• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ecclesia Docens

"Ecclesia docens - Pauselijke documenten voor onzen tijd"

In de periode van 1939 tot 1968 verschenen bij Gooi & Sticht, Hilversum talloze deeltjes met vertalingen van pauselijke documenten onder redactie van Nederlandse Paters Redemptoristen. Het bestrijkt de periode van 1878 (bij het begin van het pontificaat van Paus Leo III) tot aan 1968, ten tijde van het pontificaat van Paus Paulus VI. Een enkele tekst van Paus Gregorius XVI (Paus Gregorius XVI - Encycliek
Mirari vos arbitramur
Over liberalisme en godsdienstig relativisme
(15 augustus 1832)
uit 1832) en sommige van Paus Pius IX werden ook opgenomen.

Van sommige deeltjes verschenen meerdere drukken, waarbij vaak verbeteringen in de tekst werden doorgevoerd. Getracht wordt die laatste versie te publiceren, maar soms is de tekst van een eerdere druk opgenomen, terwijl in dit overzicht aangegeven staat dat er nieuwere drukken bestaan.

Zo goed als alle deeltjes zijn voorzien van korte inleidingen over de ontstaansgeschiedenis, de inhoud of de ontvangst van de teksten. De nummering in Ecclesia Docens hoeft niet altijd overeen te stemmen met de officiële indeling (zo deze al zou bestaan). In deze database is echter de Ecclesia Docens nummering overgenomen, evenals veelal de inhoudsopgave en de verschillende tussenopschriften. Veelal is de oorspronkelijke spelling van ten tijde van het verschijnen van de vertaling overgenomen, soms is deze aangepast aan een nieuwere.

Onderstaand overzicht probeert een volledig overzicht op te bouwen van de verschenen deeltjes, welke teksten erin opgenomen zijn en, voorzover van toepassing, in deze database opgenomen zijn. Overigens kan het zijn dat in de database vanuit een andere bron de tekst geplaatst is, voor de volledigheid laten we toch de link zien in dit overzicht. In de lijst is gebruik gemaakt van de nummering van de serie. Deze is niet chronologisch opgebouwd.

Redactieleden / vertalers, die meegewerkt hebben aan de serie zijn (maar waarvan het niet altijd duidelijk is wie voor welke vertaling verantwoordelijk is):

 1. Dr. Chr. Oomen C.ss.R.
 2. Dr. M. H. Mulders C.ss.R.
 3. Drs. R. van Kempen C.ss.R.
 4. L. Siemonsma C.ss.R.
 5. F.A.J. van Nimwegen C.ss.R.
 6. Dr. H. Manders C.ss.R.
 7. dr. J. Kahmann C.ss.R.
 8. G.M. Versteegen C.ss.R.
 9. Dr. Jos. Maria Drehmanns C.ss.R.
 10. J. Pubben C.ss.R.
 11. Dr. G. Cloin C.ss.R.
 12. Dr. O. Janssen O.F.M.
 13. Dr. L. Zeinstra O.F.M.
 14. Dr. Clem. Vrijmoed O.F.M.
 15. Dr. B. van den Eerenbeemt C.ss.R.
 16. Mgr. Jan O. Smit
 17. Drs. L.H.H.D. Schils C.ss.R.
 18. W. Randag C.ss.R.

Aanwijzing over de titels:

 • Titels, zwart en in recht schrift = Nog niet in deze database opgenomen
 • Titels, zwart en cursief = de titel is al in de database opgenomen
 • Titels, blauw en cursief = titel en tekst van dit document is opgenomen in de database (soms is de vertaling echter afkomstig uit een andere bron, bijv. Katholiek Archief)

