- en Heiligverklaringsprocessen), worden direct stilgelegd.

Paus Benedictus XVI heeft op 21 april 2005 de benoemingen, zoals deze waren ten tijde van Paus Johannes Paulus II, en die de leiding van de dicasterieën betreffen, bevestigd. De onderstaande gegevens zijn opgebouwd in de periode van het pontificaat van Paus Johannes Paulus II en is voor een belangrijk voortgezet met de wijzigingen in benoemingen die sinds het aantreden van Paus Benedictus XVI bekend werden, maar is niet compleet!

Paus Franciscus heeft donec aliter provideatur ('totdat er anders in voorzien is') op 16 maart 2013, kort na zijn verkiezing, de verantwoordelijke prefecten bevestigd in hun functies.

De belangrijkste recente regelingen rond de Curie zijn vastgelegd in:

Zaterdag 13 april 2013 heeft Paus Franciscus een adviesgroep van acht Kardinalen benoemd om een reorganisatie van de Curie en daarmee van de Apostolische Constitutie H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Pastor Bonus
Over de hervorming van de Romeinse Curie
(28 juni 1988)
voor te bereiden: Paus stelt een adviesgroep van acht Kardinalen in ter herziening van de Curie.

Een nieuwe Apostolische Constitutie Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Praedicate Evangelium
Het Evangelie verkondigen - Over de Romeinse Curie en haar dienst aan de Kerk in de wereld
(19 maart 2022)
over de hervorming van de Curie is 19 maart 2022 afgekondigd en in werking vanaf 5 juni 2022 vanaf wanneer onderstaand overzicht niet meer in werking is.


Laatste wijziging: 6 mei 2022

Organisatie van de Romeinse Curie

Vanaf 5 juni 2022: zie dossier Curie (vanaf 2022)

Inhoudsopgave

Secretariaten

Secretariaat

Congregaties

De Congregaties zijn naar de diverse vakgebieden ingedeelde uitvoeringsorganen van de Curie, een soort ministeries. Ze zijn collegiaal en worden door een Kardinaalprefect en twee secretarissen geleid.

Een overzicht van de Congregaties:

Dicasteries

Tribunalen

De Romeinse Curie beschikt over 3 Tribunalen/Gerechtshoven:

Pauselijke Raden

Bisschoppensynodes

Curie Bureaus

Pauselijke Commissies

Bijzondere instellingen

Pauselijke Academies

Toegevoegde Academies

Pauselijke Comités

Instellingen van de Heilige Stoel

Andere instellingen die met de Romeinse Curie in verbinding staan.

Diversen

Niet nader gerubriceerd en waarvan de status nog nagegaan moet worden of deze tot de Curie-departementen te rekenen zijn:

Bronnen:
L'Osservatore Romano, Deutsche Ausgabe
Website www.vatican.va
Website www.catholic-hierarchy.org
Website www.katolsk.no
Website www.apostolische-nachfolge.de

RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test