• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Liturgische documenten in Nederlandse vertaling

In de uitgave "Liturgische Documentatie" - Bijlage bij het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie, nr. 4 (Uitgave van de Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie - Nationale Raad voor de Liturgie (NRL)) uit 2006 is een lijst opgenomen van de liturgische documenten die in een Nederlandse vertaling beschikbaar zijn over de periode 1963 - 2003 (pag. 95-127).

In onderstaande lijst, wordt een poging ondernomen om die lijst hier te hernemen, voor een deel verwijzend naar teksten die in de database van deze site al zijn opgenomen (in het blauw en daarmee voorzien van een link naar die tekst) of waar de tekst genoemd wordt (in het zwart, zonder link). In een enkel geval wordt hier verwezen naar een document dat in de genoemde lijst van de NRL niet opgenomen is (aan het volgnummer is een letter toegevoegd).

Dit dossier is nog in opbouw. Door een technische omstandigheid worden enkele documenten herhaald met verwijzingen naar meerdere nummers uit die documenten.


Laatste wijziging: 20 februari 2021

1963

   
1 04.12.1963 Vaticanum II, Dogmatische Constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
over de Heilige Liturgie
2 04.12.1963 Vaticanum II, Decreet 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Inter Mirifica
Over de publiciteitsmedia
(4 december 1963)
over de publiciteitsmedia
3 04.12.1963 Paus Paulus VI, Toespraak tot de Concilievaders bij de sluiting van de derde zitting van het Tweede Vaticaans Concilie H. Paus Paulus VI - Toespraak
Tempus Iam Advenit
Plechtige sluiting van de 2e Zittingsperiode van het Tweede Vaticaans Concilie
(4 december 1963)
4 30.11.1963 Paus Paulus VI, Apostolische Motu Proprio H. Paus Paulus VI - Motu Proprio
Pastorale Munus
Over de verplichtingen en privileges verbonden aan het Bisschopsambt
(30 november 1963)
     

1964

   
5 10.01.1964 H. Officie, Decreet Heilig Officie
De ieiunio eucharistico
Over het eucharistisch vasten (10 januari 1964)
6 15.01.1964 Paus Paulus VI, Apostolische Exhortatie H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
E Peregrinatione
Over de speciale aanbeveling van het smeekgebed dat in de Bidweek voor de Eenheid van de Christenen zal worden gehouden
(15 januari 1965)
over de speciale aanbeveling van het smeekgebed dat in de Bidweek voor de Eenheid van de Christenen zal worden gehouden
7 25.01.1964 Paus Paulus VI, Apostolisch Motu Proprio H. Paus Paulus VI - Motu Proprio
Sacram Liturgiam
Over het van kracht worden van bepaalde voorschriften van de Constitutie over de Heilige Liturgie, door het Tweede Vaticaans Concilie goedgekeurd
(25 januari 1964)
over het van kracht worden van bepaalde voorschriften van de 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
8 29.02.1964 Staatssecretariaat - Raad voor de Openbare Aangelegenheden - Staatssecretariaat
Brief over het werk van het Consilium (Raad ter uitvoering van de Constitutie over de H. Liturgie) (29 februari 1964)
9 25.04.1964 Congregatie voor de Riten - Congregatie voor de Riten
Decreet over de formule voor het uitreiken van de H. Communie
(25 april 1964)
10 25.04.1964 Congregatie voor de Riten - Congregatie voor de Riten
Decreet over de aanroeping van de H. Geest
(25 april 1964)
11 26.09.1964 Concilium - Raad ter uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie - Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie
Inter Oecumenici
Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie
(26 september 1964)
12 29.10.1964 Paus Paulus VI, Toespraak H. Paus Paulus VI - Toespraak
Tot het Consilium (Raad voor de uitvoering van de Constitutie van de H. Liturgie)
(29 oktober 1964)
13 21.11.1964 Vaticanum II, Dogmatische Constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
, 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
, 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
14 21.11.1964 Vaticanum II, Decreet 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Orientalium Ecclesiarum
Over de Oosterse Kerken
(21 november 1964)
, 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Orientalium Ecclesiarum
Over de Oosterse Kerken
(21 november 1964)
15 21.11.1964 Vaticanum II, Decreet 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Unitatis Redintegratio
Over de oecumene
(21 november 1964)
16 21.11.1964 Paus Paulus VI, H. Paus Paulus VI - Besluit
De ieiunio eucharistico
(21 november 1964)
, Besluit omtrent het eucharistisch vasten
     