{overzicht in opbouw}


Laatste wijziging: 19 december 2022

Deelnr Paus Doc-id Datum Soort Waarover Laatst bekende druk Bewerker(s)
0174 Gregorius XVI Paus Gregorius XVI - Encycliek
Mirari vos arbitramur
Over liberalisme en godsdienstig relativisme
(15 augustus 1832)
1832-08-15 Encycliek Over het liberalisme en religieuze onverschilligheid    
0172 Pius IX Z. Paus Pius IX - Encycliek
Quanta Cura
Over de zuiverheid van de Katholieke leer
(8 december 1864)
1864-12-08 Encycliek zuiverheid Katholieke leer    
0110 Leo XIII Paus Leo XIII - Encycliek
Inscrutabili Dei Consilio
Over gevaren van de maatschappij (21 april 1878)
1878-04-21 Encycliek Kerk en beschaving    
0110 Leo XIII Paus Leo XIII - Encycliek
Quod Apostolici Muneris
Over het socialisme (28 december 1878)
1878-12-28 Encycliek      
0128 Leo XIII Paus Leo XIII - Encycliek
Aeterni Patris
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
(4 augustus 1879)
1879-08-04 Encycliek      
0128 Leo XIII Iampridem 1879-10-15 Brief      
0103 Leo XIII Paus Leo XIII - Encycliek
Arcanum Divinae Sapientiae
Over het christelijk huwelijk (10 februari 1880)
1880-02-10 Encycliek      
0128 Leo XIII Pergratus nobis 1880-03-07 Toespraak      
0128 Leo XIII Paus Leo XIII - Brief
Dum vitiatae ()
1880-06-21 Brief      
0128 Leo XIII Paus Leo XIII - Encycliek
Cum hoc sit
Verheffing van de H. Thomas van Aquino tot patroon van de universiteiten, de academies en de lycea
(4 augustus 1880)
1880-08-04 Apost Brief      
0109 Leo XIII Paus Leo XIII - Encycliek
Sancta Dei Civitas
Over de missiecongregaties (3 december 1880)
1880-12-03 Encycliek      
0109 Leo XIII Paus Leo XIII - Encycliek
Diuturnum illud
Over de oorsprong van de burgerlijke macht (29 juni 1881)
1881-06-29 Encycliek      
0132 Leo XIII Etsi nos 1882-02-15 Encycliek      
0132 Leo XIII Benevolentiae caritas 1882-08-01 Brief      
0132 Leo XIII Paus Leo XIII - Encycliek
Auspicato
Over St Franciscus (17 september 1882)
1882-09-17 Encycliek      
0132 Leo XIII Cum multa sint 1882-12-08 Encycliek      
0132 Leo XIII Novum argumentum 1883-01-01 Brief      
0116 Leo XIII Saepenumero considerantes 1883-08-18 Brief      
0116 Leo XIII Paus Leo XIII - Encycliek
Supremi Apostolatus officio
Over de verbreiding en versterking van de Rozenkransdevotie
(1 september 1883)
1883-09-01 Encycliek      
0141 Leo XIII Paus Leo XIII - Apostolische Breve
Salutaris Ille
Toevoeging van de aanroeping: Koningin van de Rozenkrans, bid voor ons aan de Litanie van Loreto.
(24 december 1883)
1883-12-24 Breve Rozenkrans    
0106 Leo XIII Paus Leo XIII - Encycliek
Humanum Genus
Over de vrijmetselarij
(20 april 1884)
1884-04-20 Encycliek      
0141 Leo XIII Superiore anno 1884-08-30 Encycliek Rozenkrans    
0116 Leo XIII Nobilissima Gallorum gens 1884-09-08 Encycliek      
0116 Leo XIII In mezzo alla amarezza 1884-11-04 Brief      
0116 Leo XIII Epistola tua peramanter s ripta 1885-06-17 Brief      
0138 Leo XIII Paus Leo XIII - Encycliek
Immortale Dei
Het onvergankelijk werk van den barmhartigen God - Over de christelijke staatsinrichting
(1 november 1885)
1885-11-01 Encycliek      
0141 Leo XIII Più volte 1886-10-31 Brief Rozenkrans    
0141 Leo XIII Vi è ben noto 1887-09-20 Brief Rozenkrans    
0104 Leo XIII Paus Leo XIII - Encycliek
Libertas praestantissimum
Over de menselijke vrijheid
(20 juni 1888)
1888-06-20 Encycliek      
0141 Leo XIII Saepe nos 1888-06-24 Brief      
0141 Leo XIII Paterne caritas 1888-07-25 Encycliek      
0142 Leo XIII Paus Leo XIII - Brief
Est Sane Molestum
Aan de Aartsbisschop van Tours (17 december 1888)
1888-12-17 Brief      
0141 Leo XIII Exeunte iam anno 1888-12-25 Encycliek      
0141 Leo XIII Paus Leo XIII - Encycliek
Quamquam Pluries
Over de devotie tot St. Jozef
(15 augustus 1889)
1889-08-15 Encycliek      
0115 Leo XIII Paus Leo XIII - Encycliek
Sapientiae Christianae
Over de voornaamste plichten van de christelijke burgers
(10 januari 1890)
1890-01-10 Encycliek      
  Leo XIII Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
1891-05-15 Encycliek Sociale ethiek    
0141 Leo XIII Pastoralis officii 1891-09-12 Apostolische Brief Duel    
0141 Leo XIII Paus Leo XIII - Encycliek
Octobre Mense
Over de viering van de oktobermaand (Rozenkransgebed)
(22 september 1891)
1891-09-22 Encycliek Rozenkrans    
0107 Leo XIII Au milieu des sollicitudes 1892-02-16 Encycliek      
0107 Leo XIII Notre consolution 1892-05-03 Brief      
0128 Leo XIII Paus Leo XIII - Apostolische Brief
Gravissime Nos
Uitnodiging aan de leden van de Sociëteit van Jezus om de leer van St. Thomas te volgen (30 december 1892)
1892-12-30 Apost Brief      
0173 Leo XIII Paus Leo XIII - Encycliek
Adiutricem populi christiani
Over de Rozenkrans (5 september 1895)
1895-09-05 Encycliek Rozenkrans    
0128 Leo XIII Probe nosti 1896-02-06 Brief      
0129 Leo XIII Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)
1896-06-29 Encycliek      
0177 Leo XIII Paus Leo XIII - Apostolische Brief
