• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Liturgische Documentatie

Vanaf 2002 publiceert de Nationale Raad voor Liturgie, naast het jaarlijkse "Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie", een bijlage genaamd "Liturgische Documentatie". In dit overzicht een inhoudsopgave van deze deeltjes, met daarbij, voorzover van toepassing, links naar de teksten zoals die in deze database zijn opgenomen.

Verwijzingen naar teksten uit deze serie, zoals die in deze database zijn opgenomen, is niet altijd de vertaling uit deze serie. In een aantal gevallen was al via andere kanalen al een vertaling verkregen. Wel zal geprobeerd worden op termijn deze dan aan te passen aan deze officieel gepubliceerde.

{in opbouw}


Laatste wijziging: 19 december 2022

Deel 1 - 2002

Decreet 18-12-2001: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Decreet over invoeging resp. wijziging van een aantal heiligenfeesten
(18 december 2001)
Nieuwe formulieren bij Altaarmissal en Getijdenboek en bij eerdere aanvullingen wordt niet opgenomen op deze site
Vertaalinstructie - Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten 28-03-2001: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Liturgiam Authenticam
Het gebruik van de volkstaal in de uitgaven van de Romeinse LiturgieVijfde instructie betreffende de juiste uitvoering van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie (bij art. 36)
(28 maart 2001)
Nederlandse Bisschoppen 06-03-2001: Nederland
Handleiding ten dienste van misintenties, misstipendia en fundaties
(6 maart 2001)
Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten 16-01-1988: Rondzendbrief Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Paschalis sollemnitatis
De voorbereiding en viering van het Paasfeest - Rondzendbrief
(16 januari 1988)
Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten 01-11-1973: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Directorium de Missis cum pueris
Directorium voor de Eucharistievieringen met kinderen
(1 november 1973)
, Directorium voor Eucharistievieringen met kinderen

Deel 3 - 2004

Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio - Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten 18-03-2002: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Institutio Generalis Missalis Romani
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
(18 maart 2002)
Nederlandse Bisschoppen - Begeleidend schrijven bij de instructie Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Redemptionis Sacramentum
Het Sacrament van de verlossing - Wat nageleefd en vermeden dient te worden met betrekking tot de allerheiligste Eucharistie
(25 maart 2004)
24-06-2004: Nederland
Begeleidend schrijven bij de instructie ‘Redemptionis sacramentum’ (24 juni 2004)
Het Sacrament van de verlossing - Wat nageleefd en vermeden dient te worden met betrekking tot de allerheiligste Eucharistie - Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten 25-03-2004: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Redemptionis Sacramentum
Het Sacrament van de verlossing - Wat nageleefd en vermeden dient te worden met betrekking tot de allerheiligste Eucharistie
(25 maart 2004)

Deel 4 - 2006

Raad voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie 17-04-1966: Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie
De oratione communi seu fidelium. Natura, momentum ac strutura. Criteria atque specimina Coetibus territorialibus Episcoporum proposita
Over het universele gebed of het gebed van de gelovigen (17 april 1966)
Congregatie voor de Geloofsleer 11-05-2005: Congregatie voor de Geloofsleer
Nota over het Ministerie van het Sacrament van Ziekenzalving
(11 februari 2005)
Algemeen-kerkelijke liturgische documenten sinds Vaticanum II (1963-2003) in Nederlandse vertaling. Een bibliografie. Liturgische documenten in Nederlandse vertaling, in beperkte vorm, met verwijzing naar in deze database opgenomen teksten en aanvullingen en verbeteringen, alsmede aanvullingen van ná 2003.

