• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Maria in het leven van de Kerk - diverse aspecten van en over Maria

In het leven van de Kerk speelt Maria, de Moeder van God, een belangrijke rol. Onder de diverse aspecten is in dit overzicht facetten daarvan belicht in het kerkelijk spreken. Wij roepen Maria wel in als voorspreekster bij de Heer, tot haar bidden of haar zelfs aanbidden doen we niet: we bidden tot God, soms via Maria, en alleen God aanbidden we.


Laatste wijziging: 19 december 2022

Meer algemene beschrijvingen zijn te vinden in:

Over specifieke onderwerpen is op diverse plekken wat terug te vinden. Hierbij enkele belangrijke:

Naamdagen van Maria in de liturgie van de Kerk

zie o.a.: Paus Paulus VI, Apostolische Exhortatie H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Marialis Cultus
Over de vernieuwing van de Maria-verering in liturgie en persoonlijke beleving
(2 februari 1974)

1 jan Moeder Gods H
2 feb Bij de opdracht van de Heer / Maria Lichtmis F
11 feb Maria van Lourdes G
25 mrt Aankondiging van de Heer / Maria Boodschap H
31 mei Maria Visitatie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth F
16 jul Maria van de Berg Karmel G
5 aug Kerkwijding Maria Maggiore, Rome G
15 aug Maria Tenhemelopneming H
22 aug Maria Koningin G
8 sep Maria geboorte F
12 sep De heilige naam van Maria G
15 sep Maria van Smarten G
7 okt Maria van de Rozenkrans G
21 nov Opdracht van Maria in de tempel (apocrief) G
8 dec Onbevlekte Ontvangenis van de heilige Maagd Maria H
       
maandag na Pinksteren   Maria, Moeder van de Kerk G
zaterdag na de 2e zondag na Pinksteren   Feest Onbevlekt Hart van de heilige Maagd Maria G
    Gedachtenis van Maria op zaterdag G
       

Liturgische rangen:
H = Hoogfeest
F = Feest
G = GedachtenisZie ook:

RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test