• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Godsdienstvrijheid

"Iedere mens heeft het recht en de morele plicht om de waarheid te zoeken, vooral in hetgeen God en de Kerk betreft, en om, zodra hij haar kent, haar te omhelzen en getrouw te bewaren, door aan God een waarachtige eredienst te brengen. Tegelijk vraagt de waardigheid van de menselijke persoon dat op godsdienstig gebied niemand gedwongen wordt tegen zijn geweten in te handelen, noch belemmerd wordt om, binnen de juiste grenzen van de publieke orde, in overeenstemming met zijn geweten te handelen, privé of in het openbaar, individueel of samen met anderen." Catechismus-Compendium
Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk
(28 juni 2005)


Laatste wijziging: 26 maart 2015

Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)

Vaticanum II

Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Compendium van de Sociale Leer van de Kerk
(26 oktober 2004)

Paus Benedictus XVI

Paus Paulus VI

Paus Pius XII

RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test