1965

   
17 06.02.1965 Paus Paulus VI, Apostolische Brief H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Investigabiles Divitias Christi
Bij gelegenheid van het tweede eeuwfeest van de instelling van het feest ter ere van het Heilig Hart
(6 februari 1965)
b.g.v. het tweede eeuwfeest van de instelling van het liturgische feest ter ere van het H. Hart
18 03.09.1965 Paus Paulus VI, Encycliek H. Paus Paulus VI - Encycliek
Mysterium Fidei
Over de leer en de verering van de Heilige Eucharistie
(3 september 1965)
over de leer en de verering van de H. Eucharistie
19 28.10.1965 Vaticanum II, Decreet 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Christus Dominus
Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk
(28 oktober 1965)
20 28.10.1965 Vaticanum II, Decreet 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Perfectae Caritatis
Over de vernieuwing en aanpassing van het religieuze leven
(28 oktober 1965)
21 28.10.1965 Vaticanum II, Decreet 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Optatam Totius Ecclesiae
Over de priesteropleiding
(28 oktober 1965)
22 28.10.1965 Vaticanum II, Verklaring 2e Vaticaans Concilie - Verklaring
Gravissimum Educationis
Over de Christelijke opvoeding
(28 oktober 1965)
23 10.11.1965 Paus Paulus VI, Toespraak H. Paus Paulus VI - Toespraak
Tot hen die werken aan de vertaling van liturgische teksten in de volkstaal
(10 november 1965)
24 18.11.1965 Vaticanum II, Dogmatische Constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Dei Verbum
Over de Goddelijke openbaring
(18 november 1965)
25 18.11.1965 Vaticanum II, Decreet 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Apostolicam Actuositatem
Over het lekenapostolaat
(18 november 1965)
25a 23.11.1965 Congregatie voor de Riten, Instructie Congregatie voor de Riten
In edicendis normis
Instructie omtrent het gebruik van de taal bij de viering van het goddelijk Officie en van de conventuele of communiteitsmis door de religieuzen (23 november 1965)
26 07.12.1965 Vaticanum II, Decreet 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Ad Gentes Divinitus
Over de missie-activiteit van de Kerk
(7 december 1965)
, 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Ad Gentes Divinitus
Over de missie-activiteit van de Kerk
(7 december 1965)
27 07.12.1965 Vaticanum II, Decreet 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Presbyterorum Ordinis
Over het leven en dienst van de priester
(7 december 1965)
, 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Presbyterorum Ordinis
Over het leven en dienst van de priester
(7 december 1965)
28 07.12.1965 Vaticanum II, Pastorale Constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
     

1966

   
29 17.02.1966 Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Paenitemini
Over de hernieuwing van de kerkelijke boetepraktijk
(17 februari 1966)
, over de hernieuwing van de kerkelijke boetepraktijk
30 18.03.1966 Congregatie voor de Geloofsleer
Matrimonii sacramentum
Instructie over gemengde huwelijken (18 maart 1966)
. Verwijzend schrijven van de Nederlandse bisschoppen naar deze instructie van de H. Congregatie voor de Geloofsleer over gemengde huwelijken
31 24.03.1966 Paus Paulus VI en Michael Ramsey, Aartsbisschop van Canterbury - Secretariaat voor eenheid der Christenen
Gemeenschappelijke verklaring over de gesprekken tussen de Rooms Katholieke Kerk en de Anglicaanse Gemeenschap
(24 maart 1966)
32 17.04.1966 Concilium - Raad ter uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie - Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie
De oratione communi seu fidelium. Natura, momentum ac strutura. Criteria atque specimina Coetibus territorialibus Episcoporum proposita
Over het universele gebed of het gebed van de gelovigen (17 april 1966)
over het universele gebed of gebed van de gelovigen
33 06.08.1966 Paus Paulus VI, Apostolisch Motu Proprio H. Paus Paulus VI - Motu Proprio
Ecclesia Sancta
Bekrachtiging van een aantal Decreten van het Tweede Vaticaans Concilie (6 augustus 1966)
met normen ter uitvoering van enkele decreten van het Tweede Vaticaans Concilie
34 15.08.1966 Paus Paulus VI, Brief H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Sacrificium Laudis
Over het bidden van het liturgische getijdegebed in het Latijn door leden van religieuze instituten die verplicht zijn tot het koor
(15 augustus 1966)
aan de algemeen oversten van de clericale orden welke tot het koorgebed verplicht zijn
35 13.10.1966 Paus Paulus VI, Toespraak H. Paus Paulus VI - Toespraak
Tot medewerkers en deskundigen van de Raad (Concilium) ‘ter uitvoering van de Constitutie over de H. Liturgie’
(13 oktober 1966)
36 29.12.1966 Congregatie voor de Riten en de Concilium - Raad ter uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie - Congregatie voor de Riten
Verklaring ter verwerping van sommige initiatieven omtrent liturgische vieringen (29 december 1966)
     

1967

   
37 01.01.1967 Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Indulgentiarum Doctrina
Over de herziening van de aflatenpraktijk
(1 januari 1967)
over de herziening van de aflatenpraktijk
38 22.02.1967 Congregatie voor de Oosterse Kerken Congregatie voor de Oosterse Kerken
Crescens matrimoniorum
Over de gemengde huwelijken tussen Katholieken en gedoopte niet-katholieke oosterlingen
(22 februari 1967)
39 05.03.1967 Congregatie voor de Riten, Instructie Congregatie voor de Riten
Musicam Sacram
Over de muziek in de Heilige Liturgie
(5 maart 1967)
over de muziek in de H. Liturgie
40 19.04.1967 Paus Paulus VI, Toespraak H. Paus Paulus VI - Toespraak
Bij de sluiting van de 8e Algemene Sessie van het Concilium (Raad ter uitvoering van de Constitutie over de H. Liturgie)
(19 april 1967)
41 04.05.1967 Congregatie voor de Riten Congregatie voor de Riten
Tres abhinc annos
Tweede Instructie voor de juiste uitvoering van de Constitutie over de H. Liturgie
(4 mei 1967)
42 13.05.1967 Paus Paulus VI, Apostolische Adhortatie H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Signum Magnum
Over de verering en navolging van de heilige maagd Maria, moeder van de Kerk en toonbeeld van alle deugden
(13 mei 1967)
over de verering en de navolging van de H. Maagd Maria (nr. I.II)
43 14.05.1967 Secretariaat voor de eenheid van de Christenen Secretariaat voor eenheid der Christenen
Directorium oecumenicum I
Directorium ter uitvoering van de beslissingen van het Tweede Vaticaans Concilie over oecumenische zaken (14 mei 1967)
44 25.05.1967 Congregatie voor de Riten Congregatie voor de Riten
Eucharisticum Mysterium
Over de Eredienst van de Eucharistie
(25 mei 1967)
over de eredienst van het Eucharistische mysterie
45 18.06.1967 Paus Paulus VI, Apostolische Motu Proprio H. Paus Paulus VI - Motu Proprio
Sacrum Diaconatus Ordinem
De heilige orde van het diaconaat
(18 juni 1967)
met de normen voor het herstel van het permanente diaconaat in de Latijnse Kerk
46 21.06.1967 Congregatie voor de Riten Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie
Brief aan de voorzitters van de Bisschoppenconferenties (21 juni 1967)
47 15.08.1967 Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Regimini Ecclesiae Universae
Over de Romeinse Curie (15 augustus 1967)
, H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Regimini Ecclesiae Universae
Over de Romeinse Curie (15 augustus 1967)
over de Romeinse Curie
48 28.10.1967 Paus Paulus VI en Patriarch Athenagoras I, H. Paus Paulus VI - Toespraak
Gemeenschappelijke verklaring
Paus Paulus VI en Patriarch Athenagoras I
(28 oktober 1967)
     