Deel 5 - 2008

Nederlandse Bisschoppenconferentie 25-05-2008: Nederland
Over de viering van het Sacrament van de Eucharistie
Aan de priesters
(25 mei 2008)

Deel 6 - 2010

Compendium van de Eucharistie - Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten 19-10-2009: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Compendium Eucharisticum
Compendium van de Eucharistie
(19 oktober 2009)
Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten 29-06-2008: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Vertaling van de Godsnaam in de liturgie
(29 juni 2008)
Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten 17-10-2006: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Over de vertaling van de woorden pro multis bij de consecratie
(17 oktober 2006)
Paus Benedictus XVI, Motu Proprio 26-10-2009: Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Omnium in mentem
Over de aanpassing van enige artikelen uit de Codex Iuris Canonici (1983)
(26 oktober 2009)

Deel 7 - 2011

Paus Benedictus XVI - Motu Proprio 02-07-2009: Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Ecclesiae Unitatem
Betreffende de Pauselijke Commissie Ecclesia Dei
(2 juli 2009)
Pauselijke Commissie 'Ecclesia Dei' 30-04-2011: Pauselijke Commissie Ecclesia Dei
Universae Ecclesiae
Over de uitvoering van het Motu Proprio Summorum Pontificum
(30 april 2011)
Paus Benedictus XVI - Apostolische Constitutie 04-11-2009: Paus Benedictus XVI - Apostolische Constitutie
Anglicanorum Coetibus
Het voorzien in persoonlijke ordinariaten voor Anglicanen die in de volledige gemeenschap toetreden tot de Katholieke Kerk
(4 november 2009)
Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten 19-12-1988: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Verklaring over Eucharistievieringen in samenkomsten van de Neo-Catechumenale Weg (19 december 1988)
Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten 01-12-2005: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Richtlijnen voor de viering van de Eucharistie bij de Gemeenschap van Neocatechumenaat
Prot. 2520/03/L
(1 december 2005)
Benedictus XVI - Toespraak 12-01-2006: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Tot de gemeenschap van de Neo-Catechumenale Weg
Aula Paulus VI (12 januari 2006)
Pauselijke Raad voor de Leken 11-05-2008: Pauselijke Raad voor de Leken
Statuut van de Neo-Catechumenale Weg (11 mei 2008)
Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten 02-04-2011: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Decreet aangaande de liturgische cultus ter ere van de Zalige Paus Johannes Paulus II (2 april 2011)

Deel 8 - 2012

Brief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie 22-02-2012: Nederland
De viering van het Paastriduum: Enkele aspecten van de liturgie van het lijden, sterven en verrijzen van de Heer
(22 februari 2012)

Deel 9 - 2012

Constitutie over de Liturgie (hervertaling) 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
op deze site met alleen aanvulling van het notenapparaat
H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief 04-12-1988: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Vicesimus Quintus Annus
25e Verjaardag van de promulgatie van het Conciliedocument Sacrosanctum Concilium over de heilige liturgie
(4 december 1988)
, 25e Verjaardag van de promulgatie van het Conciliedocument Sacrosanctum Concilium over de heilige liturgie
Nederlandse Bisschoppenconferentie 01-10-2005: Nederland
Pastoraat rond het verzoek om euthanasie of hulp bij suïcide. Een handreiking voor studie en bezinning.
fragment
(1 oktober 2005)
Nederlandse Bisschoppenconferentie 06-09-2011: Nederland
Verklaring bisschoppen inzake pastoraat rond euthanasie en suïcide
(6 september 2011)
Nederlandse Bisschoppenconferentie 10-06-2012: Nederland
Begeleidend schrijven bij de brief over het ‘waardig communiceren’
(10 juni 2012)
Nederlandse Bisschoppenconferentie 10-06-2012: Nederland
Waardig communiceren
Bij gelegenheid van Sacramentsdag 2012
(10 juni 2012)

