• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Kerkelijke Documentatie (SRKK)

Het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland (SRKK) publiceert Nederlandstalige teksten van het Vaticaan en de Nederlandse Bisschoppenconferentie en enkele keer bijdragen vanuit andere landen in een serie genaamd "Kerkelijke Documentatie". Eerst werd het gepubliceerd bij "1-2-1", later genoemd "Rkkerk.nl", een informatieblad over de Rooms Katholieke Kerk, met name in Nederland.

Van de in "Kerkelijke Documentatie" gepubliceerde teksten is inmiddels een groot aantal al opgenomen in deze database, soms in de vertaling van de SRKK (en daarmee ook de geautoriseerde versie voor de Nederlandse Kerkprovincie), soms ook in een andere vertaling. Een "andere vertaling" kan een elders gepubliceerde vertaling zijn, die voldoende betrouwbaar geacht wordt om de betekenis van het kerkelijke document weer te geven, of het is een in eigen beheer of in opdracht van ons vervaardigde vertaling.

Onderstaand overzicht geeft aan of een bepaalde tekst, die in Kerkelijke Documentatie gepubliceerd is geweest, in onze database voorkomt en indien dat het geval is, of de versie van de SRKK is gebruikt of dat de bij ons gepubliceerde tekst gebaseerd is op een andere vertaling. Van de hier genoemde teksten met een andere vertaling dan die van de SRKK zal op termijn getracht worden die SRKK-vertaling te gaan opnemen, als daartoe gerede aanleiding is. De bedoeling van dit overzicht is om hiermee inzicht te geven van de huidige stand van gebruikte teksten, dan wel ook de lacunes aan te geven aan teksten die nog in deze database opgenomen moeten worden (in de laatste twee kolommen staat geen kruisje).

Het SRKK publiceert ook losse vertalingen op hun website. Deze worden in dit overzicht niet meegenomen, want deze zijn los in te zien bij de betreffende teksten.

{in opbouw}


Laatste wijziging: 13 juli 2021

  Uitleg      
    Er is wel een SRKK-vertaling/publicatie, maar deze is (nog) niet opgenomen in deze database   -
    Eigen vertaling gepubliceerd, wordt mogelijk vervangen door SRKK vertaling X  
    Gebruik gemaakt van SRKK-vertaling/publicatie, weliswaar aangepast aan structuur van deze database   X
      Eigen (X) / andere (A)
vertaling
SRKK
vertaling
2021        
2 02.02.2020 Paus Franciscus - Postsynodale Exhortatie Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Querida Amazonia
Geliefde Amazone
(2 februari 2020)
(n.a.v. de Amazone-synode)
A  
  29.06.2020 Congregatie voor de Clerus - Instructie Congregatie voor de Clerus
De pastorale bekering van de parochiegemeenschap ten dienste van de missie van de Kerk tot evangelisatie van de Kerk
Instructie
(29 juni 2020)
A  
1 04.10.2020 Paus Franciscus - Encycliek Paus Franciscus - Encycliek
Fratelli tutti
Alle mensen - Over broederschap en sociale vriendschap
(4 oktober 2020)
- Alle mensen - Over broederschap en sociale vriendschap
A  
         
2020        
         
         
2019        
2 29.06.2016 Paus Franciscus - Apostolische Constitutie Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Vultum Dei Quaerere
Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven
(29 juni 2016)
Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven
  X
  01.04.2018 Congregatie voor de Instituten van het Gewijde Leven en de Sociëteiten van het Apostolisch Leven - Instructie Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve
Cor Orans
Instructie over de implementatie van de Apostolische Constitutie Vultum Dei Quaerere over het vrouwelijke contemplatieve leven
(1 april 2018)
- over de implementatie van de Apostolische Constitutie "Vultum Dei Quaerere" over het vrouwelijke contemplatieve leven
  X
  08.06.2018 Congregatie voor de Instituten van het Gewijde Leven en de Sociëteiten van het Apostolisch Leven - Instructie Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve
Ecclesiae Sponsae Imago
Beeld van de Kerk, bruid van Christus - Over de “Ordo Virginum” (8 juni 2018)
- Over de orde van Godgewijde maagden
   