Apostolicae Curae et Caritatis
Over de geldigheid van Anglicaanse wijdingen
(13 september 1896)
1896-09-13 Apostolische Brief Over anglicaanse wijdingen    
0177 Leo XIII Paus Leo XIII - Brief
Religioni apud Anglos
(5 november 1896)
1896-11-05 Brief Over publicaties in Frans tijdschrift    
0776 Leo XIII Paus Leo XIII - Encycliek
Divinum Illud Munus
Over de Heilige Geest
(9 mei 1897)
1897-05-09 Encycliek Over de H. Geest    
0137 Leo XIII Spesse volta 1898-08-05 Encycliek      
0137 Leo XIII Paus Leo XIII - Encycliek
Diuturni Temporis
Over de rozenkrans
(5 september 1898)
1898-09-05 Encycliek Rozenkrans    
0137 Leo XIII Paus Leo XIII - Brief
Testem benevolentiae
Over het amerikanisme: burgerlijke vrijheden die de leer van de Kerk ondermijnen
(22 januari 1899)
1899-01-22 Brief      
0137 Leo XIII Paus Leo XIII - Encycliek
Annum Sacrum
Over de toewijding van het Mensdom aan Allerheiligst Hart van Jezus -Tevens afkondiging Heilig Jaar 1900
(25 mei 1899)
1899-05-25 Encycliek Goddelijk Har    
0198 Leo XIII Paus Leo XIII - Encycliek
Depuis le jour
Over de opleiding van priesters (8 september 1899)
1899-09-08 Encycliek Over vorming geestelijkheid Frankrijk    
0184 Leo XIII Paus Leo XIII - Apostolische Brief
Partae Humano Generi
Over de Rozenkransdevotie
(8 september 1901)
1901-09--08 Apostolische Brief Over de Rozenkrans    
0197 Leo XIII Paus Leo XIII - Apostolische Brief
Annum Ingressi Sumus
Bij gelegenheid van het 25e jubileum van zijn pontificaat - waarschuwing voor de vrijmetselarij (19 maart 1902)
1902-03-19 Apostolische Brief Over de strijd tegen de Kerk    
0196 Leo XIII Paus Leo XIII - Encycliek
Mirae caritatis
Over de H. Eucharistie
(22 mei 1902)
1902-05-28 Encycliek Over de H. Eucharistie    
0196 Leo XIII Paus Leo XIII - Encycliek
Fin dal principio
Aan de bisschoppen van Italië over de opleiding van priesters (8 december 1902)
1902-12-08 Encycliek Over de vorming van de geestelijkheid    
0197 Leo XIII Non useremo 1902-12-23 Allocutie In antwoord op Kerstwensen Curie    
0197 Leo XIII Ci arreca 1903-01-24 Toespraak Over de christelijke democratie    
0197 Leo XIII Quod haec 1903-02-20 Allocutie Over de verhouding tussen verschillende standen    
0111 Pius X H. Paus Pius X - Encycliek
E supremi Apostolatus
Bij aanvang van het pontificaat, over alles herstellen in Christus
(4 oktober 1903)
1903-10-04 Encycliek Het herstellen van alles in Christus    
0122 Pius X Fin dalla prima nostra enciclica 1903-12-18 Motu Proprio Structuur christelijke volksactie    
0111 Pius X H. Paus Pius X - Encycliek
Ad Diem Illum
Over het geheim en de betekenis van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria naar aanleiding van het 50 jarig jubileum van de dogmaverklaring
(2 februari 1904)
1904-02-02 Encycliek 50 jaar dogma Onbevlekt Ontvangen    
0130 Pius X Iucunda Sane 1904-03-12 Encycliek 13e eeuwfeest gregorius de Grote    
0752 Pius X Accogliamo 1904-03-18 Toespraak Tot de kardinalen    
0752 Pius X Duplicem nostis 1904-11-14 Toespraak Consistorietoespraak    
0752 Pius X Amplissimum coetum vestrum 1905-03-27 Toespraak Consistorietoespraak    
0122 Pius X H. Paus Pius X - Encycliek
Acerbo Nimis
Over het onderricht in het christelijk geloof
(15 april 1905)
1905-04-15 Encycliek Onderrichten in de christelijke leer    
0122 Pius X H. Paus Pius X - Encycliek
Il fermo proposito
Over de Katholieke Actie in Italië - Aan de Italiaanse Bisschoppen
(11 juni 1905)
1905-06-11 Encycliek Over Katholieke actie    
0752 Pius X H. Paus Pius X - Encycliek
Vehementer Nos
Over de scheiding van staat en Kerk in Frankrijk
(11 februari 1906)
1906-02-11 Encycliek Over scheiding kerk en staat in Frankrijk    
0752 Pius X Gravissimum apostolici muneris 1906-02-21 Toespraak Consistorietoespraak    
0752 Pius X Gravissimum officii munere 1906-08-10 Encycliek Over scheiding kerk en staat in Frankrijk    
0752 Pius X Une fois encore 1907-01-06 Encycliek Over scheiding kerk en staat in Frankrijk    
0108 Pius X H. Paus Pius X - Apostolische Exhortatie
Haerent animo - Ad Clerum
Over de heiligheid van de priesters
(4 augustus 1908)
1908-08-04 Exhortatie Priesterschap    
0755 Pius X Communium rerum 1909-04-21 Encycliek 8e eeuwfeest H. Anselmus    
0124 Benedictus XV Paus Benedictus XV - Apostolische Exhortatie
Ubi primum
Vredesoproep bij aanvang van zijn pontificaat
(8 september 1914)
1914-09-08 Hortatio      
0124 Benedictus XV Paus Benedictus XV - Encycliek
Ad Beatissimi Apostolorum Principis
(1 november 1914)
1914-11-01 Encycliek      
0124 Benedictus XV   1914 Allocutie      
0124 Benedictus XV Paus Benedictus XV - Allocutie - toespraak
Nostis perfecto
Tot het heilig college van kardinalen gedurende het geheim consistorie
(6 december 1915)
1915 Allocutie      
0124 Benedictus XV Paus Benedictus XV - Brief
Libenter tuas
Over de Heilig Hart verering in de gezinnen
(27 april 1915)
1915-04-27 Brief      
0124 Benedictus XV Paus Benedictus XV - Apostolische Exhortatie
