• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Urbi et Orbi - de zegen

De zegen “Urbi et Orbi” - “Voor stad en wereld” - is een van de bekendste riten van de Rooms-Katholieke Kerk, waarvan de formule teruggaat tot de oude Romeinen. Sinds de dertiende eeuw wordt de zegen jaarlijks uitgesproken door de paus bij plechtige gelegenheden zoals Pasen, Kerstmis of na een pausverkiezing.


Laatste wijziging: 21 april 2022

De Pauselijke zegen "Urbi et Orbi" - "Voor stad en wereld"

Benedictio coram populo

Sancti Apostoli Petrus et Paulus
de quorum potestate et auctoritate confidimus,
ipsi intercedant pro nobis ad Dominum.

Resp.: Amen

De heilige apostelen Petrus en Paulus
in wiens macht en gezag wij vertrouwen hebben,
mogen zij voor ons ten beste spreken bij de Heer.

Allen: Amen

Precibus et meritis beatae Mariae semper Virginis,
beati Michaelis Archangeli,
beati Ioannis Baptistae,
et sanctorum Apostolorum Petri et Pauli
et omnium Sanctorum.
Misereatur vestri omnipotens Deus et,
dimissis omnibus peccatis vestris,
perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam.

Resp.: Amen

Door de gebeden en verdiensten van de heilige Maria, altijd Maagd,
de Aartsengel Michaël, de heilige Johannes de Doper,
en van de heilige apostelen Petrus en Paulus
en van alle heiligen
moge de almachtige God zich over u ontfermen,
en moge door de vergeving van de zonden
Jezus Christus u binnenleiden in het eeuwig leven.

Allen: Amen

Indulgentiam, absolutionem, et remissionem omnium peccatorum vestrorum
spatium verae et fructuosae penitentiae,
cor semper poenitens et emendationem vitae, gratiam
et consulationem Sancti Spiritus
et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus.

Resp.: Amen

Vergeving, vrijspraak en kwijtschelding van al uw zonden,
de tijd voor een waarachtige en vruchtbare boete, een hart, altijd bereid tot bekering en het leiden van een onberispelijk leven,
de genade en de vertroosting van de heilige Geest
en tot het einde toe volharding in goede werken
moge de almachtige en barmhartige God u schenken.

Allen: Amen

Et benedictio Dei omnipotentis,
Patris et Filii et Spiritus Sancti
descendat super vos
et maneat semper.

Resp.: Amen

En de zegen van de almachtige God,
Vader, Zoon en Heilige Geest,
moge over u neerdalen
en altijd met u blijven.

Allen: Amen

Aflaat
Door het ontvangen van de zegen (ook via radio en televisie) kan de gelovige een volle aflaat verkrijgen onder de gebruikelijke voorwaarden van het persoonlijk ontvangen van het Sacrament van Boete en Verzoening, de deelname aan de H. Eucharistie en het ontvangen van de H. Communie en een gebed voor de Paus.
Bron: (van de Nederlandse vertaling)
Pracht en Praal van de Paus - Schatten uit het Vaticaan, Uitg. Ludion, Amsterdam/Museum Catharijneconvent, Utrecht, 2003


Zie ook:

RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test