• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Benedictus XVI en de Heilige Schrift

Paus Benedictus XVI bespreekt in zijn homilieën, meditaties, gebeden, toespraken etc. veelvuldig in detail verzen uit de Heilige Schrift. Soms ontwikkelt hij daarbij orginele inzichten of helpt een Bijbelcitaat op een speciale manier te bezien en toe te passen. In dit overzicht wordt een kleine poging gedaan om daarop een ingang te geven door in de volgorde van de Bijbelboeken enige van die teksten aan te duiden. Gezien het grote aantal aan homilieën die al op deze site vertaald zijn (en er nog veel meer onvertaald zijn) is het duidelijk een "dossier in ontwikkeling".

Er zijn drie secties. In het eerste worden de pericopen genoemd en in welk document de Paus in het bijzonder in is gegaan om die pericoop te verklaren. In de tweede sectie worden de vindplaatsen aangegeven waar termen, door de Paus gebruikt, door hemzelf of door de vertaler nader verklaard wordt of diverse versies van vertaling uitgelegd wordt. Veelal is deze te vinden in een noot bij de aangegeven alinea van dat document.
De derde sectie tenslotte is een test om opvallend ander gebruik in de Nederlandstalige liturgie van teksten, waarmee de Paus verwant is (met name de Latijnse liturgische teksten, of afgeleiden daarvan in de Italiaanstalige versie).

De techniek van de site vereist dat aanduiding van de betreffende pericopen tussen haakjes aangegeven staan.


Laatste wijziging: 15 januari 2021

Sectie 1: de pericoop en in welk document (Homilie, Angelus etc.) de Paus daarop ingaat:

Sectie 2: woorden in de Heilige Schrift nader uitgelegd

Sectie 3: verschillen in de liturgie

Sectie 4: overige Bijbelreferenties

Overzicht van alle Bijbelcitaten die in documenten terug te vinden zijn: Bijbelreferenties (en dan bij de betreffende Bijbelverzen)

Referenties naar dit dossier

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test