• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Overzicht samenvattingen van dagelijkse kleine homilieën van Paus Franciscus

Paus Franciscus viert bijna dagelijks in het Domus Sanctae Marthae 's morgens de H. Mis met diverse groepen, meestal medewerkers van het Vaticaan. Daarbij houdt hij een korte homilie over de lezingen of het feest van de dag. Door het Vaticaan worden ze niet als een 'officiële' homilie gepubliceerd. Via Radio Vaticana en L'Osservatore Romano zijn wel samenvattingen gepubliceerd, waarvan enkele inmiddels ook in het Nederlands vertaald. Het Vaticaan heeft eind mei 2013 bekend gemaakt dat het bij deze samenvattingen zal blijven. Het is een weergave van iets dat in spreektaal is gezegd en waarvan geen uitgeschreven tekst beschikbaar komt (die o.a. geredigeerd zou moeten worden). Het is de wens van de Paus om dit karakter van de H. Mis in een kleine beperkte kring zo te behouden, zowel als ten aanzien van de daarin gehouden homilie.

Volledige vertalingen van de homilieën tijdens grote publieke vieringen zijn op deze site te vinden via de documentselector (aan te klikken rechts van de button "Zoeken") van deze webpagina en dan kiezen onder "Heilige Vader" - "Paus Franciscus" - "Homilieën".

In dit overzicht worden alleen de samenvatting van de overwegingen gehouden in het lopende kerkelijk jaar, opgenomen.

De serie wordt niet gecontinueerd, omdat het niet mogelijk is van iedere viering een vertaling van de eventueel beschikbare samenvatting te maken. Onze excuses daarvoor.


Laatste wijziging: 27 december 2020

vr. 09-10-2015: Paus Franciscus - Toespraak
Het nieuwe van wetenschappelijke ontdekkingen nederig aanvaarden
Tot een colloquium over zwarte gaten, golven van de zwaartekracht en ruimte-tijd - Aulette van de Aula Paulus VI
(12 mei 2017)

di. 06-10-2015: Paus Leo XIII - Apostolische Brief
Deiparae perdolentis (1 januari 1884)

di. 01-09-2015: Paus Franciscus - Toespraak
Een Ignatiaanse stijl: vriendschap van Jezus, onderscheiding en het “méér”
Tot leden van het pauselijk seminarie van Posillipo - Sala del Concistoro
(6 mei 2017)

*** in vakantieperiode juni - augustus geen dagelijkse homilieën ***

di. 16-06-2015: Paus Franciscus - Audiëntie
Hoop 21. - De Moeder van de Hoop
Catechesereeks over de christelijke hoop - Sint Pietersplein
(10 mei 2017)

di. 26-05-2015: Het loon van een Christen is op Jezus te gelijken

ma. 25-05-2015: Rijkdom die niet gedeeld wordt, maakt het leven triest

vr. 22-05-2015: De drie blikken van Jezus

do. 21-05-2015: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Jezus toont Zich als Goede Herder
4e Zondag van Pasen (Jaar A) - Sint Pietersplein
(7 mei 2017)

  • 17-05-2015: 7e Zondag van de Paastijd (B)

vr. 15-05-2015: Zondaar ja, omkoper nee

di. 05-05-2015: H. Paus Gregorius de Grote
In septem psalmos poenitentiales expositio ()

do, 30-04-2015: Paus Franciscus - Audiëntie
Hoop 20. - “Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.” (Vgl. Mt. 28,20)
Catechesereeks over de christelijke hoop - Sint Pietersplein
(26 april 2017)

di, 28-04-2015: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Barmhartigheid, een manier van kennen die geest en hart opent
Beloken Pasen / Barmhartigheidszondag - Sint Pietersplein
(23 april 2017)

vr, 24-04-2015: Paus Franciscus - Homilie
De Kerk heeft heiligen van het gewone leven nodig en getuigen totterdood
Gebedsviering voor de recente martelaren van de Kerk - San Bartholomeo, Rome
(22 april 2017)

di. 22-04-2015: Paus Franciscus - Audiëntie
Hoop 19. - De verrezen Christus onze hoop (vgl. 1 Kor. 15)
Catechesereeks over de christelijke hoop - Sint Pietersplein
(19 april 2017)

do. 16-04-2015: Paus Franciscus - Homilie
Wat zegt de Kerk ten overstaan van zo veel tragedies?
Hoogfeest van Pasen, de Verrijzenis van de Heer, Paaszondag - Sint Pietersplein
(16 april 2017)

di. 14-04-2015: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Mannen en vrouwen van de verrijzenis
Paasmaandag - Sint Pietersplein
(17 april 2017)

ma. 13-04-2015: Paus Benedictus XVI - Homilie
Zich tooien met het bruiloftskleed van de Heer
Tijdens de Chrismamis in de St. Pietersbasiliek op Witte Donderdag 2007
(5 april 2007)