Allorche Fummo Chiamati
Oproep tot vrede aan de strijdende partijen in de Eerste Wereldoorlog
(28 juli 1915)
1915-07-28 Hortatio      
0117 Benedictus XV Vastenpredikers 1915-1921 Toespraak Prediking    
0124 Benedictus XV Paus Benedictus XV - Brief
Accepimus Vos
Aan de H.E. Bernardo Herrera Restrepo, Aartbisschop van Bogota en de andere aartbisschoppen en bisschoppen van Colombia die bijeen zullen komen in een concilie
(1 augustus 1916)
1916-08-01 Brief      
0117 Benedictus XV Paus Benedictus XV - Encycliek
Humani Generis Redemptionem
Over de prediking van het Woord Gods (15 juni 1917)
1917-06-15 Encycliek Prediking    
0117 Congregatie van het Consistorie Congregatie van het Consistorie
Ut quae Beatissimus Pater
Bepalingen omtrent de prediking
(28 juni 1917)
1917-06-28 Decreet Prediking    
0133 Benedictus XV Paus Benedictus XV - Nota
Dès le debut - Vredesnota
(1 augustus 1917)
1917-08-01 Brief Vrede    
  Benedictus XV Paus Benedictus XV - Motu Proprio
Orientis catholici
Oprichting van het Pauslijk Oosters Instituut (15 oktober 1917)
1917-10-15        
0133 Benedictus XV Animus Tuus 1918-10-16 Brief Vrede    
0133 Benedictus XV Dopo gli ultimi 1918-11-08 Brief Vrede    
0133 Benedictus XV Quod iam diu 1918-12-01 Encycliek Vrede    
0133 Benedictus XV Paus Benedictus XV - Allocutie - toespraak
Antequam Ordinem
Tijdens het geheim consistorie - Over de Oosterse Kerken, het lot van Armenië, Syrië, Libanon en Palestina
(10 maart 1919)
1919-03-10 Allocutie Christelijk Oosten    
0133 Benedictus XV Communes litteras 1919-04-10 Brief Amerikaanse Bisschoppen    
0133 Benedictus XV Paus Benedictus XV - Encycliek
In Hac Tanta
Over de H. Bonifatius - Aan Zijne Eminentie Kardinaal Hartmann, Aartsbisschopvan Keulen, en aan de andere Bisschoppen van Duitsland
(14 mei 1919)
1919-05-14 Encycliek Bonifatius    
0133 Benedictus XV Nobis quidem 1919-07-03 Allocutie (deel)      
0133 Benedictus XV Diuturni luctuosissimique 1919-07-15 Apost Brief Duitse Bisschoppen    
0133 Benedictus XV Quoad Hungaria vestra 1919-09-11 Brief Kard. Csernoch v Esztergom    
0133 Benedictus XV Amor ille singularis 1919-10-07 Brief Kard. Amette, Parijs    
0114 Benedictus XV Paus Benedictus XV - Encycliek
Paterno Iam Diu
De sitautie in Midden Europa na de Eerste Wereldoorlog
(24 november 1919)
1919-11-24 Encycliek Hongersnood kinderen Midden-Europa    
0114 Benedictus XV Paus Benedictus XV - Apostolische Brief
Maximum Illud
Over de verkondiging van het geloof over de gehele wereld
(30 november 1919)
1919-11-30 Apost Brief Missie    
0114 Benedictus XV Paus Benedictus XV - Encycliek
Pacem Dei munus pulcherrimum
Over vrede en christelijke verzoening (23 mei 1920)
1920-05-23 Encycliek Vrede en verzoening    
0114 Benedictus XV Paus Benedictus XV - Motu Proprio
Bonum sane
Over de oefeningen van godsvrucht ter ere van de H. Jozef in de maand maart; b.g.v. 50e verjaardag sinds de uitroeping van St. Jozef tot patroon van de Katholieke Kerk
(25 juli 1920)
1920-07-25 Motu Proprio Jozef    
0114 Benedictus XV Paus Benedictus XV - Brief
Cum de poloniae rebus
Over de lotgevallen van Polen
(8 september 1920)
1920-09-08 Brief Polen    
0127 Benedictus XV Principi apostolorum Petro 1920-10-05 Encycliek H. Ephrem, ke kleraar    
0127 Benedictus XV Annus iam plenus 1920-12-01 Encycliek collecte noodlijdende kinderen    
0127 Benedictus XV Paus Benedictus XV - Encycliek
Sacra propediem
Over St Franciscus (6 januari 1921)
1921-01-06 Encycliek Derde orde Franciscanen    
0134 Benedictus XV Ubi primum 1921-04-27 Brief Kard. Logue, Armagh    
0134 Benedictus XV In praeclara summorum 1921-04-30 Encycliek Dante Alighieri    
0134 Benedictus XV Causa nobis 1921-06-13 Allocutie Consistorie, Palestina, Europa    
0134 Benedictus XV Fausto appetente die 1921-06-29 Encycliek Dominicus en zijn orde    
0134 Benedictus XV Ex iis litteris 1921-07-16 Brief Poolse Bisschoppen    
0134 Benedictus XV Quinquagesimo exeunte anno 1921-07-20 Brief Alfonsus Maria de Liguori    
0134 Benedictus XV In hac quidem renovata 1921-11-21 Allocutie Consistorie    
0140 Pius XI Ubi arcano 1922-12-23 Encycliek Vrede van Christus    
0119 Pius XI Paus Pius XI - Encycliek
Quas Primas
Over het feest van Christus Koning
(11 december 1925)
1925-12-11 Encycliek Christus Koning    
0135 Pius XI Paus Pius XI - Encycliek
Rite expiatis
Over de verering van St. Franciscus (30 april 1926)
1926-04-30 Encycliek Franciscus van Assisië    
0135 Pius XI Singulare illud 1926-06-13 Encycliek Aloysius van Gonzaga    
0148 Pius XI Paus Pius XI - Apostolische Constitutie
Divini Cultus Sanctitatem
Over het gestadig meer bevorderen van de liturgie, de gregoriaanse zang en de gewijde muziek
(20 december 1928)
1928-12-20 Apostolische constitutie Liturgie, muziek, gregoriaans    
0105 Pius XI Paus Pius XI - Encycliek
Divini illius Magistri
Over de christelijke opvoeding
(31 december 1929)
1929-12-31 Encycliek Christelijke opvoeding jeugd    