1 25.03.2019 Paus Franciscus - Postsynodale Exhortatie Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Christus Vivit
Lang leve Christus, onze hoop
(25 maart 2019)
(n.a.v. de Jongerensynode)
   
  01.06.2018 Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling - Dicasterie voor Leken, Familie en Leven
Het beste geven van jezelf
De christelijke visie op sport en de menselijke persoon (1 juni 2018)
   
         
2018        
1 13.11.2017 Paus Franciscus - Boodschap Wereldvrededag 2018 Paus Franciscus - Boodschap
Migranten en vluchtelingen: mannen en vrouwen op zoek naar vrede
51e Wereld Vrede Dag - 2018
(13 november 2017)
  X
  15.08.2017 Paus Franciscus - Boodschap Werelddag Migranten en Vluchtelingen Paus Franciscus - Boodschap
Migranten en vluchtelingen opnemen, beschermen, steunen en integreren
104e Werelddag van Migranten en Vluchtelingen - 14 januari 2018
(15 augustus 2017)
  X
  03.12.2017 Paus Franciscus - Boodschap Roepingenzondag 2018 Paus Franciscus - Boodschap
De roep van de Heer horen, herkennen en beleven
55e Wereldgebedsdag voor geestelijke roepingen
(3 december 2017)
X  
  22.02.2018 Congregatie voor de Geloofsleer - Brief aan alle Bisschoppen Congregatie voor de Geloofsleer
Placuit Deo
Het heeft God behaagd - Over het christelijke heil
(22 februari 2018)
over enkele aspecten van het christelijk heil
X  
  19.03.2018 Paus Franciscus - Apostolische Exhortatie Paus Franciscus - Apostolische Exhortatie
Gaudete et Exsultate
Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld
(19 maart 2018)
over de roeping tot heiligheid in deze wereld
X  
         
2017        
1 11.04.2015 Paus Franciscus - Bul Paus Franciscus - Bul
Misericordiae Vultus
Het gelaat van de Barmhartigheid - Afkondiging van het Buitengewone Jubileum van de Barmhartigheid
(11 april 2015)
  X
    Brief van de RK bisschoppen van Nederland bij gelegenheid van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid - Barmhartig als de Vader.    
    Herbergzaam Nederland. Brief van de R.-K. bisschoppen van Nederland over de opvang van vluchtelingen    
  20.11.2016 Paus Franciscus - Apostolische Brief Paus Franciscus - Apostolische Brief
Misericordia et Misera
Barmhartigheid en ellende - na de sluiting van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid
(20 november 2016)
X  
  19.11.2017 Paus Franciscus - Boodschap bij gelegenheid van de Eerste Werelddag van de armen - Paus Franciscus - Boodschap
Laten wij niet liefhebben met woorden maar met daden
1e Werelddag voor de armen
(13 juni 2017)
  X
  10.12.2015 Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen - Commissie voor religieuze betrekkingen met de Joden
Want God kent geen berouw over zijn genadegaven noch over zijn roeping (Rom. 11, 29)
Reflecties over theologische kwesties met betrekking tot de Katholiek-Joodse relaties ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van Nostra Aetate (nr. 4)
(10 december 2015)
- Commissie voor de religieuze betrekkingen tot het Jodendom - Reflecties bij gelegenheid van het 50 jarig jubileum van het document ‘Nostra aetate’
  X
         

2015

       
2 24.05.2015 Paus Franciscus - Encycliek Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
  X
         

2014

       
  24.11.2013 Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Gaudium
Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie
(24 november 2013)
  X
         