1968

   
49 18.06.1968 Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Pontificalis Romani Recognitio
Ter goedkeuring van de nieuwe ritueel van de diaken-, priester- en bisschopswijding
(18 juni 1968)
ter goedkeuring van de herziene liturgie voor de wijding van diaken, priester en bisschop
50 29.06.1968 Apostolische Penitentiarie Apostolische Penitentiarie
Enchiridion indulgentiarum - (quarto editur)
Handboekje voor de aflaten - normen en verleende gunsten (4e druk) (26 augustus 2002)
Handboekje voor de aflaten - normen en verleende gunsten
51 30.06.1968 Paus Paulus VI, H. Paus Paulus VI - Motu Proprio
Solemni hac liturgia - Credo van het Volk van God
Sollemnis Professio Fidei - Ter afsluiting van het jaar van het geloof
(30 juni 1968)
Toespraak ter afsluiting van het "Jaar van het geloof"
52 15.08.1968 Congregatie voor de Riten, Congregatie voor de Riten
Decreet bij de ritus voor de toediening van de heilige wijdingen
(15 augustus 1968)
53 14.10.1968 Paus Paulus VI, Toespraak H. Paus Paulus VI - Toespraak
Tot de Raad ter uitvoering van de constitutie over de heilige liturgie
11e bijeenkomst van voltallige raad
(14 oktober 1968)
     

1969

   
53a 25.01.1969 Concilium, Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie
Comme le prevoit
Over de vertalingen van liturgische teksten voor gemeenschapsvieringen (25 januari 1969)
Over de vertalingen van liturgische teksten voor de gemeenschapsvieringen
53b 19.02.1969 Motu Proprio H. Paus Paulus VI - Motu Proprio
Mysterii Paschalis
Ter goedkeuring van de algemene normen voor het liturgisch jaar en van de nieuwe algemene Romeinse kalender (14 februari 1969)
over de "Congregatie voor de Riten
Normae universalis de Anno liturgico et de Calendarium Romanum
Algemene normen voor het liturgisch jaar en de algemene Romeinse kalender (21 maart 1969)
"
54 18.03.1969 Congregatie voor de Riten, Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Ordo celebrandi Matrimonium
Het Huwelijk (19 maart 1969)
55 21.03.1969 Congregatie voor de Riten
Normae universalis de Anno liturgico et de Calendarium Romanum
Algemene normen voor het liturgisch jaar en de algemene Romeinse kalender (21 maart 1969)
, zie ook het perscommuniqué: De nieuwe "Algemene Romeinse Kalender"
56 03.04.1969 Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Missale Romanum
ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica (3 april 1969)
57 06.04.1969 Congregatie voor de Riten, Congregatie voor de Riten
Ordo Missae
Decreet bij de nieuwe Ordo Missae (6 april 1969)
    Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Institutio Generalis Missalis Romani
Algemene Inleiding op het Romeins Missaal (26 maart 1970)
58 30.04.1969 Congregatie voor de Clerus, Congregatie voor de Clerus
Pastoraal directorium voor Tourisme (30 april 1969)
(nr. II, Pastorale praktijk)
59 15.05.1969 Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Ordo Baptismi parvulorum
Het Doopsel van kinderen (15 mei 1969)
60 15.05.1969 Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Actio Pastoralis
Over HH. Missen in bijzondere bijeenkomsten (15 mei 1969)
over HH. Missen in bijzondere bijeenkomsten
60a 29.05.1969 Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Memoriale Domini
Instructie over de wijze van het uitdelen van de Heilige Communie
(29 mei 1969)
over de wijze van het uitdelen van de Heilige Communie
61 15.08.1969 Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Ordo Exsequiarum
Orde van dienst voor de uitvaartliturgie (15 augustus 1969)
62 15.08.1969 Congregatie voor de Religieuzen, Congregatie voor de Religieuzen en Seculiere Instituten
Venite seorsum
Instructie over het contemplatief leven en de clausuur van monialen (15 augustus 1969)
63 20.10.1969 Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Instructie over de geleidelijke invoering van de Apostolische Constitutie Missale Romanum
(20 oktober 1969)
64 04.11.1969 Congregatie voor de Clerus, Congregatie voor de Clerus
Inter Ea
Rondzendbrief over de permanente opleiding en vorming van vooral de jongere clerus
(4 november 1969)
     

