• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dogma

De Kerk definieert het geloof in zgn. dogma's, vooral dan wanneer bepaalde geloofspunten weliswaar algemeen geloofd worden, echter om bepaalde redenen kennelijk niet goed tot hun recht komen. Er wordt dus niets aan de geopenbaarde waarheid toegevoegd. Getracht wordt in het dogma het geloofsgoed beter en duidelijker uiteen te zetten.
In deze serie zijn van enkele Concilies de volledige teksten opgenomen.


Laatste wijziging: 8 augustus 2018

Algemene toelichting op wat een dogma is:

Over dogma's:

Internationale Theologische Commissie: Internationale Theologische Commissie
De interpretatie van het dogma
(1 oktober 1989)
(1989)

Volledige teksten waarin dogma's worden afgekondigd:

Lijstje met kernpunten van het geloof, niet uitputtend of volledig, die als dogma te boek staan, ontleend aan de Congregatie voor de Geloofsleer
Leerstellige nota ter verheldering van de laatst vastgestelde formule van de Geloofsbelijdenis
(29 juni 1998)
:

Vier dogma's betreffende Maria:

Uitleg van dogma's:

Denzinger

  • Het overzicht van de Denzinger (Heinrich Denzinger, Enchiriodion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum - Compendium van de Geloofsbelijdenissen en kerkelijke uitspraken in zaken geloof en zeden) is ook op deze site in opbouw. De lijst is niet volledig omdat niet alle documenten op de site staan en nog niet alle documenten, die ook in de Denzinger zijn opgenomen en op deze site wel zijn opgenomen, zijn al voorzien van de aanduiding van de Denzinger. Er wordt aan gewerkt.


Zie ook:

245 dogmas

Referenties naar dit dossier

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test