Deel 10 - 2013

I - Liturgische teksten  
1. Brief over het Feest van Onze Heer Jezus Christus Eeuwige Hogepriester 03-07-2012: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Feest van Onze Heer Jezus Christus Eeuwige Hogepriester - Donderdag na Pinksteren
(3 juli 2012)
1. Decreet over het Feest van Onze Heer Jezus Christus Eeuwige Hogepriester 23-07-2012: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Quo efficacius gratia
Over de mogelijkheid van het opnemen van het feest Onze Heer Jezus Christus Eeuwige Hogepriester in de plaatselijke liturgische kalender door Bisschoppenconferenties
(23 juli 2012)
2. Misformulier voor de Nieuwe Evangelisatie  
3. De vertaling van de woorden "Pro multis" over de kelk 14-04-2014: Paus Benedictus XVI - Brief
Catechese over en invoering van de goede vertaling van pro multis
Aan de aartsbisschop van Freiburg en voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie, dr. Robert Zollitsch
(14 april 2012)
(Eigen vertaling)
4. De invoeging van de naam van de H. Jozef in de Eucharistische gebeden II-IV 01-05-2013: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Paternas vices erga
Decreet over het invoegen van de naam van St. Jozef in de Eucharistische Gebeden II, III en IV
(1 mei 2013)
(Eigen vertaling)
5. Acclamtaies bij het gebed van de gelovigen (voorbede)  
II. Kerkmuziek  
1. Directorium voor Liturgische Gezangen: Aanvullende lijst  
2. Beleidsnota kerkmusicus 12-10-2010: Nederland
Beleidsnota Kerkmusicus
Voor de Bisdommen van de R.K. Kerkprovincie in Nederland
(12 oktober 2010)
III. Doopbediening en dooperkenning  
1. Instructie over het Doopsel van kinderen 20-10-1980: Congregatie voor de Geloofsleer
Pastoralis actio
Instructie over het Doopsel van kinderen
(20 oktober 1980)
2. Dooperkenning tussen de R.K. Kerk in Nederland en de Nederlands Hervormde Kerk (1967) 03-09-1966: Nederland
Dooperkenning met Nederlands Hervormden - Aan het moderamen
(3 september 1966)
3. Dooperkenning tussen de R.K. Kerk in Nederland en de Gereformeerde Kerk (1968)  
4. Dooperkenning tussen de R.K. Kerk in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk (1968)  

5. Verklaringen rond de Doop (2012)
- Verklaring omtrent toenadering
- Dooperkenning van kerken in Nederland

 

Deel 11 - 2014

I - De Orde van de Mis - een toelichting

- Inleiding
- De Nederlands-Vlaamse "Commissio Mixta" voor de vertaling van liturgische teksten in de Nederlandse taal
- De herziene vertaling van de Orde van de Mis

 

II - Vredesgebaar in de Mis

Begeleidende brief

 

12-07-2014: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Begeleidend schrijven bij de Rondzendbrief over het vredesgebaar in de Mis
Aan de Voorzitters van de Bisschoppenconferenties
(12 juli 2014)

Rondzendbrief 08-06-2014: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Pacem relinquo vobis
Rondzendbrief over de rituele uitdrukking van de vredesgave in de H. Mis
(8 juni 2014)
III - Oplegging van de as op Aswoensdag  
Normen voor een indult 13-01-2014: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Decreet - De asoplegging op Aswoensdag
Indult voor de Nederlandse Kerkprovincie
(13 januari 2014)

13-01-2014: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Normen voor een indult inzake de asoplegging op Aswoensdag in antwoord op een vraag van de Nederlandse Bisschoppenconferentie
(13 januari 2014)

 
Gewijzigde vertaling van het "Onze Vader" Nieuwe versie ‘ONZE VADER' voor Nederlands taalgebied
   
Brief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie 22-02-2012: Nederland
De viering van het Paastriduum: Enkele aspecten van de liturgie van het lijden, sterven en verrijzen van de Heer
(22 februari 2012)

Deel 12 - 2015

Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten (Notitiae, 50 (2014), nr. 11/12, p. 523-634) 29-06-2014: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Directorium homiletiek (29 juni 2014)

Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten (Notitiae, 50 (2014), nr. 7/8, p. 330-348)

13-06-2014: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Gids voor grote vieringen
(13 juni 2014)