1970

   
65 07.01.1970 Secretariaat voor de eenheid van de Christenen, Secretariaat voor eenheid der Christenen
Verklaring over gemeenschappelijke vieringen van Christenen van verschillende belijdenis
(7 januari 1970)
66 02.02.1970 Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Ordo Professionis Religiosae
Orde van dienst bij de religieuze professie (2 februari 1970)
67 06.03.1970 Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Over de hernieuwing van de priesterlijke beloften en de prefatie in de Chrisma-mis (6 maart 1970)
68 26.03.1970 Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Institutio Generalis Missalis Romani
Algemene Inleiding op het Romeins Missaal (26 maart 1970)
69 31.03.1970 Paus Paulus VI, Motu Proprio H. Paus Paulus VI - Motu Proprio
Matrimonia mixta
Over de gemengde huwelijken
(31 maart 1970)
, over gemengde huwelijken
70 10.04.1970 Paus Paulus VI, Toespraak H. Paus Paulus VI - Toespraak
Tot de leden en de periti van het Consilium (10 april 1970)
(Raad ter uitvoering van de Liturgie Constitutie)
71 16.04.1970 Secretariaat voor de Eenheid der Christenen, Secretariaat voor eenheid der Christenen
Directorium oecumenicum II (16 april 1970)
72 12.05.1970 H. Paus Paulus VI - Toespraak
Gemeenschappelijke verklaring Paus Paulus VI en Vasken I, Armenisch Patriarch
(12 mei 1970)
72a 15.05.1970 Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Verklaring (15 mei 1970)
73 31.05.1970 Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Ordo Consecrationis Virginum
De Maagdenwijding
(31 mei 1970)
73a 24-06-1970 Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
De Calendaria Particularia atque Officiorum et Missarum Propriis recognoscendis
Over de herziening van de particuliere en eigen kalenders voor het Officie en de Mis
(24 juni 1970)
74 05.09.1970 Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Liturgicae instaurationes
Derde instructie voor de juiste toepassing van de Constitutie over de Liturgie
(15 september 1970)
75 30.09.1970 Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Lectionarium Missalis Romani (30 september 1970)
76 01.11.1970 Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Laudis Canticum
Promulgatie van de hervorming van het Getijdengebed in opdracht van het Tweede Vaticaans Concilie (1 november 1970)
ter promulgatie van het Goddelijk Officie herzien volgens Vaticanum II
77 09.11.1970 Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Ordo benedictionis abbatis et abatissae
De zegening van een abt en adbis (9 november 1970)
78 03.12.1970 Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Ordo benedicendi oleum catechumenorum et infirmorum et conficiendi charisma
De zegening van de olie voor de geloofsleerlingen en de zieken en de wijding van het Chrisma (3 december 1970)
     

1971

   
79 13.01.1971 Congregatie voor de Geloofsleer, Congregatie voor de Geloofsleer
Normen voor het terugbrengen van gewijden tot de lekenstaat
(13 januari 1971)
80 02.02.1971 Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Institutio Generalis Liturgiae Horarum
Directorium voor de Liturgische Getijden (in 1985 2e versie) (2 februari 1971)
81 11.04.1971 Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Liturgia horarum
Getijdengebed (11 april 1971)
82 11.04.1971 Congregatie voor de Clerus, Congregatie voor de Clerus
Directorium Catechisticum Generale
Algemeen directorium voor de catechese (11 april 1971)
83 23.05.1971 Pauselijke Raad voor Sociale Communicatiemiddelen, Pauselijke Commissie voor de Sociale Communicatiemiddelen
Communio et Progressio
Pastorale Instructie, in opdracht van het Tweede Vaticaans Concilie, over de middelen van sociale communicatie
(23 mei 1971)
84 29.06.1971 Paus Paulus VI, Apostolische Exhortatie H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Evangelica Testificatio
Over de vernieuwing van het religieuze leven volgens de richtlijnen van het Tweede Vaticaans Concilie
(29 juni 1971)
85 15.08.1971 Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Divinae consortium naturae
Ter goedkeuring van de herziene liturgie voor het Sacrament van het H. Vormsel
(15 augustus 1971)
86 22.08.1971 Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Congregatie voor de Riten
Ordo Confirmationis
Het Sacrament van het Vormsel (22 augustus 1971)
87 30.11.1971 Secretariaat van de Bisschoppensynode, Bisschoppensynodes
De Sacerdotio Ministeriali - Ultimis temporibus
Document over het ambtelijk priesterschap (2e Algemene Bisschoppensynode) (30 november 1971)
Bisschoppensynodes, Document over het ambtelijk priesterschap (2e Algemene Bisschoppensynode), De Sacerdotio Ministeriali - "Ultimis temporibus" (30 nov 1971). I, Ia-d, 3
     

1972

   
88 06.01.1972 Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Ordo initiationis christianae adultorum
Orde van dienst voor het catechemunaat (6 januari 1972)
89 02.05.1972 Congregatie voor de Geloofsleer, Congregatie voor de Geloofsleer
De fragmentis Eucharisticis
Over de partikels van de Heilige Hostie
(2 mei 1972)
90 01.06.1972 Secretariaat voor de Eenheid der Christenen, Secretariaat voor eenheid der Christenen
Instructio de Peculiaribus Casibus Admittendi Alios Christianos ad Communionem Eucharisticam in Ecclesia Catholica
Instructie over toelating van de andere Christenen tot de Eucharistische Communie in de Katholieke Kerk
(1 juni 1972)
91 16.06.1972 Congregatie voor de Geloofsleer, Congregatie voor de Geloofsleer
Sacramentum paenitentiae
Pastorale richtlijnen voor de algemene sacramentele absolutie
(16 juni 1972)
92 07.08.1972 Congregatie voor de Geloofsleer, Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
In celebratione missae
Verklaring over de concelebratie (7 augustus 1972)
93 15.08.1972 Paus Paulus VI, Apostolische Brief H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Ministeria quaedam
Ordening met betrekking tot de eerste tonsuur, de lagere wijdingen en het subdiaconaat in de Latijnse Kerk wordt vernieuwd
(15 augustus 1972)
94 15.08.1972 Paus Paulus VI, Apostolische Brief H. Paus Paulus VI - Motu Proprio
Ad Pascendum
Enkele normen ten aanzien van het diaconaat
(15 augustus 1972)
95 30.11.1972 Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Sacram Unctionem Infirmorum
Over het Sacrament van de Ziekenzalving
(30 november 1972)
96 03.12.1972 Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Decreet bij het Motu Proprio Ministeria quaedam
(3 december 1972)
97 07.12.1972 Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Ordo unctionis infirmorum eurumque pastoralis curae
De pastorale zorg rond de zieken en de ziekenzalving (7 december 1972)
97a 23.12.1972 Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Variaties die ingevoegd moeten worden in het Romeins Missaal na de afschaffing van het subdiaconaat (23 december 1972)
     