Zie dossier Goede Week en Pasen 2015

do. 26-03-2015: Paus Franciscus - Toespraak
Schaam u voor uw zonden, maar hoop op de barmhartigheid
Overweging aan het einde van de kruisweg op Goede Vrijdag - Colosseum, Rome
(14 april 2017)

di. 24-03-2015: Paus Benedictus XVI - Homilie
Hij is voor ons lam en tempel tegelijk geworden
Heilige Mis ter viering van de instelling van de H. Eucharistie, van het Sacrament van het Priesterschap en van het gebod van de naastenliefde (Witte Donderdag) in de Basiliek St. Jan van Lateranen
(5 april 2007)

ma. 23-03-2015: Paus Franciscus - Audiëntie
Hoop 18. - De hoop van de wereld en de hoop van het kruis (vgl. Joh. 12, 24-25)
Catechesereeks over de christelijke hoop - Sint Pietersplein
(12 april 2017)

do. 12-03-2015: Paus Franciscus - Toespraak
Voor wie ben ik?
Avondwake voorafgaand aan Palmzondag - Viering van de diocesane Wereldjongerendag - Maria Maggiore
(8 april 2017)

di. 10-03-2015: Paus Franciscus - Audiëntie
Hoop 17. - Geeft rekenschap van de hoop die in u leeft. (vgl. 1 Pt. 3, 8-17)
Catechesereeks over de christelijke hoop - Sint Pietersplein
(5 april 2017)

ma. 09-03-2015: Pauselijke Commissie Ecclesia Dei
Misformulier voor Maria van Fatima voor de Buitengewone Vorm
(5 april 2017)

di. 03-03-2015: Paus Franciscus - Boodschap
Videoboodschap voor de Wereldjongerendag 2017
(27 februari 2017)

ma. 02-03-2015: Paus Franciscus - Boodschap
Aan mij deed zijn wonderwerken Die machtig is (Lc. 1, 49)
32e Wereldjongerendag, te vieren op diocesaan niveau
(27 februari 2017)

vr. 20-02-2015: Paus Franciscus - Toespraak
Biechtvaders met de deuren open
Tot de deelnemers aan de 28e jaarlijkse cursus over het “Forum Internum” georganiseerd door de Apostolische Penitentiarie - aula Paulus VI
(17 maart 2017)

 

di. 17-02-2015: Congregatie voor de Geloofsleer
Faculteit voor Piusbroederschap om te assisteren bij een huwelijk
(27 maart 2017)

di. 10-02-2015: Paus Franciscus - Motu Proprio
Sanctuarium in Ecclesia
Verantwoordelijkheid voor bedevaarten wordt van de Congregatie voor de Clerus overgedragen aan de Pauselijke Raad voor de bevordering van de nieuwe evangelisatie (11 februari 2017)

ma. 09-02-2015: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Wederzijdse verrrijking van beide Vormen van de Romeinse Ritus
Openingswoord voor het Congres Bron voor de toekomst - tien jaar van het Motu Proprio Summorum Pontificum van Paus Benedictus XVI. tijdens de 18e Keulse Internationale Liturgische Conferentie in Herzogenrath (Duitsland)
(31 maart 2017)

di. 03-02-2015: Paus Franciscus - Audiëntie
Hoop 16. - De hoop tegen alle hoop in (vgl Rom. 4,16-25)
Catechesereeks over de christelijke hoop - Sint Pietersplein
(29 maart 2017)

vr. 30-01-2015: Paus Franciscus - Toespraak
Vertrouwen in Christus, Meester van de geschiedenis
Bij de ontmoeting met priesters en Godgewijden in de Dom van Milaan
(25 maart 2017)

do. 29-01-2015: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Het licht van ons doopsel herontdekken
4e Zondag van de Veertigdagentijd - Zondag Laetare (Jaar A) - Sint Pietersplein
(26 maart 2017)

di. 27-01-2015: Paus Franciscus - Audiëntie
Hoop 15. - Een hoop gesteund op het Woord (vgl. Rom. 15, 1-6)
Catechesereeks over de christelijke hoop - Sint Pietersplein
(22 maart 2017)

ma. 26-01-2015: Paus Pius XI - Apostolische Constitutie
De quibusdam Praelatis Romanae Curiae (15 augustus 1934)

vr. 23-01-2015: Kinderen goed leren biechten

vr. 09-01-2015: Wie niet bemint is niet vrij

do. 08-01-2015: Tot welke wreedheid is de mens in staat.

  • 04-01-2015: Hoogfeest van Driekoningen

di. 16-12-2014: Franciscus: 'Pius XII bevrijdde ons van eucharistisch vasten'

ma. 15-12-2014: Een streng hart is een zwak hart

do. 11-12-2014: Genade is niet om te zetten in geld

Overzicht van samenvattingen van homilieën gehouden in voorgaande jaren:

  • Samenvattingen van dagelijkse homilieën Paus Franciscus nov. 2013 t.m. nov. 2014
  • Samenvattingen van dagelijkse homilieën Paus Franciscus t.m. nov. 2013
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test