• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Samenvattingen van dagelijkse homilieën Paus Franciscus t.m. nov. 2013

Periode vanaf de Pauskeuze tot aan het einde van het betreffende kerkelijk jaar 2012-2013.

Voor het overzicht van de samenvattingen van de recente homilieën: Overzicht samenvattingen van dagelijkse kleine homilieën van Paus Franciscus

Paus Franciscus viert bijna dagelijks in het Domus Sanctae Marthae 's morgens de H. Mis met diverse groepen, meestal medewerkers van het Vaticaan. Daarbij houdt hij een korte homilie over de lezingen of het feest van de dag. Door het Vaticaan worden ze niet als een 'officiële' homilie gepubliceerd. Via Radio Vaticana en L'Osservatore Romano zijn wel samenvattingen gepubliceerd, waarvan enkele inmiddels ook in het Nederlands vertaald. Het Vaticaan heeft eind mei 2013 bekend gemaakt dat het bij deze samenvattingen zal blijven. Het is een weergave van iets dat in spreektaal is gezegd en waarvan geen uitgeschreven tekst beschikbaar komt (die o.a. geredigeerd zou moeten worden). Het is de wens van de Paus om dit karakter van de H. Mis in een kleine beperkte kring zo te behouden, zowel als ten aanzien van de daarin gehouden homilie.

Volledige vertalingen van de homilieën tijdens grote publieke vieringen zijn op deze site te vinden via de documentselector (aan te klikken rechts van de button "Zoeken") van deze webpagina en dan kiezen onder "Heilige Vader" - "Paus Franciscus" - "Homilieën".


Laatste wijziging: 26 februari 2019

vr. 29-11-2013: Paus Franciscus: Jezus vraagt om vrij na te denken

do. 28-11-2013: Paus Franciscus: De uitdaging van het vertrouwen

di. 26-11-2013: Paus Franciscus: De wapenrusting van de Christen

ma. 25-11-2013: Paus Franciscus: De moed van de trouw in het dagelijks leven en in extreme situaties en Vervolging Christenen is profetie

vr. 22-11-2013: Paus Franciscus: Christelijke gemeenschappen, oorden van aanbidding

di. 19-11-2013: Paus Franciscus: Grootouders, een schat voor de samenleving

ma. 18-11-2013: Paus Franciscus: Nee aan de adolescente voorstelling van vooruitstrevendheid

do. 14-11-2013: Paus Franciscus: Nieuwsgierigheid verwijdert van God

di. 12-11-2013: Paus Franciscus: Vertrouwen! Gods handen genezen

ma. 11-11-2013: Paus Franciscus: Een weldoener van de Kerk die de Staat besteelt, is onrechtvaardig

vr. 08-11-2013: Paus Franciscus: Lof op de christelijke gewiekstheid

do. 07-11-2013: Paus Franciscus: God is geen verliezer

di. 05-11-2013: Paus Franciscus: Geen selectie in de Kerk

do. 31-10-2013: Paus Franciscus: Een Christen voelt zich door de Heer aangekeken en Paus Franciscus celebreerde versus Dominum

di. 29-10-2013: Paus Franciscus: Hopen is het anker in het hiernamaals werpen

ma. 28-10-2013: Paus Franciscus: Jezus de broeder die voor elke mens bidt

  • 27-10-2013: 30e Zondag door het Jaar (C)

vr. 25-10-2013: Paus Franciscus: "Biechten is een ontmoeting met God"

do. 24-10-2013: Paus Franciscus: Heiligheid ernstig nemen

di. 22-10-2013: Paus Franciscus: God redt niet door een wet, maar met zijn eigen handen

ma. 21-10-2013: Paus Franciscus: Aardse goederen zijn bestemd om anderen te helpen

vr. 18-10-2013: Paus Franciscus: Bezoek priesters in een bejaardentehuis: ware heiligdommen!

