• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Jozef, voedstervader van Jezus

Van de heilige Jozef weten we niet meer dan hetgeen het Nieuwe Testament van hem mededeelt, met name in het zogenaamde "Kindsheidsvangelie" in het Evangelie volgens St. Lucas (Lc. 1-2). Zo kennen wij hem alleen in de context van Jezus' geboorte en kinderjaren: gewetensvol ten opzichte van haar die hij tot echtgenote heeft gekozen, zich bewust van zijn vaderlijke plicht met betrekking tot Jezus. Daarom kenmerkt het Evangelie hem als rechtvaardig of rechtschapen, d.w.z. als trouw in zijn verplichtingen jegens God en de mensen. Terecht wordt zijn gedachtenis in de liturgie eerst en vooral rond het Kerstfeest gevierd (zondag na Kerstmis: feest van de heilige Familie in de Romeinse liturgie; feest van de voorouders des Heren en van de heilige Jozef in vele oosterse liturgieën). De datum 19 maart hangt mogelijk samen met een gedachtenis van de aartsvader Jozef. Tot de algemene verering van de heilige Jozef hebben heiligen als Birgitta van Zweden, Teresia van Avila en Bernardinus van Siena veel bijgedragen. Paus Pius IX heeft de heilige Jozef Z. Paus Pius IX - Decreet
Urbi et Orbi
Over de H. Jozef (8 december 1870)
(1870). Paus Johannes XXIII heeft hem bijzonder aangeroepen als H. Paus Johannes XXIII - Apostolische Brief
Le Voci che da Tutti
Sint Jozef, Patroon voor het welslagen van het Oecumenisch Concilie
(19 maart 1961)
van het Tweede Vaticaans Concilie.


Laatste wijziging: 19 december 2022

Paus Franciscus

Paus Benedictus XVI

H. Paus Johannes Paulus II

H. Paus Paulus VI

H. Paus Johannes XXIII

Paus Pius XII

Paus Pius XI

Paus Benedictus XV

H. Paus Pius X

  • 18 mrt 1909 - Staat het publiek bidden van de Litanie tot de H. Jozef toe

Paus Leo XIII

Z. Paus Pius IX

Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten

Apostolische Penitentiarie

Congregatie voor de Riten

  • 24 april 1956 - over de kalenderhervorming vanwege de instelling van het Feest van "H. Jozef, Arbeide" op 1 mei


Zie ook:

RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test