2013

       
1 06.10.2012 Paus Benedictus XVI - Boodschap voor de Wereldgebedsdag voor Roepingen Paus Benedictus XVI - Boodschap
Roepingen - teken van hoop, gegrond in het geloof
50e Wereldgebedsdag voor roepingen
(6 oktober 2012)
  X
  21.12.2012 Paus Benedictus XVI - Toespraak tot de Romeinse Curie b.g.v. Kerstmis Paus Benedictus XVI - Toespraak
‘Prope est iam Dominus venite, adoremus!’ - ‘De Heer is nabij, komt, laten wij Hem aanbidden!’
Kersttoespraak tot de Romeinse Curie - Sala Clementina
(21 december 2012)
X  
  15.10.2012 Paus Benedictus XVI - Boodschap voor de Veertigdagentijd (2013) Paus Benedictus XVI - Boodschap
Geloven in de liefde roept de liefde op - Zo hebben wij de liefde leren kennen die God voor ons heeft (1 Joh. 4, 16)
Boodschap voor de Veertigdagentijd 2013
(15 oktober 2012)
X  
  02.01.2013 Paus Benedictus XVI - Boodschap voor de 21e Wereldziekendag Paus Benedictus XVI - Boodschap
“Ga dan en doet gij evenzo” (Lc. 10,37)
Boodschap voor de 21e Wereld Ziekendag, 11 februari 2013 - Altötting
(2 januari 2013)
X  
  08.12.2012 Paus Benedictus XVI - Boodschap b.g.v. de 46e Wereldvrededag Paus Benedictus XVI - Boodschap
Zalig zij die vrede brengen
Wereld Vredesdag - 1 januari 2013
(8 december 2012)
X  
  24.01.2013 Paus Benedictus XVI - Boodschap voor de 47e Wereldcommunicatiedag Paus Benedictus XVI - Boodschap
Sociale media: portalen voor waarheid en geloof; nieuwe plekken voor evangelisatie
47e Wereld Communicatie Dag
(24 januari 2013)
X  
  11.11.2012 Paus Benedictus XVI - Motu Proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Intima Ecclesiae Natura
Over de werken van liefdadigheid
(11 november 2012)
X  
  10.02.2013 Paus Benedictus XVI - Paus Benedictus XVI - Toespraak
Verklaring over het afstand doen van het ambt als Bisschop van Rome, de opvolger van Petrus
(10 februari 2013)
X  
    COMECE - “Een Europese gemeenschap in solidariteit en verantwoordelijkheid.”
Verklaring van de bisschoppen van COMECE met betrekking tot het doel van het verdrag van de EU over de concurrerende sociale markteconomie
   
    Vastenboodschap 2013 van de Nederlandse bisschoppen    
    Gemeenschappelijke verklaring Nederlandse kerken inzake de Doop    
    Onderlinge toenadering tot de doop    
2 11.02.2013 Congregatie voor de Clerus: Congregatie voor de Clerus
Directorium voor het ambt en het leven van de priesters
Nieuwe editie (2013) (11 februari 2013)
   
         
         