1973

   
98 29.01.1973 Congregatie voor de Regeling van de Sacramenten, Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Immensae caritatis
Instructie over de ontvangst van de Communie onder bepaalde omstandigheden
(29 januari 1973)
99 27.04.1973 Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Eucharistiae Participationem
Over de Eucharistische gebeden
(27 april 1973)
100 10.05.1973 Secretariaat voor eenheid der Christenen
Gemeenschappelijke verklaring van zijne Heiligheid Paus Paulus VI en Zijne Heiligheid Shenouda III, Paus van Alexandrië en Patriarch van de zetel van de H. Marcus van Alexandrië
(10 mei 1973)
101 24.05.1973 Congregatie voor de Regeling van de Sacramenten, Congregatie voor de Sacramenten
Sanctus Pontifex
Verklaring over de Biecht voorafgaand aan de Eerste Communie (24 mei 1973)
102 21.06.1973 Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
De sacra communione et cultu mysterii eucharistici extra Missam
Rituale Romanum (21 juni 1973)
103 17.10.1973 Secretariaat voor de bevordering van de eenheid van de Christenen, Secretariaat voor eenheid der Christenen
Notitie over toelating gemengd gehuwden tot de Eucharistie (17 oktober 1973)
104 01.11.1973 Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Directorium de Missis cum pueris
Directorium voor de Eucharistievieringen met kinderen
(1 november 1973)
: Directorium voor vieringen met kinderen
105 02.12.1973 Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Congregatie voor de Riten
Ordo Paenitentiae
Ordo van het Sacrament van Boete en Verzoening (2 december 1973)
     

1974

   
106 25.01.1974 Congregatie voor de Geloofsleer, Congregatie voor de Geloofsleer
Instauratio liturgica
Declaratio de sensu tribuendo adprobationi versionum formularum sacramentalium - Verklaring van de Heilige Congregatie voor de geloofsleer over de betekenis toe te kennen aan de goedkeuring van vertalingen van de sacramentele formulen
(25 januari 1974)
107 02.02.1974 Paus Paulus VI, Apostolische Exhortatie H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Marialis Cultus
Over de vernieuwing van de Maria-verering in liturgie en persoonlijke beleving
(2 februari 1974)
108 14.04.1974 Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Brief waarmee het boekje Iubilate Deo aan de bisschoppen is toegezonden (14 april 1974)
109 13.06.1974 Paus Paulus VI, Motu Proprio H. Paus Paulus VI - Motu Proprio
Firma in traditione
Waarin enkele regels worden vastgelegd op het stuk van de faculteiten betreffende de Misstipendia
(13 juni 1974)
110 28.10.1974 Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Notificatie over het Romeins Missaal (28 oktober 1974)
111 01.11.1974 Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Goedkeuring ad experimentum en normen betreffende eucharistische gebeden voor Missen met kinderen en voor Missen voor boete en verzoening (1 november 1974)
112 01.12.1974 Secretariaat voor de bevordering van de eenheid van de Christenen, Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen - Commissie voor religieuze betrekkingen met de Joden
Richtlijnen en suggesties voor de toepassingen van de Concilieverklaring Nostra aetate nr. 4
(1 december 1974)
     

1975

   
113 22.02.1975 Secretariaat voor de bevordering van de eenheid van de Christenen, Secretariaat voor eenheid der Christenen
Richtlijnen voor de oecumenische samenwerking (nr. 1-4) (22 februari 1975)
114 19.03.1975 Congregatie voor de Geloofsleer, Congregatie voor de Geloofsleer
Ecclesiae Pastorum
Decreet over de waakzaamheid van de herders van de kerk over de boeken
(19 maart 1975)
115 09.05.1975 Paus Paulus VI, Apostolische Exhortatie H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Gaudete in Domino
De vreugde in de Heer (9 mei 1975)
116 11.07.1975 Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Constans Nobis Studium
Herindeling van Congregaties en oprichting van de Congregatie voor de Sacramenten en de goddelijke Eredienst
(11 juli 1975)
117 01.10.175 Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Romano Pontifici Eligendo
Over de Pauskeuze
(1 oktober 1975)
118 30.11.1975 Paus Paulus VI, Brief aan Donals Coggan, aartsbisschop van Canterbury H. Paus Paulus VI - Brief
Over het priesterschap van de vrouw
Aan Donald Coggan, aartsbisschop van Canterbury
(30 november 1975)
119 08.12.1975 Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie H. Paus Paulus VI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Nuntiandi
Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld
(8 december 1975)
     