Deel 13 - 2016

I. Liturgische vieringen en richtlijnen  
(4.) Paus Franciscus 20-12-2015: Paus Franciscus - Brief
Aan de Congregatie van de Eredienst en Sacramenten over de voetwassing tijdens de Witte Donderdag liturgie (20 december 2015)
(5.) Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten 06-01-2016: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
In Missa in Cena Domini
In de Mis van het Laatste Avondmaal - Decreet over de voetwassing tijdens de viering van Instelling van de Eucharistie op Witte Donderdag
(6 januari 2016)
(6.) Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten 06-01-2016: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Commentaar op het decreet In Missa in Cena Domini
(6 januari 2016)
(7.) Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten 24-07-2003: Congregatie voor de Geloofsleer
Aan de voorzitters van de Bisschoppenconferenties over het communiceren door coeliakie-patiënten
(24 juli 2003)
(eerder ook al in deel 3)
II. (Zondags)vieringen onder leiding van een diaken of leek, algemeen-kerkelijke richtlijnen  
(1.) Congregatie voor de Goddelijke Eredienst 02-06-1988: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Christi Ecclesia
Directorium voor de viering van de zondagse eredienst zonder priester
(2 juni 1988)
(2.) Interdicasteriële instructie 15-08-1997: Congregatie voor de Clerus
Ecclesiae de mysterio
Het mysterie van de Kerk - Interdicasteriële Instructie over enige vragen betreffende de medewerking van lekengelovigen aan het dienstwerk van de priesters
(15 augustus 1997)
(3.) Bijzondere liturgische taken van leken in en buiten de Eucharistie volgens andere documenten  
      1. Uit het Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
Oecumenisch Directorium
Richtlijnen voor de toepassing van de beginselen en normen inzake de oecumenische beweging (25 maart 1993)
25-03-1993: Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
Oecumenisch Directorium
Richtlijnen voor de toepassing van de beginselen en normen inzake de oecumenische beweging (25 maart 1993)
      2. Uit de apostolische brief H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Dies Domini
Over de heiliging van de zondag
(31 mei 1998)
van Paus Johannes Paulus II
31-05-1998: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Dies Domini
Over de heiliging van de zondag
(31 mei 1998)
      3. Uit de Encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Ecclesia de Eucharistia
De Kerk leeft van de Eucharistie
(17 april 2003)
van Paus Johannes Paulus II
17-04-2003: H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Ecclesia de Eucharistia
De Kerk leeft van de Eucharistie
(17 april 2003)
      4. Uit de instructie Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Redemptionis Sacramentum
Het Sacrament van de verlossing - Wat nageleefd en vermeden dient te worden met betrekking tot de allerheiligste Eucharistie
(25 maart 2004)
van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten
25-04-2004: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Redemptionis Sacramentum
Het Sacrament van de verlossing - Wat nageleefd en vermeden dient te worden met betrekking tot de allerheiligste Eucharistie
(25 maart 2004)
      5. Uit de post-synodale apostolische exhortatie Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Sacramentum Caritatis
Het Sacrament van de Liefde - Over de Eucharistie, bron en hoogtepunt van het leven en de zending van de Kerk
(22 februari 2007)
van Paus Benedictus XVI
22-02-2007: Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Sacramentum Caritatis
Het Sacrament van de Liefde - Over de Eucharistie, bron en hoogtepunt van het leven en de zending van de Kerk
(22 februari 2007)
IV. Richtlijnen voor particuliere kalenders  
(1.) Congregatie voor de Goddelijke Eredienst 24-06-1970: Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
De Calendaria Particularia atque Officiorum et Missarum Propriis recognoscendis
Over de herziening van de particuliere en eigen kalenders voor het Officie en de Mis
(24 juni 1970)
(2.) Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten 21-05-1997: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Notificatio de cultu Beatorum
Notitie over de verering van de zaligen
(21 mei 1999)
(3.) Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten 20-09-1997: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Notitie over enkele aspecten van de eigen kalenders en liturgische teksten
(20 september 1997)
(4.) Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten 28-03-2001: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Liturgiam Authenticam
Het gebruik van de volkstaal in de uitgaven van de Romeinse LiturgieVijfde instructie betreffende de juiste uitvoering van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie (bij art. 36)
(28 maart 2001)
(5.) Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten 27-01-2016: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Notitie over het toestaan van de verering ter gelegenheid van de pelgrimage van belangrijke relieken van zaligen
(27 januari 2016)
V. Kerkgebouwen - betekenis, inrichting en sluiting  
(1.) Pontificale Romanum 29-05-1977: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Ordo Dedicationis ecclesiae et altaris, editio typica
Orde van dienst voor kerk- en altaarwijdingen (fragmenten)
(29 mei 1977)
(2.) Nederlandse Bisschoppenconferentie 30-04-2013: Nederland
Het kerkgebouw als getuige van de christelijke traditie
Uitgangspunten van beleid voor kerkgebouwen
(26 september 2008)
(3.) Congregatie voor de Clerus 30-04-2013: Congregatie voor de Clerus
Procedure bij wjziging van parochies, onttrekking van kerkgebouwen aan de goddelijke eredienst en vervreemding van kerkgebouwen
Aan de voorzitters van de Engelstalige Bisschoppenconferenties
(30 april 2013)
(4.) Congregatie voor de Clerus 30-04-2013: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Procedurele richtlijnen voor wijziging van parochies, de sluiting van kerken of het terugbrengen ervan tot profaan maar niet onwaardig gebruik en de vervreemding van kerken
(30 april 2013)