0112 Pius XI Paus Pius XI - Encycliek
Casti Connubii
Over het Christelijk huwelijk, met inachtneming der in gezin en maatschappij heersende toestanden, noden, dwalingen en misbruiken
(31 december 1930)
1930-12-31 Encycliek Christelijk huwelijk    
  Pius XI Paus Pius XI - Encycliek
Quadragesimo Anno
Over de aanpassing van de sociale orde
(15 mei 1931)
1931-05-15 Encycliek Arbeid, sociale leer    
0139 Pius XI Paus Pius XI - Encycliek
Non abbiamo bisogno
Over de verdediging van de Katholieke Actie
(29 juni 1931)
1931-06-29 Encycliek Katholieke Actie    
0139 Pius XI Dobbiamo intrattenerla 1932-04-26 Brief Bescherming v Katholieke Actie    
0146 Congregatie voor de Sacramenten Congregatie voor de Sacramenten
Magna equidem
Circulaire over eisen aangaande priesterkandidaten (27 december 1935)
1935-12-27 Circulaire Over priesterkandidaten    
  Pius XI Paus Pius XI - Encycliek
Mit brennender Sorge
De Katholieke Kerk in het Duitse Rijk
(14 maart 1937)
1937-03-19 Encycliek Toestand RK Kerk in Duitse Rijk    
0120 Pius XII Dum gravissimum 1939-03-03 Radioboodschap Aanvaarding Pauskeuze    
0120 Pius XII Paashomilie 1939-04-09 Homilie Pasen    
0120 Pius XII Quandoquidem 1939-04-20 Brief Aan zijn staatssecretaris Maglione    
0120 Pius XII Sollemnis Conventus 1939-06-24 Toespraak Seminaries en colleges Rome    
0120 Pius XII Vrede 1939-08-24 Radioboodschap Vrede    
0120 Pius XII Oproep tot vrede 1939-08-31 Oproep Vrede    
0120 Pius XII Paus Pius XII - Brief
Solemnes Honores
Aan het Nederlands episcopaat over het eeuwfeest van St. Willibrord
(9 september 1939)
1939-09-09 Brief Willibrordus Ned. episcopaat    
0113 Pius XII Summi Pontificatus 1939-10-20 Encycliek Aanvang pontificaat    
0120 Pius XII Sertum Laetitiae 1939-11-01 Encycliek 150 jaar episcopaat VS    
0120 Pius XII Kersttoespraak 1939-12-24 Toespraak Kerst    
0123 (0121) Pius XII Paus Pius XII - Brief
The Memorable Message
Aan Z. Exc. Franklin Delano Roosevelt, president der Verenigde Staten van Noord Amerika
(7 januari 1940)
1940-01-07 Brief Roosevelt    
0123 (0121) Pius XII Paus Pius XII - Homilie
Op Pasen
Onder de plechtige Pausmis in de Vaticaanse Basiliek
(24 maart 1940)
1940-03-24 Homilie Pasen    
0123 (0121) Pius XII Paus Pius XII - Brief
Superione Anno
Aan de Staatssecretaris Kard. Maglione
(15 april 1940)
1940-04-15 Brief Maglione staatssecretaris    
0123 (0121) Pius XII Paus Pius XII - Toespraak
Antwoord op gelukwensen van Kardinalencollege op feestdag van H. Eugenius I
(2 juni 1940)
1940-06-02 Toespraak Patroonsdag    
0123 (0121) Pius XII Paus Pius XII - Encycliek
Saeculo Exeunte Octavo
Bij gelegenheid van de 800e verjaardag van de onafhankelijkheid van Portugal
(13 juni 1940)
1940-06-13 Encycliek Portugal    
0123 (0121) Pius XII Paus Pius XII - Brief
Aan HH. Em. de kardinalen en HH. Exc. de aartsbisschoppen en bisschoppen van Frankrijk
(29 juni 1940)
1940-06-29 Brief Frankrijk    
0123 (0121) Pius XII Paus Pius XII - Apostolische Brief
Nosti Profecto
Aan de hoogwaardige pater Wlodomirus Ledóchowski, generale overste der Sociëteit van Jezus, op het einde der vierde eeuw sinds haar stichting
(6 juli 1940)
1940-07-06 Apostolische Brief Sociëteit van Jezus    
0136 Pius XII Paus Pius XII - Toespraak
Se a temperare
Begroeting van de Italiaansche Katholieke Actie en dankbare hulde aan Paus Pius XI
(4 september 1940)
1940-09-04 Toespraak Katholieke Actie    
0136 Pius XII Paus Pius XII - Toespraak
Tot de meisjes van de Italiaanse Katholieke Actie
(6 oktober 1940)
1940-10-06 Toespraak Katholieke Actie    
0136 Pius XII Paus Pius XII - Toespraak
Tot de jongens van de Italiaanse Katholieke Actie
(10 november 1940)
1940-11-10 Toespraak Katholieke Actie    
0136 Pius XII Paus Pius XII - Homilie
Il Vangelo - Wereldgebedsdag
Vaticaanse Basiliek
(24 november 1940)
1940-11-24 Homilie Vrede    
0136 Pius XII Paus Pius XII - Radiotoespraak
Kerstboodschap 1940
(24 december 1940)
1940-12-24 Toespraak Kerst    
0144 Pius XII Paus Pius XII - Brief
Batavorum Gens Inclita
N.a.v. het eeuwfeest van de H. Willibrord
(18 januari 1941)
1941-01-18 Brief H. Willibrord    
0144 Pius XII Paus Pius XII - Radiotoespraak
Di Cuoro Inviamo
Paasboodschap (13 april 1941)
1941-04-13 Boodschap Pasen    
0144 Pius XII Paus Pius XII - Radiotoespraak
La Solennità
Op het Hoogfeest van Pinksteren ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Rerum Novarum
(1 juni 1941)
1941-06-01 Toespraak Rerum Novarum    
0145 Pius XII Paus Pius XII - Radiotoespraak
Tot 9e nationaal Eucharistisch Congres in St. Paul (Minnesota, VS)
(26 juni 1941)
1941-06-26 Radiotoespraak Eucharistie, rassentheorie    
0145 Pius XII Paus Pius XII - Radiotoespraak
In Questa Solennità
Over de leiding van de Goddelijke Voorzieningheid in de lotgevallen van het mensdom - Op het feest van de HH. Apostelen Petrus en Paulus
(29 juni 1941)
1941-06-29 Radiotoespraak Goddelijke Voorzienigheid    
0145 Pius XII Paus Pius XII - Brief