1976

   
120 23.03.1976 Paus Paulus VI, Nieuwe brief aan Donald Coggan, aartsbisschop van Canterbury H. Paus Paulus VI - Brief
Droefheid omtrent vrouwen toelaten tot de priesterwijding
Aan Donald Coggan, aartsbisschop van Canterbury
(23 maart 1976)
121 30.04.1976 Congregatie voor de Sacramenten en voor de goddelijke Eredienst en de Congregatie voor de Clerus, Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Rondzendbrief over het voorafgaan van het Sacrament van de Biecht aan de Eerste Communie van kinderen (30 april 1976)
122 24.05.1976 Paus Paulus VI, Toespraak tot het Geheim Consistorie H. Paus Paulus VI - Toespraak
Tijdens het geheim consistorie waaronder 20 nieuwe kardinalen worden opgenomen (24 mei 1976)
122a 05.06.1976 Congregatie voor de Sacramenten en voor de goddelijke Eredienst, Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Decem Iam Annos
De linguis vulgaribus in S. Liturgiam inducendis - Brief aan de Voorzitters van de Bisschoppenconferenties (5 juni 1976)
123 11.06.1976 Congregatie voor de Geloofsleer, Congregatie voor de Geloofsleer
Accidis in diversis
Decreet inzake de openbare Eucharistieviering in de katholieke Kerk voor gestorven niet-katholieke Christenen
(11 juni 1976)
124 15.10.1976 Congregatie voor de Geloofsleer, Congregatie voor de Geloofsleer
Inter Insigniores
Verklaring aangaande de vraag over het toelaten van vrouwen tot het ambtelijk priesterschap
(15 oktober 1976)
     

1977

   
125 15.03.1977 Secretariaat voor de bevordering van de eenheid van de Christenen, Secretariaat voor eenheid der Christenen
Brief over de viering van Pasen (15 maart 1977)
126 31.03.1977 Congregatie voor de Sacramenten en voor de goddelijke Eredienst, Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
In Quibusdam
Brief aan de Voorzitters van de Bisschoppenconferenties over het voorafgaan van het Sacrament van de Biecht aan de Eerste Communie van kinderen (31 maart 1977)
127 29.04.1977 Paus Paulus VI en Fr. D. Coggan, aartsbisschop van Canterbury, H. Paus Paulus VI - Toespraak
Gemeenschappelijke verklaring Paus Paulus VI en Aartsbisschop Coggan
(29 april 1977)
128 20.05.1977 Congregatie voor de Sacramenten en voor de goddelijke Eredienst, Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Responsum ad propositum dubium
Antwoord op een voorgelegde twijfel i.v.m. de Biecht en de Eerste Communie van kinderen (20 mei 1977)
129 29.05.1977 Congregatie voor de Sacramenten en voor de goddelijke Eredienst, Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Ordo Dedicationis ecclesiae et altaris, editio typica
Orde van dienst voor kerk- en altaarwijdingen (fragmenten)
(29 mei 1977)
130 28.10.1977 Bisschoppensynode, Bisschoppensynodes
Boodschap aan het Volk van God over de catechese
Naar aanleiding van de Bisschoppensynode over Catechese in onze tijd
(28 oktober 1977)
     

1978

   
131 14.05.1978 Congregatie voor de Religieuze en Seculiere Instituten en de Congregatie voor de Bisschoppen, Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve
Mutuae relationes
Richtlijnen voor de wederzijdse betrekkingen tussen de bisschoppen en de religieuzen in de Kerk (14 mei 1978)
132 26.05.1978 Pauselijke Raad voor de geestelijke zorg voor migranten en mensen op reis, Pauselijke Raad v Pastorale Zorg v Migranten&Reizigers
Rondzendbrief over de Kerk en de menselijke mobiliteit (26 mei 1978)
     

1979

   
133 04.03.1979 Paus Johannes Paulus II, Encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Redemptor Hominis
De Verlosser van de mensen
(4 maart 1979)
134 08.04.1979 Paus Johannes Paulus II, Brief aan de Bisschoppen over het ministeriële priesterschap 
135 08.04.1979 Paus Johannes Paulus II, Brief aan de priesters over het ministeriële priesterschap H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Novo incipiente
Aan de priesters op Witte Donderdag 1979
(8 april 1979)
136 15.04.1979 Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Sapientia Christiana
Over kerkelijke universiteiten en faculteiten (15 april 1979)
over kerkelijke universiteiten en faculteiten
137 25.04.1979 Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Scripturarum thesaurus
Nova-Vulgata Bibliorum Sacrorum
(25 april 1979)
ter promulgatie van de uitgave van de neo-vulgaat van de Bijbel
138 29.04.1979 Congregatie voor de christelijke Opvoeding, Schikkingen bij de Apostolische Constitutie H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Sapientia Christiana
Over kerkelijke universiteiten en faculteiten (15 april 1979)
139 17.05.1979 Congregatie voor de Geloofsleer, Brief over sommige vragen met betrekking tot de eschatologie Congregatie voor de Geloofsleer
Recentiores episcoporum Synodi
Brief aangaande enige vragen betreffende de eschatologie
(17 mei 1979)
139a 03.06.1979 Congregatie voor de christelijke Opvoeding, Instructie over de liturgische opvoeding van seminaristen Congregatie Katholieke Vorming (seminaries en universiteiten)
In Ecclesiasticam futurorum
Instructie over de liturgische opvoeding van seminaristen (3 juni 1979)
140 16.10.1979 Paus Johannes Paulus II, Apostolische Exhortatie H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Catechesi Tradendae
Catechese geven in onze tijd
(16 oktober 1979)
over catechese in de huidige tijd
     

1982

   
150 25.03.1982 Paus Johannes Paulus II, Brief en gebed voor de priesters van de Kerk, H. Paus Johannes Paulus II - Brief
A ministerii nostri
Ter gelegenheid van Witte Donderdag 1982, bestemd voor alle priesters van de Kerk - Begeleidend schrijven bij het Gebed
(25 maart 1982)
en H. Paus Johannes Paulus II - Gebeden en Testament
Gebed ter gelegenheid van Witte Donderdag 1982
(25 maart 1982)
     