2012

       
1 06.01.2012 Congregatie voor de Geloofsleer - Congregatie voor de Geloofsleer
Notitie met pastorale aanbevelingen voor het Jaar van het Geloof
Enkele aanbevelingen om het Jaar van het Geloof op een meer doeltreffende en aangepaste wijze te beleven, ten dienste van het gelovig zijn en de evangelisatie
(6 januari 2012)
X  
  08.12.2011 Paus Benedictus XVI - Boodschap 45e Wereldvredesdag Paus Benedictus XVI - Boodschap
Jongeren opvoeden tot gerechtigheid en vrede
Wereld Vrede Dag 2012
(8 december 2011)
X  
  20.11.2011 Paus Benedictus XVI - Boodschap 20e Wereldziekendag Paus Benedictus XVI - Boodschap
‘Sta op! Uw geloof heeft U gered’ (Lc. 17, 19)
Voor de 20 Wereld Zieken Dag (2012)
(20 november 2011)
  X
  18.10.2011 Paus Benedictus XVI - Boodschap 49e Wereldgebedsdag voor Roepingen Paus Benedictus XVI - Boodschap
Roepingen, geschenk van Gods Liefde
49e Werelegebedsdag voor Roepingen - 29 april 2012
(18 oktober 2011)
  X
  24.01.2012 Paus Benedictus XVI - Boodschap 46e Wereldcommunicatiedag Paus Benedictus XVI - Boodschap
Stilte en woord: weg van de evangelisatie
46e Boodschap voor Wereld Communicatiedag (2012)
(24 januari 2012)
X  
  06.01.2012 Paus Benedictus XVI - Boodschap Wereldmissiedag 2012 Paus Benedictus XVI - Boodschap
Geroepen om het woord van de waarheid te laten schitteren (Porta Fidei, 6) *
Wereldmissiezondag (21 okt. 2012)
(6 januari 2012)
  -
  03.11.2011 Paus Benedictus XVI - Boodschap Veertigdagentijd 2012 Paus Benedictus XVI - Boodschap
“Laten wij elkaar in het oog houden om met elkaar te wedijveren in liefde en daden van liefde” (Heb. 10, 24)
Boodschap voor de Veertigdagentijd 2012
(3 november 2011)
  X
2 15.03.2012 Paus Benedictus XVI - Boodschap voor de 27e Wereldjongerendag Paus Benedictus XVI - Boodschap
Verheugt u in de Heer te allen tijde (Fil. 4, 4)
27e Wereld Jongeren Dag in de diocesen - 2012
(15 maart 2012)
   
    Apostolische reis naar Mexico en de Republiek Cuba    
  23.03.2012 Paus Benedictus XVI - Paus Benedictus XVI - Toespraak
Bij aankomst in Mexico
Silao-vliegveld
(23 maart 2012)
  X
  26.03.2012 Paus Benedictus XVI - Welkomstceremonie Cuba Paus Benedictus XVI - Toespraak
Bij aankomst op Cuba
Vliegveld van Santiago de Cuba
(26 maart 2012)
  X
    Pastoraal bezoek aan het aartsbisdom Milaan en zevende Wereld Ontmoetingsdagen voor Gezinnen    
  02.06.2012 Paus Benedictus XVI - Toespraak Paus Benedictus XVI - Toespraak
Avondwake met getuigenis van gezinnen uit de wereld
Tijdens 7e Wereldontmoeting voor Gezinnen - Park in Bresso (bij Milaan)
(2 juni 2012)
X -
  03.06.2012 Paus Benedictus XVI - Homilie Paus Benedictus XVI - Homilie
Programma van de katholieke gezinnen van het derde millennium
Afsluitende H. Mis tijdens 7e Wereldontmoeting voor Gezinnen - Hoogfeest van de Drie-eenheid - Park in Bresso (bij Milaan)
(3 juni 2012)
X -
    Gewoon openbaar consistorie voor de creatie van nieuwe kardinalen en voor de stemming over enkele canonisaties    
  18.02.2012 Paus Benedictus XVI - Toespraak Paus Benedictus XVI - Toespraak
Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam
Vierde Gewoon Openbaar Consistorie tijdens dit Pontificaat, waaronder de creatie van 22 nieuwe Kardinalen - Sint Pietersbasiliek
(18 februari 2012)
X X
  19.02.2012 Paus Benedictus XVI - Homilie Paus Benedictus XVI - Homilie
Het primaatschap van het Petrusambt
Op het Hoogfeest van Petrus Stoel en dankzegging voor de creatie van 22 nieuwe Kardinalen - Sint Pietersbasiliek
(19 februari 2012)
X X
  19.02.2012 Paus Benedictus XVI - Angelus Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Op het Hoogfeest van Petrus Stoel
Sint Pietersplein
(19 februari 2012)
X X
  20.02.2012 Paus Benedictus XVI - Audiëntie Paus Benedictus XVI - Toespraak
Gelukwensen aan de nieuwe Kardinalen, hun familie en meegereisde pelgrims bij gelegenheid van het Consistorie
Aula Paulus VI
(20 februari 2012)
X X
         