Nuper agnovimus Helveticam confoederationem
Aan de president en de leden van de Zwisterse Bondsraad bij het einde van het 650ste jaar na het sluiten van het Zwisterse bondsverdrag
(12 juli 1941)
1941-07-12 Brief Zwitserland, vrijheid, onafhankelijkheid staten    
0145 Congregatie voor het Concilie Congregatie van het Concilie
Saepenumero
Over het dikwijls en godvruchtig deelnemen aan het heilig Misoffer (14 juli 1941)
1941-07-14 Brief Dikwijls en godvruchtige deelname aan H. Mis    
0145 Pius XII Paus Pius XII - Brief
Peramantes litterae
Aan de Bisschoppen van Zwitserland als antwoord op hun collectief schrijven bij gelegenheid van de vergadering van het episcopaat te Einsiedeln
(25 juli 1941)
1941-07-25 Brief Zwitserland, vrijheid, onafhankleijkheid staten    
0145 Pius XII Paus Pius XII - Audiëntie
Jongelingen van de Katholieke Actie uit de Bisdommen van Italië
(2 november 1941)
1941-11-02 Toespraak Over de genade    
  Nederlandse Bisschoppen Nederland
Het mandement over de H. Willibrord
(10 november 1940)
1941-11-10 Mandement Over de H. Willibrord    
0145 Pius XII Paus Pius XII - Radiotoespraak
Nellalba
Kerstboodschap 1941
(24 december 1941)
1941-12-24 Radiotoespraak vrede, wederopbouw    
0193 Pius XII Paus Pius XII - Toespraak
La paterna Parola
Over de natuur en de kracht van het gebed - tot de pastoors en de vastenpredikanten van Rome
(13 maart 1943)
1943-03-13 Toespraak Gebed, vastenpredikers    
0164 Pius XII Paus Pius XII - Toespraak
La Letizia
Tot de vrouwelijke jeugd van de Katholieke Actie bij et 25-jarig bestaan (24 april 1943)
1943-04-24 Toespraak katholieke actie    
0164 Pius XII Paus Pius XII - Encycliek
Mystici Corporis Christi
Over het mystieke lichaam van Christus en over de vereniging die wij daarin bezitten met Christus
(29 juni 1943)
1943-06-29 Encycliek Kerk, lichaam van Christus    
0193 Pius XII Paus Pius XII - Radiotoespraak
Kerstboodschap 1943 (fragmenten)
(24 december 1943)
1943-12-24 Radiotoespraak Kerstmis    
0164 Pius XII Paus Pius XII - Toespraak
Tot de pastoors van Rome (fragmenten)
(22 februari 1944)
1944-02-22 Toespraak Vastenpredikers    
0164 Pius XII Paus Pius XII - Apostolische Brief
Cum proxime exeat (16 juni 1944)
1944-06-16 Apostolisceh Brief apsotolaat van het gebed    
0164 Pius XII Paus Pius XII - Toespraak
La présence
Tot de Nederlandse gazant jhr. M.W. van Weede (16 augustus 1944)
1944-08-16 Toespraak Nederlands gazantschap    
0164 Pius XII Paus Pius XII - Radiotoespraak
Benignitas et humanitas
Kerstboodschap 1944 (fragmenten)
(24 december 1944)
1944-12-24 Radiotoespraak Kerstmis    
0753 Pius XII Paus Pius XII - Toespraak
Dacchè piacque
Tot de Romeinse Rota
(2 oktober 1945)
1945-10-02 Toespraak Verschil rechterlijke macht in Kerk en staat    
0753 Pius XII Paus Pius XII - Toespraak
La Vostra Presenza
Tot Joodse vluchtelingen
(29 november 1945)
1945-11-29 Toespraak Joodse vluchtelingen    
0758 Pius XII Paus Pius XII - Toespraak
Questa grande
Tot de Italiaanse vrouwen over de waardigheid en de missie van de vrouw
(21 oktober 1945)
1945-10-21 Toespraak Vrouwen en Katholieke Actie    
0754 Pius XII Paus Pius XII - Radiotoespraak
Bendita seja o Senhor
Kroning in Fatima van Maria tot Koningin van de wereld
(13 mei 1946)
1946-05-13 Radiotoespraak Fatima, Maria Koningin van de wereld    
0754 Pius XII Paus Pius XII - Brief
Anno Proxime Elapso
Aan Z. Em. Johannes Kard. de Jong b.g.v. het nationaal congres in Nederland ter viering van de 6e eeuwfeest van het Sacrament van mirakel te Amsterdam
(2 juni 1946)
1946-06-02 Brief Mirakel van Amsterdam    
0756 Pius XII Paus Pius XII - Toespraak
Quamvis Inquieti
Tot de nieuwe generaal van de Sociëteit van Jezus, pater J.B. Janssens - Castel Gandolfo
(17 september 1946)
1946-09-17 Toespraak Jezuïeten    
0756 Pius XII Paus Pius XII - Toespraak
Ecco che già
Tot de Romeinse Rota
(6 oktober 1946)
1946-10-06 Toespraak geweten, verdraagzaamheid, huwelijk, echtscheiding    
0756 Pius XII Paus Pius XII - Toespraak
Con particolare Compiacimento
Over wijsbegeerte en existentialisme - Tot de deelnemers aan het Internationaal Congres voor Wijsbegeerte
(21 november 1946)
*
1946-11-21 Toespraak filosofie, wetenschap en geloof    
0756 Pius XII Paus Pius XII - Toespraak
Vi Fu Mai
Kersttoespraak (1946) (24 december 1946)
1946-12-24 Kersttoespraak internationale politiek, antireligieuze actie Italië, hongersnood    
0770 Pius XII Paus Pius XII - Toespraak
Vous vous présentez
Tot de Internationale Unie van Katholieke Vrouwenbonden
(11 september 1947)
1947-09-11 Toespraak Vrouwen in de maatschappij    
0156 Pius XII Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
1947-11-20 Encycliek Liturgie    
0770 Pius XII Paus Pius XII - Apostolische Constitutie
Sacramentum ordinis
Over de heilige wijdingen van diaconaat, priesterschap en episcopaat
(30 november 1947)
1947-11-30 Apostolische Constitutie Wijdingen    
0771 Pius XII Nel Ritrovarci 1948-02-08 Toespraak Tot de Pauselijke Academie van Wetenschappen    