Deel 14 - 2017

Congregatie voor de Oosterse Kerken 06-01-1996: Congregatie voor de Oosterse Kerken
Instructie over de toepassing van de liturgische voorschriften uit Canoniek wetboek van de Oosterse Kerken
(6 januari 1996)
Paus Franciscus - Motu Proprio 31-05-2016: Paus Franciscus - Motu Proprio
De concordia inter Codices
Waarmee enkele normen van het Wetboek van Canoniek Recht worden veranderd
(31 mei 2016)
Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten 15-06-2017: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
De pane et vino ad Eucharistiam destinatis
Over het brood en de wijn die voor de Eucharistie is bestemd
(15 juni 2017)
Nederlandse Kerkprovincie 12-07-2017: Mededeling van de Nederlandse Kerkprovincie over brood en wijn voor de Eucharistie
Congregatie voor de Geloofsleer 15-08-2016: Congregatie voor de Geloofsleer
Ad resurgendum cum Christo
Over het begraven van de doden en het behoud van de as in het geval van crematie
(15 augustus 2016)

2018: Liturgische Handreiking deel 3: 

Deel 15 - 2019

2020

Deel 16 - 2021

I. De buitengewone vorm van de Romeinse ritus  
(1.) Congregatie voor de Geloofsleer 22-02-2020: Congregatie voor de Geloofsleer
Cum Sanctissima
Decreet over de liturgische viering ter ere van heiligen in de forma extraordinaria van de Romeinse Ritus
(22 februari 2020)