2011

       
1 30.09.2010 Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Verbum Domini
Over de Heilige Schrift - naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2008 Het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk
(30 september 2010)
  X
2 20.12.2010 Paus Benedictus XVI - Toespraak Paus Benedictus XVI - Toespraak
Uitwisseling van Kerstgroeten met Kardinalen, leden van de Romeinse Curie en het Gouvernement
Sala Regia, Vaticaan
(20 december 2010)
X  
  08.12.2010 Paus Benedictus XVI - Boodschap Wereldvrededag 2011 - Paus Benedictus XVI - Boodschap
Godsdienstvrijheid, de weg naar vrede
Wereldvredesdag 2011
(8 december 2010)
  X
  21.11.2010 Paus Benedictus XVI - Boodschap Wereldziekendag 2011 - Paus Benedictus XVI - Boodschap
Door zijn striemen bent u genezen (1 Pt. 2, 24)
Voor de 19e Wereld Zieken Dag - 11 feb. 2011
(21 november 2010)
  X
         
         
7-8 22.09.2011 Paus Benedictus XVI - Toespraak Paus Benedictus XVI - Toespraak
Het luisterend hart - Reflecties op de onderbouwing van het recht
Tot de vergadering van de Duitse Bondsdag - Gebouw van de Reichstag, Berlijn
(22 september 2011)
  X
         
2010        
  27.08.2010 Kard. Tauran - Boodschap Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog
Christenen en moslims: samen het geweld overwinnen tussen aanhangers van verschillende godsdiensten
Boodschap voor het einde van de Ramadan Id al-Fitr 1431 H / 2010 A.D.
(27 augustus 2010)
  X
         

2008

       
2 18.10.2007 Paus Benedictus XVI - Boodschap Wereld Migrantendag 2008: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Jonge migranten
Boodschap voor de 94ste Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen
(18 oktober 2007)
  X
         
         
         
         
         