di. 15-10-2013: Paus Franciscus: Aalmoezen shockbehandeling tegen hypocrisie

ma. 14-10-2013: Paus Franciscus: Ijver voor het heil van de anderen

  • 13-10-2013: 28e Zondag door het Jaar (C)

do. 10-10-2013: Paus Franciscus: Genade komt niet per post

di. 08-08-2013: Paus Franciscus: Bidden is de deur open zetten zodat God kan handelen

ma. 07-10-2013: Paus Franciscus: Zijn leven door God laten schrijven

  • 06-10-2013: 27e Zondag door het Jaar (C)

do. 03-10-2013: Paus: 'Mis is geen sociale gebeurtenis'

di. 01-10-2013: Paus Franciscus: Naastenliefde geeft de mensen zin om zich bij de Kerk aan te sluiten

ma. 30-09-2013: Paus Franciscus: De toekomst van een volk, dat zijn de bejaarden en kinderen

  • 29-09-2013: 26e Zondag door het Jaar (C)

za. 28-09-2013: Paus Franciscus: De genade niet te vluchten voor het kruis

vr. 27-09-2013: Paus Franciscus: Hoe zijn geloof in Christus verifiëren … de test der vernederingen

do. 26-09-2013: Paus Franciscus: Men kan Jezus niet kennen zonder problemen te hebben

wo. 25-09-2013:Paus Franciscus: Oproep tot ononderbroken gebed om vrede in het Midden Oosten

di. 24-09-2013: Paus Franciscus: Het Sacrament is geen magisch ritueel

za. 21-09-2013: Feest van de Apostel Matteüs - Paus Franciscus: Ons door Jezus laten bekijken

vr. 20-09-2013:Paus Franciscus: Niemand kan zich door geld redden

di. 17-09-2013: Paus Franciscus: De Kerk, de moedige moeder die haar kinderen verdedigt

za. 14-09-2013: Paus op feest van Kruisverheffing

vr. 13-09-2013: Paus Franciscus: Stoppen met kwaadspreken voor vrede in de wereld

do. 12-09-2013: Paus Franciscus: Om als christen te leven, het lijden van Jezus overwegen

di. 10-09-2013: Paus Franciscus: Geen vrees, schaamte noch triomfalisme

ma, 09-09-2013: Paus Franciscus: De hoop, dat is Christus zelf, de gave van de H. Geest

za. 07-09-2013: Paus Franciscus: Nagaan of men geen "Christen zonder Jezus" is

vr. 06-09-2013: Paus Franciscus: Het mysterie van de christelijke vreugde, vreugde van de bruiloft

do. 05-09-2013: Paus Franciscus: Wanneer Jezus iemand roept Hem te volgen

di. 03-09-2013: Paus Franciscus: Jezus heeft geen leger nodig

Vanwege het vakantieseizoen zijn er vanaf 8 juli 2013 geen samenvattingen van de doordeweekse homilieën van Paus Franciscus.

vr. 05-07-2013: Paus Franciscus: Het feest bij de zondaars

do. 04-07-2013: Paus Franciscus: De burgerlijke stand van de Christen: vrij en kind van God

wo. 03-07-2013: Paus Franciscus: De wonden van Christus, ontmoetingsplaats met Christus

di. 02-07-2013: Paus Franciscus: Kunnen vluchten zonder om te kijken

ma. 01-07-2013: Paus Franciscus: Zodanig bidden dat het voor de Heer ongelegen wordt

za. 29-06-2013: Hoogfeest HH. Apostelen Petrus en Paulus: Paus Franciscus - Homilie
Bevestigen in het geloof, de liefde en de eenheid
Ter gelegenheid van het hoogfeest van de HH. Apostelen Petrus en Paulus en het opleggen van het pallium - Sint Pietersbasiliek
(29 juni 2013)

vr. 28-06-2013: Paus Franciscus: De bekoring van het kruis te komen

do. 27-06-2013: Paus Franciscus: Christenen van het woord en Christenen van de daad

wo. 26-06-2013: Paus Franciscus: Als de mens niet vader wordt, is hij niet voltooid

di. 25-06-2013: Paus Franciscus: Niemand is toevallig Christen

ma. 24-06-2013: Hoogfeest Geboorte St. Jan de Doper: Paus Franciscus: De heilige Johannes de Doper, de anti-ideoloog

zo. 23-06-2013: 12e Zondag door het Jaar (C): Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Het martelaarschap van de waarheid en het geweten
Op de 12e Zondag door het Jaar (C)
(23 juni 2013)

za. 22-06-2013: Paus Franciscus: Het heden nemen zoals het komt

vr. 21-06-2013: Paus Franciscus: De duurzame schat is degene die gegeven wordt

do. 20-06-2013: Paus Franciscus: Gebed is geen magie

w0. 19-06-2013: Paus Franciscus: Zonder goedheid zijn morele voorschriften steriel

di. 18-06-2013: Paus Franciscus: Zijn vijanden liefhebben, is "een goede zaak"

ma. 17-06-2013: Paus Franciscus: De goede keuze maken: alles of niets?