0771 Pius XII Una ben intima 1948-03-10 Toespraak Over het onderricht in de geloofswaarheden en vorming van christelijke levensgewoonten    
0771 Pius XII Per la decima volta 1948-06-02 Toespraak Over de wereldsituatie    
0771 Pius XII Eccovi ancora 1948-06-29 Toespraak Over de taak van de katholieke Italiaanse arbeidersvereniging in de tegenwoordige omstandigheden    
0771 Pius XII Viva e profonda 1948-09-05 Toespraak Tot de meisjes van de Italiaanse Katholieke actie over haar lichtend apostolaat    
0771 Pius XII Paus Pius XII - Toespraak
Nel vedere
Tot de jongemannen van de Italiaanse Katholieke Actie over de drievoudige overwinning op de goloosheid, de materie en de sociale nood (12 september 1948)
1948-09-12 Toespraak Tot de jongemannen van de Italiaanse Katholieke Actie over de drievoudige overwinning op de goloosheid, de materie en de sociale nood    
0771 Pius XII Entre los graves 1948-10-06 Radioboodschap Tot het Zuidamerikaanse congres voor de opvoeders te La Paz over opvoeding en modern milieu    
0771 Pius XII Nous sommes très sensible 1948-11-11 Toespraak Over de urgentie van de eenwording van Europa en wel op christelijke grondslag    
0771 Pius XII Gravi ed ad un tempo 1948-12-24 Toespraak Over de tweevoudige heilige plicht van trouw aan Christus' leer en van beoefening van rechtvaardigheid en liefde    
0758 Pius XII Paus Pius XII - Toespraak
Il Santo Tempo
Tijdens de ontmoeting met de Vastenpredikers van de stad Rome
(23 maart 1949)
1949-03-23 Toespraak Tot de Vastenpredikers van Rome    
0758 Pius XII Paus Pius XII - Toespraak
Votre présence - Over kunstmatige bevruchting
Tot het vierde Internationale Congres van Katholieke artsen
(29 september 1949)
1949-09-29 Toespraak Tot het 4e Internationale Congres van katholieke artsen over de kunstmatige bevruchting    
0758 Pius XII Paus Pius XII - Toespraak
Con felice pensiero
Tot de vereniging van Italiaanse Katholieke juristen
(6 november 1949)
1949-11-06 Toespraak Tot het 1e nationale congres van de "Vereniging van Italiaanse katholieke juristen" over de waardigheid van het recht    
0758 Pius XII Paus Pius XII - Toespraak
Con vivo compiacimento
Over het ware recht - tot het Tribunaal van de Romeinse Rota
(13 november 1949)
1949-11-13 Toespraak Tot de leden van de Romeinse Rota over het ware en het valse recht    
0758 Pius XII Paus Pius XII - Toespraak
Non mai forse
Over het jaar van de grote terugkeer en vergiffenis - Kersttoespraak 1949 bij aanvang van het Heilig Jaar 1950 (24 december 1949)
1949-12-23 Radioboodschap Over het heilige jaar    
0182 Pius XII Paus Pius XII - Encycliek
Humani Generis
Over sommige valse meningen die de grondslagen van de Katholieke leer dreigen te ondermijnen
(12 augustus 1950)
1950-08-12 Encycliek Over sommige valse meningen die de grondslagen van de Katholieke leer dreigen te ondermijnen    
0190 Pius XII Paus Pius XII - Apostolische Exhortatie
Menti Nostrae
Aan geheel de geestelijkheid in vrede de na te streven heiligheid van het priesterlijk leven (23 september 1950)
1950-09-23 Apostolische Echortatie Over de heiliging van priesters    
0772 Pius XII Paus Pius XII - Apostolische Constitutie
Sponsa Christi
Over het religieuzen leven (21 november 1950)
1950-11-21 Apostolische Constitutie Over de slotzusters    
0772 Pius XII Paus Pius XII - Toespraak
Annus Sacer
Tot generaal oversten van orden, congregaties en seculiere instituten in Rome gevestigd (8 december 1950)
1950-12-08 Toespraak Tot de religieuzen    
0187 Pius XII Paus Pius XII - Encycliek
Sempiternus Rex Christus
1500 jaar Concilie van Chalcedon
(8 september 1951)
1951-09-08 Encycliek Concilie van Chalcedon    
  Pius XII Paus Pius XII - Apostolische Constitutie
Exsul Familia Nazarethana
Het Huisgezin van Nazareth - Over de geestelijke verzorging van de emigranten
(1 augustus 1952)
1952-08-01 Apostolische Constitutie Over de geestelijke verzorging van migranten    
0199 Pius XII Paus Pius XII - Encycliek
Fulgens Corona
Stralende erekroon - 100 jaar dogmaverklaring Onbevlekte Ontvangenis
(8 september 1953)
1953-09-08 Encycliek 100 jaar Onbevlekte Ontvangenis    
0762 Pius XII Paus Pius XII - Toespraak
Nous vous saluons
Tot het 26e Intaliaanse Congres van de urologen
(8 oktober 1953)
1953-10-08 Toespraak amputatie, ongeldigheidsverklaring nietigheid huwelijk    
0183 Pius XII Paus Pius XII - Encycliek
Sacra virginitas
Over gelofte van de maagdelijkheid (25 maart 1954)
1954-03-25 Encycliek Over het Godgewijde leven    
0765 Pius XII Paus Pius XII - Toespraak
Accogliete, illustri Signori
Tot de deelnemers aan de VI Nationale Studiebijeenkomst van Italiaanse Katholieke juristen
(5 december 1954)
1954-12-05 Toespraak Over schuld en straf    
0767 Pius XII Paus Pius XII - Encycliek
Musicae sacrae disciplina
Over de gewijde muziek
(25 december 1955)
1955-12-25 Encycliek Over de gewijde muziek    
0788 Pius XII Paus Pius XII - Apostolische Constitutie
Sedes Sapientiae