2006

       
1 25.12.2005 Paus Benedictus XVI - Encycliek Paus Benedictus XVI - Encycliek
Deus Caritas Est
God is Liefde
(25 december 2005)
X  
2 08.12.2005 Paus Benedictus XVI - Boodschap ter gelegenheid van de viering van de 39ste Internationale Dag voor de Vrede, 1 januari 2006 - Paus Benedictus XVI - Boodschap
In de waarheid van de vrede
Boodschap voor de 39e Wereldvredesdag 2006
(8 december 2005)
X  
  08.12.2005 Paus Benedictus XVI - Boodschap voor de veertiende Wereldziekendag Paus Benedictus XVI - Boodschap
Psychiatrische ziekte en menselijke waardigheid
14e Wereldziekendag in Adelaïde (Australië)
(8 december 2005)
  X
  29.09.2005 Paus Benedictus XVI - Boodschap voor de Veertigdagentijd van 2006 Paus Benedictus XVI - Boodschap
Bij het zien van die menigte mensen werd Hij door medelijden bewogen (Mt. 9, 36)
Boodschap voor de Veertigdagentijd 2006
(29 september 2005)
X  
  22.02.2006 Paus Benedictus XVI - Boodschap aan de jongeren van de wereld ter gelegenheid van de 21ste Wereldjongerendag (9 april 2006) Paus Benedictus XVI - Boodschap
Dat zij jullie leert het Woord van God te ontvangen
Boodschap aan de jongeren van de wereld bij gelegenheid van de 21e Wereld Jongeren Dag (9 april 2006)
(22 februari 2006)
X  
  24.01.2006 Paus Benedictus XVI - Boodschap voor de 40ste Wereldcommunicatiedag, 28 mei 2006 Paus Benedictus XVI - Boodschap
De media: een netwerk voor communicatie, gemeenschap en samenwerking
Boodschap voor 40e Wereld Communicatie Dag
(24 januari 2006)
  X
  21.11.2005 Paus Benedictus XVI - Boodschap ter gelegenheid van de eerste Nationale Katholieke Jongerendag in Nederland, 27 november 2005 Paus Benedictus XVI - Boodschap
Zoekt iedere dag de Heer, want Hij wil je gelukkig maken
Boodschap speciaal voor de jongeren aanwezig op de Katholieke Jongerendag te Nieuwegein (27 nov 2005)
(21 november 2005)
  X
  04.11.2005 Congregatie voor de Katholieke Vorming - Instructie met betrekking tot de criteria voor het onderkennen van roepingen aangaande personen met homoseksuele neigingen met het oog op hun toelating tot de priesteropleiding en tot de heilige wijding Congregatie Katholieke Vorming (seminaries en universiteiten)
Instructie over criteria ter onderscheiding van roepingen met betrekking tot personen met homoseksuele neigingen aangaande hun toelating tot het seminarie en de Heilige Wijdingen
(4 november 2005)
  X
    Bisschoppen van Nederland Voorleesbrief Veertigdagentijd 2006   -
3/4   Apostolische reis naar Polen    
  25.05.2006 Paus Benedictus XVI - Toespraak Paus Benedictus XVI - Toespraak
Bij de ontvangstceremonie op het vliegveld Okecje van Warschau
Apostolische reis naar Polen
(25 mei 2006)
  X
    Paus Benedictus XVI - Toespraak Augustinus van Denemarken
Rotulus pugillaris ()
  X
    Paus Benedictus XVI - Toespraak Paus Benedictus XVI - Toespraak
Bij de oecumenische ontmoeting
Lutherse Kerk van de H. Drie-eenheid - Warschau
(25 mei 2006)
  X
  26.05.2006 Paus Benedictus XVI - Homilie Paus Benedictus XVI - Homilie
Tijdens de Eucharistieviering op het Pilsudzki-plein, Warschau
(26 mei 2006)
  X
    Paus Benedictus XVI - Toespraak H. Paus Paulus VI - Brief
Anno ineunte
Aan Patriarch Athanagoras I, Oecumenisch Patriarch van Constantinopel, over het herenigen van de Kerken van Oosten en het Westen (25 juli 1967)
  -
  27.05.2006 Paus Benedictus XVI - Toespraak Paus Benedictus XVI - Toespraak
Bij de ontmoeting met de bevolking van Wadowice (27 mei 2006)
  -
    Paus Benedictus XVI - Toespraak Paus Benedictus XVI - Toespraak
Bouwen op de rots!
De avondwake met jongeren in Krakau
(27 mei 2006)
X  
  28.05.2006 Paus Benedictus XVI - Homilie Paus Benedictus XVI - Homilie
Tijdens de H. Mis in het Blonie Park te Krakau (28 mei 2006)
  -
    Paus Benedictus XVI - Toespraak Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Voorafgaand aan het bidden van het Regina Caeli in het Blonie Park te Krakau (28 mei 2006)
  -
    Paus Benedictus XVI - Gebed en Toespraak Paus Benedictus XVI - Toespraak
In het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz - Birkenau
(28 mei 2006)
X  
5/6 02.08.2006 Perscommuniqué bij het overlijden van Johannes kardinaal Willebrands   -
  2006 Bisschoppelijke Brief over missie in de 21ste eeuw "Getuigen van de hoop die in ons leeft!"   -
  07.08.2006 Adrianus kardinaal Simonis - Preek tijdens de avondwake voor Johannes kardinaal Willebrands   -
  08.08.2006 Adrianus kardinaal Simonis - Inleiding bij de uitvaartdienst voor Johannes kardinaal Willebrands   -
  13.05.2006 Adrianus kardinaal Simonis - Preek bij de zaligverklaring van zr. Maria Teresa Tauscher   -
  08.08.2006 Walter kardinaal Kasper - Homilie bij gelegenheid van de uitvaart van Johannes Gerardus Maria kardinaal Willebrands   -
  08.06.2006 Paus Benedictus XVI - Brief Paus Benedictus XVI - Brief
Aan de Spaanse Bisschoppen
Bij gelegenheid van de Apostolische reis naar Valencia voor de viering van de 5e Wereldgezinsdagen
(8 juli 2006)
  X
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1998        
  01.06.1988 Paus Johannes Paulus II - H. Paus Johannes Paulus II - Gebeden en Testament
Gebed bij gelegenheid van het tweede voorbereidingsjaar (1998) op het Jaar 2000 (toegewijd aan de heilige Geest)
(1 juni 1998)
  X
  15.08.1997 Msgr. Hoyos - Congregatie voor de Clerus
Algemeen directorium voor de catechese
(15 augustus 1997)
  X
         