zo. 16-06-2013: 11e zondag door het Jaar (C): Dag "Evangelium Vitae": Paus Franciscus - Homilie
God is de bron van het leven
H. Mis bij gelegenheid van de dag Evangelium Vitae in het kader van het Jaar van het Geloof11e Zondag door het Jaar (C) - Sint Pietersplein
(16 juni 2013)
en Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Gebed voor het weerloze en bedreigde leven
Dag Evangelium Vitae in het kader van het Jaar van het Geloof
(16 juni 2013)

za. 15-06-2013: Paus Franciscus: Het Christenleven? Nooit een lange kalme rivier

vr. 14-06-2013: Paus Franciscus: Zijn zwakheden durven tonen

do. 13-06-2013: Paus Franciscus: De kunst zijn tong te beheersen

wo. 12-06-2013: Paus Franciscus: De Heilige Geest is niet te controleren!

di. 11-06-2013: Paus Franciscus: Een rijke Kerk is een Kerk die veroudert

ma. 10-06-2013: Paus Franciscus: Waarom heil bang maakt

zo. 09-06-2013: 10e Zondag door het Jaar (C)

za. 08-06-2013: Paus Franciscus: Zijn leven met het woord Gods confronteren

vr. 07-06-2013: Paus Franciscus: Beminnen eerder met daden dan met woorden

do. 06-06-2013: Paus Franciscus: Zeggen “ik geloof in God” volstaat niet

wo. 05-06-2013: Paus Franciscus: Zich bij God beklagen is geen zonde

di. 04-06-2013: Paus Franciscus: Geen hypocrisie, wel evangelische taal

ma. 03-06-2013: Paus Franciscus: De corruptie in de Kerk

zo. 02-06-2013: Sacramentsdag, Wereldwijde Aanbidding

za. 01-06-2013: Paus Franciscus: De ergernis van de Menswording

do. 30-05-2013: Hoogfeest van het Sacrament van het Lichaam en Bloed van Onze Heer Jezus Christus (Sacramentsdag): Paus Franciscus - Homilie
De Eucharistie: van anonimiteit naar gemeenschap
Op het hoogfeest van het Lichaam en Bloed van Onze Heer Jezus Christus (Sacramentsdag) - Voorplein van de basiliek St. Jan van Lateranen
(30 mei 2013)

wo. 29-05-2013: Paus Franciscus: Overwinnen door een nederlaag

di. 28-05-2013: Paus Franciscus: Geen vernislaag

ma. 27-05-2013: Paus Franciscus: De fascinatie van het tijdelijke

zo. 26-05-2013: Hoogfeest van de H. Drie-eenheid

za. 25-05-2013: Paus Franciscus: De pastorale douane afschaffen

vr. 24-05-2013: Paus Franciscus: Zijn vijanden met liefde overwinnen

do. 23-05-2013: Paus Franciscus: Zout der aarde of zout in flessen

zo. 19-05-2013: Hoogfeest van Pinksteren: Paus Franciscus - Homilie
De Heilige Geest brengt zowel verscheidenheid als eenheid
Op het hoogfeest van Pinksteren in aanwezigheid van 200.000 vertegenwoordigers van kerkelijke bewegingen
(19 mei 2013)

vr. 17-05-2013: Paus Franciscus - Audiëntie
Apostolische reis naar Egypte
Sint Pietersplein
(3 mei 2017)

wo. 15-05-2013: Paus Franciscus: Heilige dwaasheid

di. 14-05-2013: Paus Franciscus: Nee aan het egoïsme dat isoleert

ma. 13-05-2013: Paus Franciscus: Een Christen zonder herinneringen is geen echte Christen