Appendix: 
(2.) Congregatie voor de Geloofsleer 22-02-2020: Congregatie voor de Geloofsleer
Quo magis
Decreet ter goedkeuring van zeven eucharistische prefaties voor de forma extraordinaria van de Romeinse Ritus
(22 februari 2020)
(3.) Paus Franciscus, Motu Proprio 16-07-2021: Paus Franciscus - Motu Proprio
Traditionis Custodes
Hoeders van de traditie - Over het gebruik van de Romeinse liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(16 juli 2021)
(4.) Paus Franciscus, Brief 16-07-2021: Paus Franciscus - Brief
Presentatie van het Motu Proprio Traditionis Custodes over de Romeinse liturgie van voor de hervorming van 1970
Aan de Bisschoppen van de gehele wereld
(16 juli 2021)
II. Sacramentele doopformule  
(1.) Congregatie voor de Geloofsleer 24-06-2020: Congregatie voor de Geloofsleer
Dubia over de geldigheid van de doop onder gebruikmaking van de formule Wij dopen u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.
(24 juni 2020)
(2.) Congregatie voor de Geloofsleer 24-06-2020: Congregatie voor de Geloofsleer
Dubia over de geldigheid van de doop onder gebruikmaking van de formule Wij dopen u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.
(24 juni 2020)
III. De Zondag va het Woord  
Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten 17-12-2020: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Notitie over de Zondag van het Woord
(17 december 2020)
IV. Lectoraat en acolietaat  
(1.) Paus Paulus VI 15-08-1972: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Ministeria quaedam
Ordening met betrekking tot de eerste tonsuur, de lagere wijdingen en het subdiaconaat in de Latijnse Kerk wordt vernieuwd
(15 augustus 1972)
(2.) De ritus van de aanstelling tot lector en acoliet -
(3.) Paus Franciscus, Motu Proprio 10-01-2021: Paus Franciscus - Motu Proprio
Spiritus Domini
De Geest van de Heer - over aanpassing van Canon 230 § 1 waardoor aanstelling van vrouwen tot lector en acoliet toegestaan wordt
(10 januari 2021)
(4.) Paus Franciscus, Brief 10-01-2021: Paus Franciscus - Brief
Over de toelating van vrouwen tot de ambten van lectoraat en acolytaat
(10 januari 2021)
V. Vragen over het zegenen van gelijkgeslachtelijke relaties  
(1.) Congregatie voor de Geloofsleer 22-02-2021: Congregatie voor de Geloofsleer
Responsum ad dubium - omtrent de zegening van verbintenissen van personen van hetzelfde geslacht
(22 februari 2021)
(2.) Congregatie voor de Geloofsleer 22-02-2021: Congregatie voor de Geloofsleer
Responsum ad dubium - omtrent de zegening van verbintenissen van personen van hetzelfde geslacht
(22 februari 2021)
VI. Liturgische richtlijnen betreffende de Covid-19-pandemie  
          I. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten  
(1.) Decreet 19-03-2020: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
In tempo di Covid-19
Ten tijde van Covid-19 - Decreet over aanpassingen in de liturgie van het Sacrum Triduum en Pasen
(19 maart 2020)
(2.) Decreet 25-03-2020: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
In tempo di Covid-19 (II)
Ten tijde van de Covid-19 pandemie (II) - Aanvullende versie van het Decreet over aanpassingen in de liturgie van het Sacrum Triduum en Pasen
(25 maart 2020)
(3.)  26-03-2020: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Notitie over de viering van het Paastriduum in seminaries, priestertehuizen, kloosters en religieuze gemeenschappen
(26 maart 2020)
(4.) Misformulier 'Ten tijde van een pandemie'  -
(5.) 15-08-2020: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Laten we met vreugde terugkeren naar de Eucharistie!
(15 augustus 2020)
(6.) 01-10-2020: Bisschoppensynodes
Bijdrage tijdens de reflectie bij aanvang van het synodale proces (9 oktober 2021)
(7.) 16-12-2020: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Celebratie van 4 HH. Missen op zowel Kerstdag, Octaafdag van Kerst en Epifanie
(16 december 2020)
(8.) Notitie 12-01-2021: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Notitie over de oplegging van de as op Aswoensdag in tijden van een pandemie
(12 januari 2021)
 
(9.) Notitie 17-02-2021: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Notitie voor de bisschoppen en bisschoppenconferenties over de viering van de Goede Week 2021
(17 februari 2021)
          II. Apostolische Penitentiarie  
(1.) Notitie 19-03-2020: Apostolische Penitentiarie
Ik ben met u alle dagen (Mt. 28, 20)
Notitie over het Sacrament van Verzoening bij de huidige pandemie - Algemene Absolutie
(19 maart 2020)
(2.) Decreet 19-03-2020: Apostolische Penitentiarie
Decreet over het verlenen van speciale Aflaten aan de gelovigen tijdens de huidige pandemie
(19 maart 2020)
          III. Nederlandse Bisschoppenconferentie:
Richtlijnen m.b.t. het liturgische leven tijdens de pandemie
 -
          IV. Nationale Raad voor Liturgie  
(1.) 23-04-2020: Nederland
De H. Reserve tijdens COVID-19
(23 april 2020)
(2.) Toelichting 23-04-2020: 
(3.)  16-01-2021: 
VII. Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen  
Instructie 08-12-2017: Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen
Relieken van de Kerk: authenticiteit en bewaring
(8 december 2017)

Deel 17 - 2012

Paus Franciscus, Motu Proprio 10-05-2021: Paus Franciscus - Motu Proprio
Antiquum ministerium
Waarmee de dienst van catechist ingesteld wordt
(10 mei 2021)
Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten 24-05-2022: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Aan de voorzitters van de Bisschoppenconferenties aangaande enige verduidelijkingen over de riten van aanstelling tot lector, acoliet en catechist
(24 mei 2022)
Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten, Decreet 22-10-2021: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Postquam Summus Pontifex
Decreet ter uitwerking van de regelingen volgens canon 838 van het Kerkelijk Wetboek (22 oktober 2021)
Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten, Dubia 31-05-2016: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Responsa ad dubia over enkele regelingen volgens het Motu Proprio Traditionis Custodes
(4 december 2021)
   


Zie ook:

RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test