• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Goede Week en Pasen 2011


Laatste wijziging: 16 maart 2014

Goede Week 2011
17 april 2011 - Palmzondag en de Passie van Onze Heer
  26e Wereld Jongeren Dag
Zegening van de Palmen, Processie en Mis
Homilie: Paus Benedictus XVI - Homilie
De betekenis van de processie op Palmzondag
Palmzondag en Passie van de Heer 2011 - Diocesane Wereldjongerendag
(17 april 2011)
    Angelus
  Boodschap voor Wereld Jongeren Dag 2011 Boodschap: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Geworteld en opgebouwd in Jezus Christus, standvastig in het geloof” (Kol. 2, 7)
Voor de 26e Wereldjongerendag - Madrid 2011
(6 augustus 2010)
     
20 april 2011
  Algemene Audiëntie Catechese: Paus opent de viering van de Goede Week
21 april 2011 - Witte Donderdag
  Chrismamis Homilie: Paus Benedictus XVI - Homilie
Priesterschap van de gedoopten: De Levende God zichtbaar maken
Chrismamis 2011 in de Sint Pietersbasiliek
(21 april 2011)
  Viering van de Voetwassing en de Instelling van het Allerheiligst Sacrament en het Sacrament van de Wijding Homilie: Paus Benedictus XVI - Homilie
De Christenen zijn verenigd als ze verenigd zijn met Jezus
Tijdens de viering van de voetwassing en de instelling van de Sacramenten van de Eucharistie en de Wijding - St. Jan van Lateranen
(21 april 2011)
22 april 2011 - Goede Vrijdag
  Viering van het Lijden van de Heer Homilie door P. Cantalamessa: Prefectuur van het Pauselijk Huis - Prediker van het Pauselijk Huis
Waarlijk, deze Mens was een Zoon van God
Homilie tijdens de Goede Vrijdagliturgie in aanwezigheid van Paus Benedictus XVI - Sint Pietersbasiliek
(15 april 2011)
  Via Crucis in het Colosseum Toespraak
VERRIJZENIS VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS - PASEN 2011
23 april 2011 - Heilige of Stille Zaterdag
  Paaswake Homilie:
24 april 2011 - Verrijzenis van de Heer - Paaszondag
  Urbi et Orbi Toespraak: Paus Benedictus XVI - Urbi et Orbi
In resurrectione tua, Christe, caeli et terra laetentur
Paasboodschap 2011 voorafgaand aan de zegen Urbi et Orbi
(24 april 2011)
25 april 2011 - Paasmaandag
  Regina Caeli Toespraak:
27 april 2011 - Woensdag onder het octaaf van Pasen
  Algemene Audiëntie Catechese: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Het octaaf van Pasen
(27 april 2011)
1 mei 2011 - Beloken Pasen / Barmhartigheidszondag
Zaligverklaring van Paus Johannes Paulus II
  Homilie Toespraak: Paus Benedictus XVI - Homilie
Zaligverklaring Paus Johannes Paulus II
(1 mei 2011)


Zie ook:

RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test