• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Codex Iuris Canonici - Wetboek van Kerkelijk Recht

25 januari 1983 werd de nieuwe Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
(CIC), het Wetboek van Kerkelijk Recht voor de Latijnse Kerk, met de Apostolische Constitutie H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Sacrae Disciplinae Leges
Promulgatie van de Codes Iuris Canonici
(25 januari 1983)
door de H. Paus Johannes Paulus II gepromulgeerd.

In 1904 kondigde de H. Paus Pius X de codificatie van het kerkelijk recht aan. In 1916 kwam dit werk gereed en werd in 1917 door Paus benedictus XV gepromulgeerd.

Tijdens de H. Paus Johannes XXIII - Toespraak
Aankondiging diocesane Synode, Oecumenisch Concilie en aanpassing Kerkelijk wetboek
Tot college van kardinalen op het feest van St. Paulus-bekering - Vespers in de St. Paulus-buiten-de-Muren, Rome
(25 januari 1959)
kondigde H. Paus Johannes XXIII tevens de vernieuwing van de Wetboek
Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917)
aan, alsmede een eigen Wetboek
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken (1 oktober 1991)
en de Synode voor Rome. Omdat de aankondiging van de nieuwe Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
gelijk met de aankondiging van Vaticanum II plaatsvond wordt de Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
ook wel gezien als het "laatste document van Vaticanum II", omdat de vruchten van het Concilie hierin verwerkt zijn.

In de Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
, zoals deze op deze site gepubliceerd staat, zijn zoveel mogelijk de aanpassingen van na de inwerkingtreding verwerkt (zij het als werkvertaling en niet als officiële tekstaanpassing), de toepassingsbesluiten voor Nederland zijn toegevoegd en diverse uitspraken over de interpretatie van het Wetboek aangegeven.


Laatste wijziging: 20 mei 2022

Latijnse Kerk

1983

Toevoegingen / aanpassingen

Na de promulgatie van de Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
en de regelingen, zoals aangegeven in de Apostolische Constitutie H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Pastor Bonus
Over de hervorming van de Romeinse Curie
(28 juni 1988)
, zijn vervolgens de onderstaande regelingen in de betreffende documenten op deze site verwerkt (dit zijn onofficiële aanpassingen en er is geen sprake van volledigheid):

Officiële Pauselijke aanpassingen

Overige teksten

1917

Oosterse Kerken

1990

1957

  • 02-06-1957: Paus Pius XII - Apostolische Constitutie bij Motu Proprio Paus Pius XII - Apostolische Constitutie
    Cleri Sanctitati
    Over de Oosterse Ritus - Over de personen van de Oosterse Ritus (2 juni 1957)

Berichten

Lexikon CIC Latein-DeutschZie ook:

RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test