1983

   
151 25.01.1983 Paus Johannes Paulus II, Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
en Apostolische Constitutie H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Sacrae Disciplinae Leges
Promulgatie van de Codes Iuris Canonici
(25 januari 1983)
152 27.03.1983 Paus Johannes Paulus II, Brief aan de priesters over het priesterambt H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Mentem ad vos
Bij gelegenheid van Witte Donderdag in het Heilig Jaar van onze Verlossing 1983
(27 maart 1983)
153 06.08.1983 Congregatie voor de Geloofsleer, Congregatie voor de Geloofsleer
Sacerdotium ministeriale
Aan de Bisschoppen van de Katholieke Kerk over bepaalde vragen betreffende de bediening van de Eucharistie
(6 augustus 1983)
     

1984

   
  03.10.1984 Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Quattuor abhinc annos
Rondschrijven aan de voorzitters de bisschoppenconferenties over het gebruik van het Romeins Missaal van 1962
(3 oktober 1984)
     

1988

   
  16.01.1988 Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Paschalis sollemnitatis
De voorbereiding en viering van het Paasfeest - Rondzendbrief
(16 januari 1988)
  21.03.1988 Congregatie voor de Goddelijke Eredienst: Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Declarationem circa Preces eucharisticas et experimenta liturgica
Verklaring aangaande eucharistische gebeden en liturgische experimenten
(21 maart 1988)
     

1999

   
  25.03.1999 Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Verbo divino consentiens
Decreet waarbij de viering van O.L.V. van Guadalupe voor geheel Amerika verheven wordt tot feest en op 12 december op de kalender geplaatst wordt (25 maart 1999)
, viering O.L.V. van Guadalupe feest
     
    Hieronder zijn aanvullingen aangegeven die buiten de door de NRL opgestelde lijst vallen (hebben nog geen nummering of de nummering moet nog toegevoegd worden).

2001

   
  28.03.2001 Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, 5e instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de liturgie: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Liturgiam Authenticam
Het gebruik van de volkstaal in de uitgaven van de Romeinse LiturgieVijfde instructie betreffende de juiste uitvoering van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie (bij art. 36)
(28 maart 2001)
, het gebruik van de volkstaal in de uitgaven van de Romeinse liturgie
  29.06.2001 Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Decreet Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Martyrologium Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II
Decreet bij de editio typica
(29 juni 2001)
  18.12.2001 Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Decreet over invoeging resp. wijziging van een aantal heiligenfeesten
(18 december 2001)
     

2002

   
246 17.03.2002 Paus Johannes Paulus II, Brief aan de priesters H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Eucharistisch Offermaal en het Sacrament van Verzoening
Brief aan de priesters voor Witte Donderdag 2002
(17 maart 2002)
239a 17.03.2002 Ex autoritate Johannes Paulu II, Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Missale Romanum
Editio typica tertio emendata 2002/2008 (6 oktober 2008)
246a 17.03.2002 Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Institutio Generalis Missalis Romani
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
(18 maart 2002)
  25.09.2002 Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, antwoord over de plaatsing van het altaar en de celebratie "versus populum"
     
     
     

2003

   
  24.07.2003 Congregatie van de Geloofsleer Congregatie voor de Geloofsleer
Aan de voorzitters van de Bisschoppenconferenties over het communiceren door coeliakie-patiënten
(24 juli 2003)
  22.11.2003 Paus Johannes Paulus II, Chirograaf H. Paus Johannes Paulus II - Chirograaf
Bij gelegenheid van het eeuwfeest van het Motu Proprio Tra le Sollecitudini over de sacrale muziek (22 november 2003)
  04.12.2003 Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Spiritus et Sponsa
Bij de veertigste verjaardag van de Constitutie Sacrosanctum Concilium, over de heilige Liturgie
(4 december 2003)
     

2004

   
  29.06.2004 Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Martyrologium Romanum
editio typica altera
(29 juni 2004)
  29.06.2004 Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Decreet Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Martyrologium Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II
Decreet bij de editio typica
(29 juni 2001)
  07.12.2004 Nederlandse Bisschoppen, Nederland
Kruis- en quatertemperdagen
(7 december 2004)
     

2007

   
  07.07.2007 Paus Benedictus XVI, Motu Proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
, Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
  07.07.2007 Paus Benedictus XVI, Brief Paus Benedictus XVI - Brief
Aan de Bisschoppen ter gelegenheid van de Apostolische brief Motu Propriodata Summorum Pontificum over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
     

2008

   
  04.02.2008 Staatssecretariaat Raad voor de Openbare Aangelegenheden - Staatssecretariaat
Nota over de nieuwe aanwijziging door de Heilige Vader Benedictus XVI voor de liturgische viering van Goede Vrijdag
(4 februari 2008)
  25.08.2008 Nederlandse Bisschoppen, Brief Nederland
Over de viering van het Sacrament van de Eucharistie
Aan de priesters
(25 mei 2008)
  24.10.2008 Pauselijke Commissie Ecclesia Dei Pauselijke Commissie Ecclesia Dei
Antwoorden van de Kardinaal-president
Over enige vragen over het Motu Proprio Summorum Pontificum
(24 oktober 2008)
, Over enige vragen over het Motu Proprio "Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
"
     
     
     

2011

   
  30.04.2011 William Kardinaal Levada, Pauselijke Commissie 'Ecclesia Dei': Instructie Pauselijke Commissie Ecclesia Dei
Universae Ecclesiae
Over de uitvoering van het Motu Proprio Summorum Pontificum
(30 april 2011)
over de toepassing van het Motu Proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
  13.05.2011 P. Frederico Lombardi SJ, Persdienst van de Heilige Stoel: Persdienst van de Heilige Stoel
Verklarende nota bij de Instructie Universae Ecclesiae
(13 mei 2011)
     

