• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Kerkleraren

De titel Kerkleraar of Kerklerares (Doctor Ecclesiae) is een titel in de Rooms Katholieke Kerk die door het kerkelijk gezag in een uitdrukkelijke verklaring verleend wordt aan schrijvers en schrijfsters die uitmunten door hun heiligheid in levenswijze, hun getrouwheid aan de kerkelijke leer en hun grote geleerdheid. De titel is ontstaan uit de verering van de vier westerse vaders van de Kerk.

In een reeks catecheses heeft Paus Benedictus XVI succesievelijk de meeste van de kerkleraren besproken tijdens de Algemene Audiënties. Meestal zijn de linken in deze lijst naar deze catecheses.

De Congregaties voor Geloofsleer en voor de Zalig- en Heiligverklaringen bereiden een besluit tot het verheffen tot kerkleraar voor, die in hun beider gremia tijdens een algemene vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd. Daaraanvolgend wordt het voorstel voorgelegd aan de H. Vader, die vervolgens het besluit bekrachtigd en daarna, in een feestelijke viering, publiekelijk verklaard. (de preciese procedure is vooralsnog onbekend)


Laatste wijziging: 24 januari 2022

Het was Paus Bonifatius VIII die hen in 1295 de eretitel van kerkleraar verleende:

Paus Pius V voegde in de zestiende eeuw de drie Oosterse hiërarchen toe. Deze groep zou, uitgebreid met de heilige Athanasius van Alexandrië in het Westen, vereerd worden als de vier Oosterse kerkvaders:

Vanaf 1567 werden aan de lijst van kerkleraren door verschillende pausen namen toegevoegd:

Op initiatief van Paus Paulus VI werden in 1970 voor het eerst twee vrouwen tot kerklerares verklaard : Theresia van Avila en Catharina van Siëna.

De persoonlijke affectie van de pausen heeft ook een rol gespeeld bij enkele kerkleraarverklaringen. Zo werden de heilige Thomas van Aquino en de heilige Bonaventura kerkleraar verklaard door Pausen die tot dezelfde kloosterorde behoorden als zij (respectievelijk de dominicanen en franciscanen).Zie ook:

Voor "Kerkvaders" (invloedrijke theologen en/of schrijvers uit de beginperiode van de christelijke Kerk), zie o.a. het dossier Christus en Zijn Kerk, toegelicht in de apostelen en in de Vaders (Catecheses door Paus Benedictus XVI)

Referenties naar dit dossier

RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test