1997        
 1 21.08.1996 Paus Johannes Paulus II - Boodschap H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Toon betrokkenheid met het lot van migranten - Geloof werkt door barmhartigheid
Werelddag voor migranten en vluchtelingen 1997
(21 augustus 1996)
  X
         
1996        
2 08.12.1995 Mgrs. Trujilo - Pauselijke Raad voor het Gezin
De ware betekenis van de menselijke seksualiteit
Richtlijnen voor de opvoeding in gezinsverband
(8 december 1995)
  X
4/5 25.03.1996 Paus Johannes Paulus II - Ap. Exhortatie H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Vita Consecrata
Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld
(25 maart 1996)
  X
8 25.11.1994 Internationale Theologische Commissie - Internationale Theologische Commissie
Enkele vraagstukken over God als Verlosser
(29 november 1994)
  X
         
1995        
  25.03.1994 Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Varietates legitimae
De Romeinse liturgie en de inculturatieVierde instructie voor de juiste toepassing van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie (nrs. 37-40)
(25 maart 1994)
  X
         
1993        
 7 25.03.1993 Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
Oecumenisch Directorium
Richtlijnen voor de toepassing van de beginselen en normen inzake de oecumenische beweging (25 maart 1993)
  X
         
1991        
  04.04.1991 Paus Johannes Paulus II - Toespraak H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Tot de kardinalen bij de opening van het Buitengewone Consistorie over het thema: De waardigheid van het menselijk leven
(4 april 1991)
  X
  04.04.1991 Joseph Kard. Ratzinger - Toespraak Joseph Kardinaal Ratzinger
Het probleem van de bedreigingen voor het menselijk leven
Overzicht gegeven bij het Buitengewone Consistorie over dit thema
(4 april 1991)
  X
  06.12.1990 Paus Johannes Paulus II - Toespraak H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Tot de deelnemers aan de viering van de 25e verjaardag van de Verklaring Nostra Aetate
Consistoriehal, Vaticaan
(6 december 1990)
  X
         
 1990        
 3 02.05.1989 Joseph Kard. Ratzinger - Toespraak Congregatie voor de Geloofsleer
Moeilijkheden op het gebied van het geloof in het huidige Europa
Bijeenkomst van Congregatie van de Geloofsleer met de Commissies voor de geloofsleer van Europese bisschopsconferenties
(2 mei 1989)
  X
  08.12.1989 Paus Johannes Paulus II - Boodschap H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Vrede met God, de Schepper, vrede met de gehele schepping
Internationale Dag voor de Vrede 1 januari 1990
(8 december 1989)
  X
  15.10.1989 Joseph Kard. Ratzinger - Brief over christelijke meditatie Congregatie voor de Geloofsleer
Orationis formas
Enige aspecten van de christelijke meditatie - Brief aan de Bisschoppen van de R.K. Kerk
(15 oktober 1989)
  X
 10 24.05.1990 Joseph Kard. Ratzinder - Instructie Congregatie voor de Geloofsleer
Donum Veritatis
Instructie over de Kerkelijke Roeping van de Theoloog
(24 mei 1990)
  X
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 Zie ook:

https://web.archive.org/web/20030813173558/http://www.katholieknederland.nl/kerkprovincie/archief/index_kerkelijke-documentatie_archief-1997-2001.html

RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test