2012

   
  22.02.2012 Nederland
De viering van het Paastriduum: Enkele aspecten van de liturgie van het lijden, sterven en verrijzen van de Heer
(22 februari 2012)
  03.07.2012 Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Feest van Onze Heer Jezus Christus Eeuwige Hogepriester - Donderdag na Pinksteren
(3 juli 2012)
  23.07.2012 Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Quo efficacius gratia
Over de mogelijkheid van het opnemen van het feest Onze Heer Jezus Christus Eeuwige Hogepriester in de plaatselijke liturgische kalender door Bisschoppenconferenties
(23 juli 2012)
, feest Onze Heer Jezus Christus, Eeuwige Hogepriester
  24.09.2012 Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Misformulier voor de Nieuwe Evangelisatie
(24 september 2012)
  12.10.2012 Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Responsum ad dubium - liturgische dans en drama tijdens de heilige liturgie
(10 september 2012)
     

2013

   
  21.02.2013 Nederland
Liturgische teksten rond terugtreden Paus en conclaaf
(21 februari 2013)
  22.02.2013 Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Vitae et regni ianua
Decreet over het wijzigen van communitas christiana in Ecclesia Dei in de Doopritus
(22 februari 2013)
, wijziging tekst in doopritus
  01.05.2013 Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Decreet Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Paternas vices erga
Decreet over het invoegen van de naam van St. Jozef in de Eucharistische Gebeden II, III en IV
(1 mei 2013)
  30.05.2013 Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Decreet Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Unigenitum Filium suum
Aanpassing in de litanie van Onze Heer Jezus Christus, Priester en Slachtoffer en van het Allerheiligste Sacrament (30 mei 2013)
     

2016

   
  06.01.2016 Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Decreet Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
In Missa in Cena Domini
In de Mis van het Laatste Avondmaal - Decreet over de voetwassing tijdens de viering van Instelling van de Eucharistie op Witte Donderdag
(6 januari 2016)
  06.01.2016 Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Begeleidend schrijven Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Commentaar op het decreet In Missa in Cena Domini
(6 januari 2016)
  10.06.2016 Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Decreet Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
De viering van Maria Magdalena verheven tot feest in de algemene Romeinse kalender
Decreet
(10 juni 2016)
     

2017

   
  27.03.2017 Pauselijke Commissie "Ecclesia Dei", Brief Congregatie voor de Geloofsleer
Faculteit voor Piusbroederschap om te assisteren bij een huwelijk
(27 maart 2017)
  05.04.2017 Pauselijke Commissie "Ecclesia Dei", Brief Pauselijke Commissie Ecclesia Dei
Misformulier voor Maria van Fatima voor de Buitengewone Vorm
(5 april 2017)
  03.09.2017 Paus Franciscus, Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Magnum Principium
Waarbij canon 838 van het Kerkelijk Wetboek gewijzigd wordt
(3 september 2017)
  09.09.2017 Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Canon 838 in het licht van de conciliaire en post-conciliaire bronnen
Bij het Motu Prorpium Magna Principium van 3 september 2017
(9 september 2017)
  09.09.2017 Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Het Motu Proprio Magnum Principium - Een leessleutel
Commentaar bij het Motu Proprio Magnum Principium
(3 september 2017)
     

2018

   
  11.02.2018 Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, decreet Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Laetitiae plena
Invoering van de gedachtenis ‘Maria, Moeder van de Kerk’ in de Romeinse kalender
(11 februari 2018)
  11.02.2018 Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
De gedachtenis van Maria Moeder van de Kerk
Commentaar op het Decreet van de prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten
(11 februari 2018)
, toelichting bij het decreet.
     

2019

   
     
     
     

2020

   
  19.03.2020 Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten - Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
In tempo di Covid-19
Ten tijde van Covid-19 - Decreet over aanpassingen in de liturgie van het Sacrum Triduum en Pasen
(19 maart 2020)
  25.03.2020 Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten - Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
In tempo di Covid-19 (II)
Ten tijde van de Covid-19 pandemie (II) - Aanvullende versie van het Decreet over aanpassingen in de liturgie van het Sacrum Triduum en Pasen
(25 maart 2020)
  30.03.2020 Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten - Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Over de H. Mis ten tijde van de pandemie
Decreet
(30 maart 2020)
  20.06.2020 Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten - Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Aan de voorzitters van de Bisschoppenconferenties over de aanroepingen Mater Misericordiae, Mater Spei en Solacium Migrantium die in de Litanie van Loreto ingevoegd worden
(20 juni 2020)
  15.08.2020 Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten - Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Laten we met vreugde terugkeren naar de Eucharistie!
(15 augustus 2020)
  16.12.2020 Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten - Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Celebratie van 4 HH. Missen op zowel Kerstdag, Octaafdag van Kerst en Epifanie
(16 december 2020)
  17.12.2020 Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten - Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Notitie over de Zondag van het Woord
(17 december 2020)
     

2021

   
  12.01.2021 Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten - Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Notitie over de oplegging van de as op Aswoensdag in tijden van een pandemie
(12 januari 2021)
  25.01.2021 Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten - Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Sanctitas cum intellectu coniungitur
Decreet over toevoeging aan de Romeinse kalender van de HH. Gregorius van Narak, Johannes de Avila en Hildegard van Bingen (25 januari 2021)
  26.01.2021 Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten - Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Marthæ, Mariæ et Lazari
Decreet over toevoeging aan de Romeinse kalender van de HH. Martha, Maria en Lazarus
(26 januari 2021)
  17.02.2021 Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten - Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Notitie voor de bisschoppen en bisschoppenconferenties over de viering van de Goede Week 2021
(17 februari 2021)


Zie ook:

Referenties naar dit dossier

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test