Over het religieuze leven (31 mei 1956)
1956-05-31 Apostolische Constitutie Over de seminaries en priesteropleidingen    
0190 Johannes XXIII H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Sacerdotii Nostri primordia
Bij gelegenheid van de 100e sterfdag van de H. Pastoor van Ars
(1 augustus 1959)
1959-08-01 Encycliek 100ste sterfdag H. Pastoor van Ars    
0733 Johannes XXIII H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Mater et Magistra
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
(15 mei 1961)
1961-05-15 Encycliek sociale ethiek    
0744 Johannes XXIII H. Paus Johannes XXIII - Toespraak
De roeping tot de ‘staat van volmaaktheid
Tot het eerste internationale congres voor de kloosterroepingen te Rome (16 december 1961)
1961-12-16 Toespraak Tot het eerste internationaal congres voor kloosterroepingen    
  Johannes XXIII Questo incontro 1962-09-09 Toespraak Geestelijkebleidsmannen seminaries    
0739 Johannes XXIII H. Paus Johannes XXIII - Boodschap
La grande aspettazione - Tot de gelovigen aan de vooravond van het Oecumenisch Concilie
Voor de microfoon en de camera vanuit Zijn particuliere bibliotheek
(11 september 1962)
1962-09-11 Radioboodschap Vat II - Voorbereiding    
  Johannes XX III Gaudet Mater Ecclesia 1962-10-11 Toespraak Vat II - Opening 1e zitting    
  Johannes XX III Votre amaible présence 1962-10-12 Toespraak Vat II - tot legaties en internationale instellingen    
  Johannes XX III Notre rencontre 1962-10-13 Toespraak Vat II - tot waarnemers gedelegeerden ga ten Secr v Eenheid    
  Johannes XX III Seigneur écoute 1962-10-25 Radioboodschap Behoud vrede    
  Johannes XX III Primo Sessio 1962-12-08 Toespraak Vat II - sluiting 1e zitting    
  Johannes XX III Natale di quest'anno 1962-12-22 Boodschap Kerst    
0704 Paulus VI H. Paus Paulus VI - Toespraak
Salvete
Bij de opening van de tweede zitting van het Tweede Vaticaans Concilie
(29 september 1963)
1963-09-29 Toespraak Vat II - opening 2e zitting    
0712 Paulus VI H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Summi Dei Verbum
Bij het 4e eeuwfeest van de oprichting van seminaries door het Concilie van Trente
(4 november 1963)
1963-11-04 Apostolische Brief Over 4 eeuwen seminaries vlgs Trente    
0707 Paulus VI H. Paus Paulus VI - Motu Proprio
Sacram Liturgiam
Over het van kracht worden van bepaalde voorschriften van de Constitutie over de Heilige Liturgie, door het Tweede Vaticaans Concilie goedgekeurd
(25 januari 1964)
1964-01-25 Motu Proprio Liturgie Vat II    
0709 Paulus VI H. Paus Paulus VI - Toespraak
Siamo Lietissimi
De hedendaagse mens en de Eucharistie (fragment)
(11 augustus 1964)
1964-08-11 Toespraak Eucharistie, Sacramentsdag    
0710 Paulus VI H. Paus Paulus VI - Toespraak
In Signo Sanctae Crucis
Openingstoespraak 3e zittingsperiode Vaticanum II
(14 september 1964)
1964-09-14 Toespraak Vat II - opening 3e zitting    
0716 Paulus VI H. Paus Paulus VI - Encycliek
Mense Maio
Oproep tot gebed tot Maria in de komende meimaand
(29 april 1965)
1965-04-29 Encycliek Maria    
0750 Vaticanum II 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Christus Dominus
Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk
(28 oktober 1965)
1965-10-28 Decreet herderlijk ambt van bisschoppen in de Kerk    
0727 Vaticanum II 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Dei Verbum
Over de Goddelijke openbaring
(18 november 1965)
1965-11-18 Dogmatische Constitutie Goddelijke Openbaring    
819 Vaticanum II 2e Vaticaans Concilie - Verklaring
Gravissimum Educationis
Over de Christelijke opvoeding
(28 oktober 1965)
1965-11-18 Decreet Christelijke opvoeding    
0820/
0853
Vaticanum II 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Apostolicam Actuositatem
Over het lekenapostolaat
(18 november 1965)
1965-11-18 Decreet Lekenapostolaat    
0798 Vaticanum II 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Ad Gentes Divinitus
Over de missie-activiteit van de Kerk
(7 december 1965)
1965-12-07 Decreet Missieactiviteit    
  Paulus VI H. Paus Paulus VI - Motu Proprio
Ecclesia Sancta
Bekrachtiging van een aantal Decreten van het Tweede Vaticaans Concilie (6 augustus 1966)
1966-08-06 Motu Proprio Uitvoering Vaticanum II    
0818 Paulus VI H. Paus Paulus VI - Encycliek
Populorum Progressio
Over de ontwikkeling van de volken
(26 maart 1967)
1967-03-26 Instructie Ontwikkeling    
  Ritencongregatie Congregatie voor de Riten
Eucharisticum Mysterium
Over de Eredienst van de Eucharistie
(25 mei 1967)
1967-05-25 Instructie Eucharistie    
  Paulus VI H. Paus Paulus VI - Encycliek
Sacerdotalis Caelibatus
Over het priestercelibaat
(24 juni 1967)
1967-06-24 Encycliek Priestercelibaat    
  Paulus VI H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
1968-07-25 Encycliek Geboorteregeling    

Bidoc, Bovendonk

Bidoc, RolducZie ook:

Referenties naar dit dossier

 
Geen documenten gevonden!
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test