• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Chrismamis - Missa chrismatis

Witte Donderdag is de dag van de instelling van de Eucharistie en daarmee ook die van het Sacrament van het Priesterschap. In de ochtend van de 'Donderdag in de Goede Week' (op sommige plaatsen eerder in de Goede Week) wordt in de Kathedraal van ieder Bisdom wordt dit gevierd in de zogeheten Chrismamis.

Tijdens deze Mis ‘wijdt’ de bisschop voor het hele jaar het Chrisma; dat is olijfolie verrijkt met balsum Vgl. Sir. 24, 20 Vgl. Hoogl. 1, 11 Vgl. 2 Kor. 2, 15 Vgl. Ef. 5, 2 (dat overgave aan de erfzonde moet tegengaan en de welriekende geur de levenswandel begeleid). Chrisma is het sacramentele teken van het zegel van de gave van de Heilige Geest:

  • het wordt als sacramentele materie gebruikt bij het Vormsel en
  • dat bij het Doopsel wordt toegediend op het hoofd na de doop,
  • dat bij de Bisschopswijding gebruikt wordt bij de zalving van het hoofd
  • en bij kerk-, altaar-, kelk- en klokkenwijdingen wordt gebruikt.

Daarnaast ‘zegent’ de Bisschop in deze viering:

  • olie voor de geloofsleerlingen”  of ‘catechumenenolie’ die onder meer wordt gebruikt voor de Zalving bij de Sacrament van het Doopsel en bij het opnemen van hen die aan het Catechumenaat deelnemen..
  • olie voor de zieken” (gebruikt bij het Sacrament van de Ziekenzalving)

Na de homilie hernieuwen de priesters, als teken van hun trouw, de beloften die zij bij hun wijding aan de bisschop hebben gedaan.


Laatste wijziging: 22 mei 2022

Over de liturgie

Homilies bij de viering van de ChrismamisZie ook:

RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test