do. 09-05-2013: Hemelvaart van de Heer

wo. 08-05-2013: Paus Franciscus: Als waarheid een ontmoeting is

di. 07-05-2013: Paus Franciscus: De vreugde van de Christen

ma. 06-05-2013: Paus Franciscus: Gewetensonderzoek

za. 04-05-2013: Paus Franciscus: De overwinning van het Woord Gods

di. 30-04-2013: Paus Franciscus: Bidden voor de Kerk

ma. 29-04-2013: Paus Franciscus: Biechten is in de waarheid staan

za. 27-04-2013: Paus Franciscus: Het goede plooit niet terug op zichzelf

vr. 26-04-2013: Paus Franciscus: Zich voorbereiden op de Hemel

do. 25-04-2013: Paus Franciscus: De Kerk is er voor de ziel, niet voor ideeën

wo. 24-04-2013: Paus Franciscus: De Kerk is een liefdesverhaal

di. 23-04-2013: Paus Franciscus: Jezus vinden zonder de Kerk? Onmogelijk

13-04-2013: Paus Franciscus: de genade vragen om geen angst voor problemen te hebben

12-04-2013: vrijdag 2e week van Pasen
Paus: "Triomfalisme is een verleiding voor Christenen"
vatican.va (Engelstalig)

11-04-2013: donderdag 2e week van Pasen
Medewerkers van L'Osservatore Romano
kath.net (Duitstalig)

10-04-2013: woensdag 2e week van Pasen
Met Kardinalen Sodano en Comastri, medewerkers "Fabbrica di San Pietro" en de minister van Binnenlandse Zaken van Italië, Anna Maria Cancellieri, en familie
kath.net (Duitstalig)
Vatican.va (Engelstalig)

09-04-2013: dinsdag 2e week van Pasen
Met het personeel van de Vaticaanse ziektekostenverzekering en de algemene dienst van Governatorat.
Samenvatting homilie Paus: Niet roddelen als Christen is grote stap voorwaarts (Nederlandstalig)
kath.net (Duitstalig)
vatican.va (Engelstalig)

08-04-2013: Maria Boodschap
Zusters van Naastenliefde (Moeder Teresa), personeel van de CTV, medewerkers van de Braziliaanse sectie van Radio Vaticana en de 'paus'-fotograaf Arturo Mari
kath.net (Duitstalig)
vatican.va (Engelstalig)

07-04-2013: Beloken Pasen / Barmhartigheidszondag - Paus Franciscus - Homilie
God wacht op de mens
Inbezitname als Bisschop van Rome van de cathedra Romano in de pauselijke basiliek St Jan van Lateranen - Beloken Pasen / Barmhartigheidszondag
(7 april 2013)
(Nederlandstalig)

06-04-2013: Zaterdag 1e week van Pasen
Men verkoopt zijn geloof niet
“Het is niet noodzakelijk om in de catacomben af te dalen of om naar het Colosseum te gaan om de martelaren te vinden: de martelaren leven vandaag in talrijke landen. Christenen worden vervolgd omwille van hun geloof. In sommige landen mogen ze geen kruis dragen: ze worden ervoor gestraft wanneer ze het toch doen. Vandaag, in de 21ste eeuw is onze Kerk een Kerk van martelaren.”
vatican.va (Engelstalig)

05-04-2013:

04-04-2013: Samenvatting homilie Paus: Gods merkteken (Nederlandstalig)

03-04-2013: Samenvatting homilie Paus: Klagen doet geen goed (Nederlandstalig)

02-04-2013: Samenvatting homilie Paus: Tranen kunnen een bril worden om Jezus te zien (Nederlandstalig)

27-03-2013: Spreek nooit kwaad over een ander. vatican.va (Engelstalig)

26-03-2013: Hoe mooi is het om te vergeven. vatican.va (Engelstalig)

25-03-2013: God heeft geduld met ons. vatican.va (Engelstalig)

22-03-2013: Met een hart van steen stenigen we Jezus in de mensen om ons heen. vatican.va (Engelstalig)
Paus viert Mis met werklui (Nederlandstalig)

Referenties naar dit dossier

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test